/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Deep Dive Celo & Celo Ecosystem - HiddenGem Team

Deep Dive Celo & Celo Ecosystem

Uncategorized

Deep Dive Celo & Celo Ecosystem

Uncategorized

Deep Dive Celo & Celo Ecosystem

Uncategorized

Celo (CELO) là gì ? 

Celo là một nền tảng hoạt động như một cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu cho tiền điện tử nhằm mục tiêu là người dùng di động. Và Celo tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM), cho phép các dApps xây dựng trên nền tảng Ethereum có thể triển khai dễ dàng trên Celo.

Mục tiêu của Celo là hoạt động tài chính có thể tiếp cận được với bất kỳ ai trên toàn cầu nhờ khả năng thanh toán được gửi đến và từ bất kỳ số điện thoại nào trên thế giới. Ngoài các khoản thanh toán cơ bản, Celo còn hỗ trợ phát triển các ứng dụng phi tập trung trên blockchain của nó.

Celo vận hành hai native tokens:

 • CELO là một tài sản quản trị để bỏ phiếu về các thay đổi đối với giao thức.
 • Celo Dollars (cUSD) là một stablecoin phản ánh giá trị của đô la Mỹ.

Khái niệm cơ bản và nội dung chính

Mạng lưới Blockchain hoặc Cryptographic là một thuật ngữ rộng được sử dụng để mô tả cơ sở dữ liệu được duy trì bởi một nhóm máy tính phân tán không chia sẻ mối quan hệ tin cậy hoặc quyền sở hữu chung. Sự sắp xếp này được gọi là phân cấp. Nội dung của cơ sở dữ liệu hoặc sổ cái của blockchain được xác thực bằng các kỹ thuật mật mã, ngăn không cho nội dung của nó được thêm vào, chỉnh sửa hoặc xóa ngoại trừ theo một giao thức được vận hành bởi toàn bộ mạng lưới.

Code của Celo Blockchain có chung nguồn gốc với Ethereum, có phần mềm blockchain để xây dựng các ứng dụng phi tập trung cho mục đích chung. Celo khác với Ethereum ở một số lĩnh vực quan trọng như được mô tả trong các phần sau.

Mặc dù tương tự như Ethereum, Celo là một blockchain có giao thức hoàn toàn khác và tài sản Celo không thể sử dụng trên Ethereum Network.

Các ứng dụng Ethereum được xây dựng bằng các smart contract. Smart contract là các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ như Solidity tạo ra mã bytecode cho Ethereum Virtual Machine (EVM), một môi trường thời gian chạy. Các chương trình được mã hóa trong các smart contract nhận tin nhắn và thao tác trên sổ cái blockchain và được gọi là on-chain.

Sổ cái của Celo bao gồm các tài khoản, được xác định bằng một địa chỉ. Có hai loại tài khoản.

 • Tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài có số dư CELO được liên kết và được kiểm soát bởi người dùng nắm giữ cặp public-private key được liên kết.
 • Tài khoản hợp đồng chứa code và dữ liệu của một hợp đồng thông minh duy nhất có thể được gọi và thao tác với dữ liệu được lưu trữ của chính nó.

ERC-20 là một giao diện tiêu chuẩn để triển khai cryptocurrencies hoặc token dưới dạng hợp đồng, thay vì thông qua số dư tài khoản. Celocó tính hai mặt vừa là native currency vừa là token tuân thủ ERC-20 trên blockchain Celo.

Tài sản Celo tồn tại trên một blockchain độc lập và không thể được truy cập thông qua ví kết nối với mạng Ethereum. Chỉ sử dụng ví được thiết kế để hoạt động với mạng Celo.

Người dùng tương tác với blockchain bằng cách tạo các giao dịch đã ký. Đây là những yêu cầu thực hiện thay đổi đối với sổ cái. Họ có thể chuyển giá trị giữa các tài khoản thực thi một chức năng trong smart contract và chuyển các đối số (có thể khiến các smart contract khác được gọi, cập nhật bộ nhớ của chúng hoặc chuyển giá trị) hoặc tạo một smart contract mới.

