/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Đại học Draper hợp tác VeChain đào tạo Web3 - HiddenGem Team

Đại học Draper hợp tác VeChain đào tạo Web3

News

Đại học Draper hợp tác VeChain đào tạo Web3

News

Đại học Draper hợp tác VeChain đào tạo Web3

News

Đại học Draper, một trung tâm đào tạo cho các doanh nhân. Được thành lập bởi tỷ phú Tim Draper, sau đó họ đã hợp tác với nền tảng blockchain VeChain để khởi chạy các chương trình cho những người quan tâm đến việc bắt đầu và mở rộng quy mô doanh nghiệp trên Web 3.

Người sáng lập Đại học Draper và VC Tim Draper 

Chương trình VeChain Fellowship kéo dài bốn tuần. Nội dung bao gồm các nguyên tắc cơ bản về khởi nghiệp trên blockchain để giúp những người tham dự khởi chạy công ty khởi nghiệp Web 3 riêng của họ. Sau đó, Đại học Draper sẽ chọn khoảng một chục thành viên của chương trình học bổng để tiếp tục thông qua VeChain Web 3 Accelerator, nơi người tham gia sẽ nhận được $100.000 tài trợ để đổi lấy 5% cổ phần trong công ty khởi nghiệp của họ.

Đại học Draper trước đây đã tổ chức các chương trình tương tự với sự hợp tác của blockchain Tezos và Algorand. Mạng lưới Draper rộng lớn hơn khi họ đã sớm ủng hộ VeChain, một nền tảng blockchain để quản lý chuỗi cung ứng và quy trình kinh doanh.

Một ngày demo được tổ chức vào cuối chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Các sinh viên tốt nghiệp cũng được đặt trước 18 quỹ toàn cầu trong Mạng lưới Draper để đầu tư tiềm năng.

Về mặt hoạt động, Đại học Draper giới thiệu sinh viên tốt nghiệp với các khách hàng tiềm năng thông qua Mạng lưới Draper. Nadeem cho biết tổ chức cũng có thể cung cấp hỗ trợ tuyển dụng để kết nối các công ty mới tốt nghiệp với tài năng kỹ thuật, bán hàng và tiếp thị.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.