/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
DDMOs Chất Xúc Tác DeData Cho Kylin Network - HiddenGem Team

DDMOs Chất Xúc Tác DeData Cho Kylin Network

News

DDMOs Chất Xúc Tác DeData Cho Kylin Network

News

DDMOs Chất Xúc Tác DeData Cho Kylin Network

News

GIỚI THIỆU

Một trong những vấn đề trọng tâm khi bắt đầu bất kỳ thị trường nào là hiểu được giá trị của Widget / Quanta / Pack đối với cả nhà cung cấp và người tiêu dùng. Vấn đề này chỉ phức tạp khi xem xét các thị trường chưa được thử nghiệm, ít được thử nghiệm hoặc phổ biến nơi cả phía cung cấp và phía tiêu thụ có thể ít hoặc không có giá trị tham chiếu.

Định hướng thị trường truyền thống là ba bên: người tiêu dùng-trung gian-nhà cung cấp. Trong khi sự phát triển tiếp theo của thị trường là hai hướng, mối quan hệ P2P trực tiếp giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp.

Tại Kylin, đã và đang phát triển trên luận điểm cơ bản rằng giống như tài chính truyền thống đã chuyển sang mô hình mối quan hệ trực tiếp giữa con người và tiền của họ, Kylin đang ở giai đoạn đầu của sự chuyển đổi mô hình sang mối quan hệ trực tiếp giữa con người và dữ liệu.

Thị trường dữ liệu phi tập trung là một lĩnh vực đổi mới hoàn toàn và chưa được thử nghiệm, nên tồn tại một thách thức lớn hơn trong việc cung cấp các chất xúc tác khuyến khích ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành.

Những suy nghĩ mới về cách tốt nhất có thể kích hoạt việc sử dụng thị trường dữ liệu giữa nhà đầu tư bán lẻ hoặc cá nhân cần phải được suy nghĩ trong bối cảnh các công nghệ mới có thể cho phép điều đó.

Cùng với cung cấp dữ liệu (các dịch vụ Oracle) và truy vấn trên chuỗi, Kylin Network cũng có cam kết rõ ràng trong việc phát triển bối cảnh tổng thể cho một thị trường dữ liệu phi tập trung hoạt động rộng rãi, mở rộng, hiệu quả và toàn diện bao gồm nhiều loại cung cấp dữ liệu và tiêu thụ ghép đôi.

ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM

 

Chúng tôi tin rằng vào năm 2021, Thị trường dữ liệu phi tập trung (DDM) đầu tiên sẽ không chỉ ra đời mà sẽ bắt đầu hoạt động một cách nghiêm túc. Tương tự như Etherdelta và DEXes vào năm 2018, chúng có thể phức tạp, khó hoạt động và khối lượng ít, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng sẽ xảy ra. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty đầu tiên (cùng với những công ty cùng thời như Ocean Protocol và ở một mức độ cụ thể hơn là Oasis Labs) và là một trong những công ty lâu đời.

Chúng tôi đã vật lộn với nhiều ý tưởng khác nhau – không loại trừ lẫn nhau bằng bất kỳ phương tiện nào – xoay quanh cách tạo bối cảnh cho DDM thực sự thành công. Cho đến nay, thị trường đã nêu ra một ví dụ đáng kinh ngạc về thị trường dữ liệu phi tập trung, đó là cung cấp giá cho DeFi, hay cái thường được gọi là dịch vụ ‘Oracle’. Chỉ tính riêng, vốn hóa thị trường cho các dự án khác nhau, trường hợp sử dụng (narrow) này để cung cấp dữ liệu phi tập trung hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng $12 tỷ với thành viên nổi bật nhất (ChainLink) thường xuyên nằm trong top 10 của tất cả các dự án crypto theo vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch . Điều thường bị mất đối với crypto và các đối tượng nói chung giống nhau là việc cung cấp dữ liệu về giá cho DeFi chỉ là một trường hợp sử dụng của dữ liệu phi tập trung, hay cái mà chúng tôi gọi là “DeData”.

Thách thức mà chúng tôi nhận thấy với tư cách là những người tiên phong ban đầu (cùng với các dự án khác và những dự án cùng thời đang tìm cách bắt đầu sự tồn tại nói chung của DeData) là có rất nhiều việc cơ sở hạ tầng phải được thực hiện, cả về việc gieo mầm tầm quan trọng của khái niệm sau đó cũng đặt nền tảng công nghệ và đổi mới các tính năng tổng hợp (ví dụ: một lớp nhận dạng phi tập trung).

Chúng tôi hiện đang thiết kế một lớp dữ liệu cơ sở hạ tầng, hoặc ‘dữ liệu blockchain’ trên Polkadot, nhưng đó mới chỉ là một nửa vấn đề. Chúng tôi cần thúc đẩy và bắt đầu các trường hợp sử dụng khác nhau sẽ thực sự thúc đẩy một thứ như vậy; bằng cách tương tự.

HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM

Kiến ​​trúc Kylin Network được thiết lập để chúng tôi có thể thúc đẩy những gì chúng tôi hy vọng sẽ là sự bùng nổ của các tham số kỷ Cambri phục vụ tất cả các trường hợp sử dụng này khi chúng phát triển theo thời gian (xem hình bên dưới). Điều quan trọng là chúng tôi phải xem xét cách sử dụng bắt đầu ngay từ đầu vì cuối cùng chúng sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ. Chúng tôi cũng trở nên quan trọng khi khám phá ra cách mà người dùng nói chung có thể tham gia rộng rãi hơn vào khía cạnh mô-đun kinh doanh của Kylin – ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào bất kỳ khía cạnh tiêu thụ hoặc cung cấp nào của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh này, một ý tưởng bắt đầu hình thành được lặp đi lặp lại trong khuôn khổ do Ocean Protocol đưa ra, “data tokens” & “initial data offerings”. Chúng tôi đã đồng ý rằng tận dụng một trong những xung lực mạnh nhất trong crypto- đầu cơ – là cách tiếp cận chung phù hợp để thuyết phục sự ra đời của thị trường DeData, nhưng chúng tôi cảm thấy mình muốn cố gắng tiến thêm một bước nữa.

Đồng thời, khi hình thành những ý tưởng này, chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ to lớn và phức tạp là bắt đầu vô số trường hợp sử dụng và thị trường DeData có thể có trong tương lai.

Giải pháp của chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc kết hợp lợi ích của cộng đồng, mạng lưới của Kylin, các trường hợp sử dụng sẽ hoạt động đồng bộ với các thị trường DeData mới và công nghệ mới.

DDMO ra đời.

GIẢI THÍCH DDMOs

Đại diện cho “DeData Market Offering”, phương tiện mới này sẽ hoạt động như một hệ số nhân tài nguyên cho cả Kylin Network và những người nắm giữ DDM, và Kylin Network sẽ sớm kêu gọi các đề xuất cho DDMO đầu tiên, sẽ được Kylin bỏ phiếu cộng đồng.

Bản thân DDM sẽ được đại diện dưới dạng một NFT duy nhất, một ‘DDM NFT’ mà từ đó tất cả những người tham gia đều có thể sở hữu một phần (tỷ lệ phần trăm) được chia nhỏ. Quyền sở hữu theo từng phần của DDM NFT cấp cho chủ sở hữu của nó khoản thù lao liên quan đến phí truy vấn dữ liệu liên quan đến DDM.

DDM sẽ giống như một DAO Venture giống như một DeData Market, vì vậy nó sẽ có độc quyền đối với chức năng liên quan của nó (theo bình chọn của chủ sở hữu Kylin và cộng đồng) và các khoản tiền được đưa vào đó như một phần của giao dịch mua bán sẽ được đại diện với tư cách là đa quyền (giữa Kylin và chủ sở hữu cộng đồng DAO được bình chọn) để quản lý và phát triển ngân quỹ liên tục (thuê một nhóm đủ điều kiện trong một đến hai năm).

Do đó, người ta có thể nghĩ về DDM trên Kylin Network về cơ bản giống như một parachain.

 

DDMO HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

Ví dụ: giả sử rằng đề xuất DDM được phê duyệt đầu tiên là ‘bộ gen được mã hóa‘ – tức là một DDM cuối cùng sẽ xem hàng triệu truy vấn của nhà nghiên cứu cho hàng tỷ dữ liệu gen ẩn danh cá nhân, bao gồm thị trường $100 tỷ trong tương lai. Sau khi chính thức, chủ sở hữu KYL có thể tham gia vào đợt bán hàng của nó (sử dụng KYL để được giảm giá) để mua các phần nhỏ của NFT được liên kết.

NFT Sale kết thúc và tổng cộng $1 triệu được đưa vào DDM NFT. Do đó, những người nắm giữ DDM này hình thành một cộng đồng cụ thể sẽ khởi động trường hợp sử dụng và thị trường dữ liệu cụ thể đó đồng thời giữ quyền (miễn là họ có một phần DDM NFT) đối với các khoản phí liên quan cho cả nhóm cung cấp dữ liệu (trừ 5% cho Kylin Network đang phát triển), và viết kịch bản Oracle, hoặc 30% tất cả phí truy vấn.

Khi các DDM NFT này phát triển và thành công theo thời gian và do đó phí truy vấn ngày càng tăng, chủ sở hữu của chúng sẽ có lựa chọn “bán phí” hoặc đầu tư lại vào giá trị của DDM NFT. Như một cảnh báo game theory thú vị, tại bất kỳ thời điểm nào DDM NFT sẽ có giá thoát liên quan, sẽ là tổng giá trị của NFT.

 

Điều này có nghĩa là một thực thể duy nhất có thể xâm nhập và mua NFT bất kỳ lúc nào (sau một khoảng thời gian nhất định). Điều này có thể thúc đẩy các doanh nghiệp có thể bị gián đoạn thực hiện các vở kịch và các cộng đồng để tạo ra sự tăng trưởng về giá trị của DDM NFT của họ (để bảo vệ khỏi sự mua chuộc mạnh tay), hoặc như một hệ quả, để nhận ra một lối thoát có lợi. Trong mọi trường hợp, do kiến ​​trúc mạng của Kylin Network, ngay cả khi DDM thuộc sở hữu của một thực thể duy nhất, tất cả các cơ chế xác nhận và đồng thuận vẫn sẽ được phân cấp và xác thực.

Khi các trường hợp sử dụng và do đó thị trường DeData phát triển, Kylin Network nhận thấy tiện ích ngày càng tăng và có một số biện pháp kiểm soát số lượng và chất lượng của thị trường DeData theo thời gian (ngoài việc tạo ra chúng ngay từ đầu).