Blockchain được cập nhật bởi một giao thức lấy trạng thái hiện tại của sổ cái, áp dụng một số giao dịch lần lượt, mỗi giao dịch có thể thực thi code và dẫn đến cập nhật cho trạng thái global. Điều này tạo ra một block mới bao gồm một tiêu đề, xác định block trước đó và siêu dữ liệu khác cũng như cấu trúc dữ liệu mô tả trạng thái mới.

Để tránh các cuộc tấn công Denial-of-Service và đảm bảo chấm dứt các cuộc gọi đến smart contract code, tài khoản gửi giao dịch thanh toán phí giao dịch cho các bước thực hiện bằng số dư của chính tài khoản đó. Các giao dịch chỉ định một maximum gas giới hạn các bước thực hiện trước khi một giao dịch được hoàn thành. Gas price xác định đơn giá cho mỗi bước và được sử dụng để ưu tiên các giao dịch mà mạng lưới áp dụng. (Trong Celo, phí giao dịch có thể được thanh toán bằng ERC-20 currency và gas price hoạt động khác với Ethereum).

Celo Stack 

Celo được định hướng xung quanh việc cung cấp trải nghiệm đơn giản nhất có thể cho người dùng cuối cùng, những người có thể không quen với tiền điện tử và có thể đang sử dụng các thiết bị giá rẻ với kết nối hạn chế. Để đạt được điều này, Celo thực hiện phương pháp tiếp cận toàn bộ, trong đó mỗi layer của stack được thiết kế có tính đến người dùng cuối cùng trong khi xem xét các bên liên quan khác (ví dụ: người điều hành các node trong mạng lưới) tham gia vào việc kích hoạt trải nghiệm người dùng cuối cùng.

Celo stack được cấu trúc thành các layer logic sau:

 • Celo Blockchain: Một giao thức cryptographic mở cho phép các ứng dụng thực hiện giao dịch và chạy các smart contract theo cách an toàn và phi tập trung. Code Celo Blockchain chia sẻ nguồn gốc với Ethereum và duy trì khả năng tương thích EVM đầy đủ cho các smart contract. Tuy nhiên, nó sử dụng cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT) hơn là sử dụng Proof of Work và có định dạng block khác nhau, định dạng giao dịch, giao thức đồng bộ hóa khách hàng cũng như cơ chế định giá và thanh toán gas.
 • Celo Core Contracts: Một tập hợp các smart contract chạy trên Celo Blockchain bao gồm nhiều logic của các tính năng nền tảng: ERC-20 currencies ổn định, chứng thực danh tính, proof-of-stake và quản trị. Các smart contract này có thể nâng cấp và được quản lý bởi quy trình quản trị phi tập trung.
 • Applications: Ứng dụng dành cho người dùng cuối được xây dựng trên nền tảng Celo. Ứng dụng Celo Wallet đầu tiên trong hệ sinh thái cho phép người dùng cuối quản lý tài khoản và thanh toán một cách an toàn và đơn giản bằng cách tận dụng những cải tiến trong giao thức Celo. Các ứng dụng ở dạng phần mềm di động hoặc phần mềm phụ trợ bên ngoài: chúng tương tác với Celo Blockchain để phát hành các giao dịch và gọi code tạo thành API của Celo Core Contracts. Các bên thứ ba cũng có thể triển khai các smart contract tùy chỉnh mà ứng dụng riêng có thể gọi ra, do đó có thể tận dụng Celo Core Contracts. Các ứng dụng có thể sử dụng các dịch vụ đám mây tập trung để cung cấp một số chức năng của chúng: trong trường hợp của Celo Wallet, thông báo đẩy và nguồn cấp dữ liệu hoạt động giao dịch.

