/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
"Cuộc chiến" giữa OpenSea và LooksRare - HiddenGem Team

“Cuộc chiến” giữa OpenSea và LooksRare

Insights

“Cuộc chiến” giữa OpenSea và LooksRare

Insights

“Cuộc chiến” giữa OpenSea và LooksRare

Insights

NFT trị giá hơn $4B đã được giao dịch trên LooksRare kể từ khi ra mắt marketplace vào ngày 10 tháng 1.

Khối lượng giao dịch đã nhiều lần vượt qua OpenSea nhưng so sánh số lượng user transaction vẽ nên một bức tranh rất khác những gì chúng ta thấy

Opensea đã chứng kiến thêm ~350% users và thêm ~325% txns kể từ ngày 10 tháng 1, điều này cho thấy một số lượng nhỏ users đang thực hiện các giao dịch giá trị cao trên LookRare.

Tuy nhiên, có một lý do chính đáng cho điều đó, bởi vì LookRare khuyến khích giao dịch trên marketplace của nó.

Buyers và sellers kiếm được $looks tokens dựa trên thị phần của họ trong total daily volume trade trên marketplace

Điều này có nghĩa mọi người sẽ cố gắng tăng trading volume của họ nhiều nhất có thể và bởi vì phí cố định là 2%, wash trading có lợi nhuận miễn là combine volume dưới $575M.

Ví dụ: Meebit #668 và #6462 đã được ‘giao dịch’ nhiều lần giữa hai ví giống nhau trong một ngày. Và đã có 1.352.488 ETH volume chỉ trong Meebits.

Wash trading chắc chắn sẽ không mang lại lợi nhuận cho nhiều người khi trading rewards bị cắt giảm một nửa vào ngày 10 tháng 2.