/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Danh sách những đồng coin trong “tầm ngắm” của Grayscale - HiddenGem Team

Danh sách những đồng coin trong “tầm ngắm” của Grayscale

News

Danh sách những đồng coin trong “tầm ngắm” của Grayscale

News

Danh sách những đồng coin trong “tầm ngắm” của Grayscale

News

Grayscale là một công ty đi tiên phong trong việc kết nối hệ thống tài chính kế thừa với nền kinh tế kỹ thuật số mới, họ coi trách nhiệm của mình là giới thiệu với các nhà đầu tư về sự đa dạng trong không gian crypto

“Assets Currently in the Grayscale Product Family” liệt kê các tài sản kỹ thuật số do Grayscale Product nắm giữ kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 , như một phần của single-asset product – Grayscale Bitcoin Trust hoặc multi-asset product như Grayscale Digital Large Cap Fund.

“Assets Under Consideration” liệt kê một số tài sản kỹ thuật số hiện không được đưa vào Grayscale investment product, nhưng Grayscale đã chú ý đến như một phần trong quá trình khám phá lĩnh vực này và team của họ đã xác định những ứng cử viên có thể đưa vào trong tương lai sản phẩm đầu tư.

Với bản cập nhật gần đây nhất của Grayscale vào tháng 1 năm 2022, họ đã thêm một tài sản bổ sung vào cột Product Family và 25 tài sản vào cột Assets Under Consideration.