Cấu trúc liên kết của Celo Network

Cấu trúc liên kết của Celo Network bao gồm các máy chạy phần mềm Celo Blockchain ở một số cấu hình riêng biệt:

 • Validators: Thu thập các giao dịch nhận được từ các node khác và thực hiện bất kỳ hợp smart contract nào được liên kết để tạo thành các block mới, sau đó tham gia vào giao thức đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT) để nâng cao trạng thái của mạng lưới. Vì các giao thức BFT chỉ có thể mở rộng quy mô đến vài trăm người tham gia và có thể dung nạp tối đa một phần ba số người tham gia có hành động “độc”, nên cơ chế proof-of-stake chỉ thừa nhận một số node hạn chế cho vai trò này.
 • Full Nodes: Hầu hết các máy chạy phần mềm Celo Blockchain không được định cấu hình để trở thành hoặc không được chọn làm validators. Các node Celo không thực hiện “mining” như trong mạng lưới Proof-of-Work. Vai trò chính của là phục vụ các yêu cầu từ các light clients và chuyển tiếp các giao dịch, họ sẽ nhận được các khoản phí liên quan đến các giao dịch đó. Các khoản thanh toán này tạo ra một “hành động tự do không được phép” cho các cá nhân trong cộng đồng để kiếm lợi nhuận. Các node đầy đủ duy trì ít nhất một phần lịch sử của blockchain bằng cách chuyển các block mới giữa chúng và có thể tham gia hoặc rời khỏi mạng lưới bất kỳ lúc nào.
 • Light Clients: Các ứng dụng bao gồm Celo Wallet cũng sẽ chạy trên thiết bị của mỗi người dùng, một phiên bản của phần mềm Celo Blockchain hoạt động như một “light client”. Các ứng dụng light client kết nối với các node đầy đủ để thực hiện yêu cầu dữ liệu tài khoản và giao dịch cũng như ký và gửi các giao dịch mới, nhưng họ không nhận được hoặc giữ lại trạng thái đầy đủ của blockchain.

Ứng dụng Celo Wallet là một ví hoàn toàn không được quản lý cho phép người dùng tự quản lý tiền của họ bằng cách sử dụng các khóa và tài khoản của riêng. Tất cả các tính năng quan trọng như gửi giao dịch và kiểm tra số dư có thể được thực hiện một cách không tin cậy bằng cách sử dụng giao thức P2P light client. Tuy nhiên, ví sử dụng một số dịch vụ đám mây tập trung để cải thiện trải nghiệm người dùng nếu có thể, ví dụ:

 • Google Play Services: tải trước lời mời trong ứng dụng.
 • Celo Wallet Notification Service: gửi thông báo đẩy cho thiết bị khi người dùng nhận được khoản thanh toán hoặc yêu cầu thanh toán.
 • Celo Wallet Blockchain API: cung cấp API GraphQL để truy vấn các giao dịch blockchain trên cơ sở mỗi tài khoản, được sử dụng để triển khai nguồn cấp dữ liệu hoạt động của người dùng.

Khi người dùng cuối tải xuống Celo từ Google Play Store, người dùng đang tin tưởng cả cLabs (hoặc tổ chức đã cung cấp ứng dụng trong Play Store) và Google để phân phối tệp nhị phân chính xác và hầu hết người dùng sẽ cảm thấy rằng việc dựa vào các dịch vụ tập trung này để cung cấp chức năng bổ sung này là có giá trị.

Giao thức Celo

Celo Blockchain và Celo Core Contracts bao gồm cùng Celo Protocol. Thuật ngữ này mô tả cả những dịch vụ mà mạng lưới Celo phi tập trung cung cấp cho các ứng dụng và cách thức mà các node trong mạng hợp tác để đạt được.

Cơ chế đồng thuận và Proof-of-Stake

Celo là một blockchain proof-of-stake. So với các hệ thống proof-of-work như Bitcoin và Ethereum, điều này loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường và có nghĩa là người dùng có thể thực hiện các giao dịch rẻ hơn, nhanh hơn và kết quả của nó không thể thay đổi sau khi hoàn tất.

Celo Blockchain triển khai thuật toán đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT) trong đó một tập hợp các node validator được xác định rõ sẽ phát các thông điệp đã ký giữa chúng theo một chuỗi các bước để đạt được thỏa thuận ngay cả khi có đến một phần ba tổng số node ngoại tuyến, bị lỗi hoặc độc hại. Khi một số lượng lớn validator đã đạt được thỏa thuận, quyết định đó là quyết định cuối cùng.

