/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
DeFi 2.0: Cách OlympusDAO giới thiệu DeFi - HiddenGem Team

DeFi 2.0: Cách OlympusDAO giới thiệu DeFi

Insights

DeFi 2.0: Cách OlympusDAO giới thiệu DeFi

Insights

DeFi 2.0: Cách OlympusDAO giới thiệu DeFi

Insights

Cách OlympusDAO giải quyết vấn đề DeFi liquidity

DeFi 2.0 là một phiên bản cải tiến của DeFi như mọi người đã biết nhưng điều gì làm cho nó khác biệt?

Khi một thứ không hoạt động theo cách chúng ta muốn, chúng ta không từ bỏ mà sẽ cố gắng cải thiện nó. DeFi 2.0 cần trở nên tốt hơn, nhanh hơn, phi tập trung hơn, thanh khoản hơn, an toàn, có thể mở rộng và dễ tiếp cận hơn so với phiên bản DeFi như chúng ta biết.

Tham vọng của DeFi là làm cho công nghệ này có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Mặc dù DeFi đã làm nhiều điều đúng đắn, nhưng vẫn còn những vấn đề trong việc tăng user (mở rộng thị trường và thâm nhập thị trường truyền thống). Đây là lúc DeFi 2.0 phát huy tác dụng.

DeFi Origins

  • Để hiểu DeFi 2.0 là gì chúng ta quay lại nơi mà tất cả đã bắt đầu – sự trỗi dậy của DeFi. Một hệ thống mà các tài sản tài chính có sẵn trên mạng blockchain cho người dung trong khi bỏ qua các bên trung gian, DeFi bắt đầu phát triển vào năm 2020. Nó được dẫn dắt bởi những dự án tiên phong ban đầu như Aave, Uniswap, Bancor, MakerDAO và Compound. Giờ đây, khi DeFi 2.0 ngày càng trở nên quan trọng, làn sóng ban đầu đó được gọi là DeFi 1.0.
  • Giống như trong DeFi 1.0, tính năng chính của DeFi 2.0 là khai thác thanh khoản (Liquidity Mining). Trong quá trình này, người dùng đặt Liquidity Provider (LP) tokens của họ vào trong các giao thức Automated Market Maker (AMM), Decentralized Exchange (DEX). Nói một cách đơn giản hơn, đó là một quá trình trong đó người dùng được thưởng bằng native tokens của nền tảng khi gửi vào đó các tài sản mà người dùng khác có thể borrow hoặc trade. Bạn hỗ trợ một dịch vụ tài chính bằng tokens và kiếm được rewards mới dựa trên vị trí (Position) của bạn.
  • DeFi 2.0 nhằm mục đích giải quyết vấn đề thanh khoản từ lâu đã cản trở DeFi 1.0 và cản trở việc áp dụng rộng rãi hơn.

Giải thích vấn đề thanh khoản

  • Để cung cấp cho người dùng nguồn thanh khoản lớn cho phép họ giao dịch token của mình trên các giao thức AMM, các team DeFi yêu cầu quyền truy cập vào pool của funds. Khi không có đủ mức thanh khoản, sự trượt giá (slippage) trong giao dịch ngăn cản người dùng tham gia vào dự án DeFi. Nói cách khác, việc thiếu thanh khoản dẫn đến tỷ lệ giao dịch bất lợi cho các nhà giao dịch crypto, điều này không khuyến khích và không thúc đẩy sự tham gia vào DeFi.
  • Cho đến nay, đã có nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề này, nhưng chưa có cách nào giải quyết được hoàn toàn. Một trong những giải pháp phổ biến nhất là yield farming. Trong cơ chế reward này, các cá nhân tạo điều kiện thanh khoản bằng cách cung cấp số tiền bằng nhau theo giá trị USD của hai loại cryptocurrencies để đóng góp vào liquidity pool trên giao thức AMM. Sự đóng góp của người dùng được thưởng bằng một LP token mà họ có thể stake để thu lợi nhuận bằng native currency của dự án.
  • Mặc dù hiệu quả cao, yield farming cũng có những hạn chế của nó, chẳng hạn như pha loãng nguồn cung. Cụ thể, các teams DeFi thường phân bổ native tokens cho các liquidity providers và cung cấp các nguồn lợi nhuận bổ sung để thúc đẩy những người dùng này giữ liquidity locked trong các AMM pools. Với nhiều tokens được phân phối cho các liquidity providers, nhiều người dùng có thể kết thúc bằng cho cho thuê thanh khoản (rented liquidity). Nhờ đó, các liquidity providers có thể remove tokens bất cứ khi nào họ cảm thấy thích, bán LP staking rewards có được của họ.
  • Điều này đặt các founding teams vào một vị trí không thuận lợi, nơi họ không thể chắc chắn liệu các liquidity providers có bám trụ hay không nếu staking rewards giảm đi. Tuy nhiên, việc giữ lại những high rewards trong một thời gian dài sẽ làm loãng dần nguồn cung native token.

OlympusDAO và giải pháp

  • Đi đầu trong làn sóng DeFi 2.0 là OlympusDAO , một tổ chức tự trị phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization – DAO) có OHM (stablecoin) token và bonding model tập trung vào tính thanh khoản do giao thức sở hữu (protocol owned liquidity – POL). OlympusDAO hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề thanh khoản hiện có bằng cách – cách mạng hóa yield farming.
  • Việc cho thuê thanh khoản (Renting Liquidity) thông qua các sáng kiến yield farming nhằm tăng native token supply sẽ được thay thế bằng bonds. Một cách tiếp cận lợi nhuận ngắn hạn, Olympus bonds cho phép người dùng mua OHM token chiết khấu (discount) . Người dùng thực hiện điều này bằng cách cung cấp LP token của họ hoặc các crypto assets khác, như DAI, FRAX, LUSD và WETH.
  • Điều này cho phép Olympus sở hữu tài sản dự trữ (Reserve Assets) và tính thanh khoản được ủy thác cho nó. Việc bán bonds tạo lợi nhuận cho Olympus Treasury, sau đó có thể tích lũy thanh khoản của chính nó. Người dùng nền tảng Olympus nhận được bonds cho DAI, FRAX, wETH, OHM-DAI LP và OHM-FRAX LP.

Tạm chốt:

Đánh giá theo ví dụ của OlympusDAO, các dự án DeFi 2.0 đang làm việc liên tục để giải quyết các vấn đề DeFi 1.0 đang ngăn cản công nghệ này xâm nhập vào mainstream. Để đạt được mục tiêu này, các dự án đang phát triển và triển khai các phương pháp và công cụ mang tính sáng tạo cao. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem toàn bộ mức độ thành công của các dự án. OlympusDAO không phải là dự án duy nhất thử nghiệm với tiên phong cho DeFi 2.0, vì Jade Protocol cũng trở thành fork đầu tiên ra mắt trên Binance Smart Chain chỉ một tháng trước.