/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
DBS Trở Thành Ngân Hàng Đông Nam Á Đầu Tiên Tham Gia Hedera Governing Council - HiddenGem Team

DBS Trở Thành Ngân Hàng Đông Nam Á Đầu Tiên Tham Gia Hedera Governing Council

News

DBS Trở Thành Ngân Hàng Đông Nam Á Đầu Tiên Tham Gia Hedera Governing Council

News

DBS Trở Thành Ngân Hàng Đông Nam Á Đầu Tiên Tham Gia Hedera Governing Council

News

Công ty cho vay Singapore tham gia cùng những công ty lớn như Google, IBM, LG và những công ty khác với mục tiêu đã nêu là mang lại sự ổn định và tiếp tục phân quyền cho các công ty public network.

Ngân hàng DBS của Singapore đã tham gia The Hedera Governing Council, Southeast Asian Lender đầu tiên tham gia nhóm toàn cầu.

  • Ngân hàng tham gia một hội đồng bao gồm 39 công ty công nghệ, công ty và phi lợi nhuận nặng ký khác, bao gồm: Google, IBM, Boeing và Deutsche Telekom, trong số những người khác.
  • The Hedera Governing Council nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng Hedera Hashgraph network trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, non-fungible tokens, central bank digital currencies, gaming và các ngành công nghiệp khác.
  • Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ ban đầu là ba năm, có thể kéo dài đến tối đa hai nhiệm kỳ. Các thành viên có quyền biểu quyết ngang nhau đối với các quyết định được thiết kế để điều chỉnh các thay đổi phần mềm đối với mạng, đồng thời cung cấp sự ổn định và “tiếp tục phân quyền”, theo trang web của Hedera .
  • Jimmy Ng – Group Chief Information Officer tại DBS: “Chúng tôi mong muốn được tham gia cùng các đồng nghiệp của mình trong Hedera Governing Council trong việc khám phá các trường hợp sử dụng khác mang lại lợi ích cụ thể cho các bên liên quan của chúng tôi”.
  • DBS, với hơn 29.000 nhân viên, công bố lợi nhuận ròng cả năm 2020 giảm 26% xuống còn $4,7 tỷ đô la Singapore (3,5 tỷ đô la Mỹ), do tổng các khoản phụ cấp cao hơn được trích lập để chống lại những rủi ro tiềm tàng phát sinh từ đại dịch.
  • Đầu tháng này, chi nhánh môi giới của ngân hàng, DBS Vickers , đã được cấp giấy phép hoạt động như một “tổ chức thanh toán lớn” từ Monetary Authority của Singapore.