Celo sử dụng cơ chế proof-of-stake để chọn bộ xác thực trong một khoảng thời gian cố định được gọi là kỷ nguyên. Bất kỳ ai cũng có thể kiếm được reward bằng cách lock CELO, tham gia vào các cuộc bầu cử validators và các đề xuất quản trị. Ban đầu, số lượng validators sẽ được giới hạn ở một trăm node do những holder CELO bầu chọn. Validators kiếm thêm reward cố định bằng Celo Dollars để trả chi phí của họ cộng với tiền ký quỹ.

Quản trị on-chain

Celo sử dụng cơ chế quản trị on-chain để quản lý và nâng cấp các khía cạnh của giao thức nằm trong Celo Core Contracts và đối với một số tham số được sử dụng bởi Celo Blockchain. Điều này bao gồm các hoạt động như nâng cấp smart contract, thêm currencies ổn định mới, sửa đổi phân bổ tài sản mục tiêu dự trữ và thay đổi cách quyết định các cuộc bầu cử validators .

Hợp đồng quản trị được đặt làm “owner” cho tất cả các Celo Core Contracts của Celo. Điều này cho phép giao thức thực hiện các đề xuất quản trị đã đồng ý bằng cách thực thi code trong ngữ cảnh của hợp đồng quản trị. Các đề xuất được holder CELO lựa chọn để xem xét và bỏ phiếu bằng cách sử dụng biểu quyết có trọng số dựa trên cùng một cam kết CELO đã lock được sử dụng để bỏ phiếu bầu validators.

Đồng bộ hóa siêu nhẹ 

Celo cung cấp tính năng đồng bộ hóa cực kỳ nhanh chóng, an toàn để cho phép các light clients bắt đầu theo dõi trạng thái hiện tại của sổ cái Celo blockchain gần như ngay lập tức. Điều này có nghĩa là ngay cả những người dùng ví có độ trễ cao, băng thông thấp hoặc giá cước dữ liệu cao cũng có thể sử dụng Celo.

Trong Ethereum, việc xác minh xem dữ liệu nhận được từ một node đầy đủ không đáng tin cậy có thực sự đại diện cho trạng thái hiện tại của một blockchain hay không, yêu cầu tìm nạp mọi tiêu đề block từng được tạo ra để xác nhận chúng tạo thành một chain an toàn bằng mật mã. Hệ quả của việc Celo sử dụng thuật toán đồng thuận BFT là nó có thể thực hiện việc xác minh đó bằng cách chỉ xây dựng một chuỗi các thay đổi trong bộ trình xác thực, không phải từng block riêng lẻ.

Khuyến khích vận hành các node đầy đủ 

Trong Ethereum, có rất ít động lực để chạy một node đầy đủ không phải là khai thác. Một số node phục vụ light clients và điều này dẫn đến trải nghiệm kém cho ví mobile.

Celo giới thiệu một chương trình khuyến khích người dùng vận hành các nút thông thường. Light clients trả phí giao dịch cho các node đầy đủ. Khách hàng bao gồm trong mỗi giao dịch địa chỉ của một node, khi giao dịch được xử lý, sẽ nhận được phí. Mặc dù một node đầy đủ cung cấp các dịch vụ khác mà họ không nhận được khoản phí cụ thể nào, nhưng dự kiến việc không thực hiện các yêu cầu này sẽ khiến khách hàng tìm kiếm các node đầy đủ khác, sau đó họ sẽ nhận được phí khi họ thực hiện giao dịch tiếp theo.

Vì các ứng dụng light clients không cần tin tưởng vào các node đầy đủ, vì họ có thể xác minh việc của mình, điều này cũng cung cấp tính năng “permissionless on-ramp” để người dùng nhận CELO hoặc Celo Dollars mà không cần giữ nó bị thiếu trong các mạng proof-of-stake khác.

Tiền điện tử ổn định 

Celo cho phép một nhóm các stablecoin theo dõi giá trị của bất kỳ tài sản nào, bao gồm tiền tệ fiat, hàng hóa và thậm chí cả tài nguyên thiên nhiên. Các stablecoin được hỗ trợ bao gồm Celo Dollar (cUSD) và Celo Euro (cEUR), theo dõi giá trị của Đô la Mỹ và Euro tương ứng. CELO và một số tài sản khác bao gồm BTC và ETH đóng vai trò là tài sản thế chấp cho các stablecoin này. Các stablecoin này có thể đổi được thành CELO, đảm bảo rằng các giao dịch có thể diễn ra nhanh chóng, rẻ và on-chain đáng tin cậy.

Cơ chế ổn định của Celo cho phép người dùng tạo Celo Dollar mới bằng cách gửi 1 US Dollar CELO vào kho dự trữ hoặc burn Celo Dollar bằng cách đổi nó lấy CELO trị giá 1 US Dollar.

Cơ chế này dựa vào một loạt Oracles, hoặc nguồn cấp thông tin từ các sàn giao dịch bên ngoài mạng lưới, để báo cáo CELO theo tỷ giá thị trường Đô la Mỹ. Để giảm thiểu rủi ro chạy trên tài sản thế chấp CELO khi các giá trị được báo cáo này không chính xác hoặc lỗi thời, Celo sử dụng mô hình constant-product-market-maker on-chain, lấy cảm hứng từ hệ thống Uniswap. Cơ chế này điều chỉnh giá mua lại của CELO cho đến khi xảy ra chênh lệch giá (để giá on-chain tự động điều chỉnh cho đến khi tỷ giá đưa ra đáp ứng tỷ giá bên ngoài) hoặc Oracles đặt lại giá on-chain.

Giao thức Celo đảm bảo rằng có đủ tài sản thế chấp CELO để mua lại số lượng CELO đang lưu hành thông qua một số nguồn. Chúng bao gồm stability fee được tính trên số dư Celo Dollar, chuyển khoản từ epoch rewards, cộng với số tiền thu được từ chênh lệch khi tương tác với cơ chế tạo thị trường on-chain.

Ngoài ra, dự trữ tiền điện tử dự phòng được tổ chức off-chain. Dự trữ off-chain này được quản lý để bảo toàn giá trị và giảm thiểu sự biến động bằng cách duy trì danh mục tiền điện tử đa dạng thông qua giao dịch tái cân bằng thuật toán và định kỳ “topping-up” tài sản thế chấp CELO có sẵn để đảm bảo nó vượt quá số tiền cần thiết để đổi Celo Dollars đang lưu hành. Các loại tiền điện tử được phê duyệt, tỷ lệ phân phối và thời gian tái cân bằng đều phải chịu sự quản lý on-chain.

Lightweight Identity

Celo cung cấp một lớp lightweight identity cho phép người dùng các ứng dụng bao gồm Celo Wallet xác định và giao dịch an toàn với những người dùng khác thông qua số điện thoại liên hệ của họ. Celo Wallet cho phép thanh toán trực tiếp cho người dùng được liệt kê trong danh sách liên hệ trên thiết bị của họ.

Hợp đồng chứng thực cho phép người dùng yêu cầu chứng thực số điện thoại của họ với một khoản phí nhỏ. Một nguồn ngẫu nhiên phi tập trung an toàn được sử dụng để chọn một số trình xác thực sẽ tạo và gửi qua tin nhắn bí mật có chữ ký SMS đóng vai trò chứng thực quyền sở hữu số điện thoại. Sau đó, người dùng sẽ gửi lại những điều này cho hợp đồng chứng thực để xác minh chúng và cài đặt mapping cho số điện thoại vào tài khoản của người dùng.

Giao dịch đa dạng

Celo cung cấp một số cải tiến cho các giao dịch thông thường quen thuộc với các nhà phát triển Ethereum.

Tài sản gốc Celo có tính hai mặt vừa là native currency vừa là token ERC-20, giúp đơn giản hóa công việc của các nhà phát triển ứng dụng.

Trong Celo, phí giao dịch có thể được thanh toán bằng stable cryptocurrencies. Người dùng gửi Celo Dollars sẽ có thể thanh toán phí giao dịch của họ từ số dư Celo Dollar vì vậy họ không cần phải giữ số dư CELO riêng biệt để thực hiện giao dịch. Giao thức duy trì một danh sách các loại tiền tệ có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch. Các smart contract này triển khai phần mở rộng của giao diện ERC-20, với các chức năng bổ sung cho phép giao thức ghi nợ và phí giao dịch tín dụng.

Hợp đồng ký quỹ cho phép người dùng gửi thanh toán cho những người dùng khác có thể được xác định bằng số điện thoại nhưng chưa có tài khoản. Các khoản thanh toán này được lưu trữ trong chính hợp đồng này và có thể được người nhận dự định rút lại sau khi tạo tài khoản và chứng thực danh tính của họ hoặc người gửi nhận lại.

Việc chuyển giữa hai tài khoản có danh tính được liên kết hỗ trợ nhận biết được mã hóa đầu cuối. Một nhận biết được mã hóa thành khóa công khai của danh tính sẽ được chuyển khi thực hiện chuyển khoản và được đưa vào một sự kiện có thể nằm trên sổ cái blockchain.

Backer

Celo có một dàn backer khá hùng hậu với những cái tên nổi trội như: a16z, Coinbase, Jack Dorsey, Polychain Capital …

Và Celo còn được hỗ trợ bởi hơn 80 công ty và cá nhân. Bao gồm các quỹ mạo hiểm nổi tiếng, các nhà điều hành cấp C, các học giả và các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực.

Celo Ecosystem

Wallet

Celophát triển một Mobile Wallet với đầy đủ các tính năng (như chuyển tiền thông qua số điện thoại, tích hợp dịch vụ tài chính…). Là mảnh ghép cốt lõi trong hệ sinh thái tuy nhiên hiện tại vẫn đang khá đơn sơ và chưa hoàn thiện mục tiêu của dự án đề ra.

Hiện tại, hệ sinh thái sở hữu các ví Celo-Native nổi bật như:

 • CeloWallet.app: Ví hoạt động trên nền tảng desktop với nhiều tính năng như payments, exchange, staking và governance.
 • CeloExtensionWallet: Bản fork của Metamask cho Celo Network.
 • Steakwallet: Ví tập trung chính vào tính năng Staking và hỗ trợ multi-chain.
 • Valora: Mobile Wallet với khả năng cho phép users thực hiện các thao tác thanh toán, chuyển tiền với số điện thoại của mình. Tuy nhiên hiện tại ví vẫn chưa được triển khai chính thức.

Ngoài ra một số mảnh ghép khác:

 • Celo Dollars (CUSD) và Celo Euro (CEUR) là stablecoin chính của hệ sinh thái Celo với cơ chế mint/burn khá giống với UST của Terra.
 • Để kích thích nhu cầu đối với CUSD và CEUR, đội ngũ Celo đã triển khai chương trình Alliance For Prosperity liên kết với các tổ chức để sử dụng giải pháp của Celo trên nhiều lĩnh vực.
 • Ubeswap: AMM native trên Celo.
 • Mobius: Cross-chain Stableswap trong hệ sinh thái Celo.
 • RabbitHole: Nền tảng hỗ trợ các dự án thu hút users tham gia test sản phẩm của mình.
 • 0x: Cơ sở hạ tầng cho phép xây dựng DEX trên Blockchain.
 • Mother Protocol: Lending protocol phát triển theo xu hướng Community-driven.
 • Moola Market: Lending & Borrowing protocol đầu tiên trên Celo.
 • Kresko: Nền tảng Synthetic Assets Native trên Celo.
 • ChurroFi: Đơn giản hoá việc staking Celo.
 • Saving Celo: Nền tảng Staking Derivatives với mô hình giống với LIDO DAO.
 • Celo Starter: Launchpad trên hệ sinh thái Celo.
 • rCelo Studio: Liquid Staking.
 • Anchorage: Nền tảng với mục tiêu giúp các tổ chức bảo vệ và giải quyết các vấn đề kỹ thuật với Crypto Assets.
 • Good Ghosting: Nền tảng quản lý tài sản tập trung vào Saving và Gamification.
 • Dahlia Finance: Nền tảng Yield Aggregator với tính năng Leverage Yield Farming.
 • KnoxEdge Market: Nền tảng Community-driven giúp người dùng có thể học tập và đầu tư.
 • Optics: Giải pháp Cross-chain Bridge kết nối thanh khoản từ nhiều hệ sinh thái khác đến Celo.