/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Crypto 101: Merkle Tree là gì? - HiddenGem Team

Crypto 101: Merkle Tree là gì?

Uncategorized

Crypto 101: Merkle Tree là gì?

Uncategorized

Crypto 101: Merkle Tree là gì?

Uncategorized

Loạt bài dành cho người mới bắt đầu về tiền mã hoá EP 8: Merkle Tree là gì?

Chúng ta đã đi một chặng đường cùng với series cho người mới một thời tian và đã đến lúc chúng tôi bắt đầu xem xét chi tiết về những gì tạo nên một blockchain. Đó là một điều để đầu tư vào tiền mã hoá và công nghệ blockchain. Nhưng việc hiểu đầy đủ các chi tiết về cách thức hoạt động của blockchain lại là một vấn đề khác.

Trong nhiều blockchain, một phần của công nghệ đang được tích hợp vào mạng là Merkle Tree. Mặc dù có nhiều phần trong mạng này, Merkle Tree là một khía cạnh quan trọng cần hiểu khi xác định cách chúng tôi lập kế hoạch để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy trong quá trình xác minh.

Lịch sử

Merkle Tree không phải là một khám phá mới tuyệt vời. Nó là một hệ thống đã được thử nghiệm và thực sự được sử dụng khá rộng rãi không chỉ trong blockchain mà còn trong bất kỳ môi trường ngang hàng hoặc ít tin cậy nào. Trên thực tế, khái niệm này có từ năm 1979, trước khi blockchain thậm chí còn là một ý tưởng. Nó được đặt theo tên nhà khoa học máy tính, Ralph Merkle.

Nói một cách đơn giản, Merkle Tree lấy rất nhiều dữ liệu và nén nó thành một chuỗi ký tự đơn giản. Chuỗi này có thể chứng minh tính xác thực của dữ liệu được lưu giữ bên trong mà không tiết lộ dữ liệu đó là gì. Tương tự như một tệp nén (.ZIP hoặc .RAR), nếu được đặt tên chính xác theo một tiêu chuẩn nhất định, người dùng có thể nhận ra nội dung mà không cần phải giải nén và mở các tệp chứa trong đó. Chuỗi ký tự (tiêu đề) này được gọi là băm. Băm là một hàm một chiều. Nếu bạn đặt cùng một dữ liệu, bạn sẽ luôn nhận được cùng một hàm băm, nhưng bạn không thể lấy hàm băm đó và trích xuất dữ liệu ban đầu.

Merkle Tree

Một cái cây

Khái niệm ‘cây’ là một ý tưởng phổ biến trong suốt khoa học. Nó đề cập đến một cấu trúc bao gồm cha mẹ và con cái phân nhánh với nhau. Trong trường hợp này, nó là một cây lộn ngược theo nghĩa là bạn bắt đầu với tất cả các lá (Giao dịch / khối). Sau đó, bạn làm việc trở lại một băm mẹ (Merkle Root). Như đã thấy ở trên, chúng ta bắt đầu với các giao dịch được băm hai lần trước khi chúng được đưa vào Cây Merkle. Chúng ta có thể có các giao dịch 1–100 được băm vào khối L1, 101–200 được băm vào khối L2, 201–300 vào khối L3, 301–400 vào khối L4. Sau đó chúng được băm vào cành dưới cùng của cây. Ví dụ, khối L1 được băm thành băm 0–0.

Biểu đồ này cho thấy cái mà chúng ta gọi là cây nhị phân. Điều này có nghĩa là mỗi phụ huynh có thể có tối đa hai nhánh con. Về mặt kỹ thuật, bạn có thể tăng điều này nhưng cây nhị phân là phổ biến nhất. Khi chúng ta có Hash 0–0 và 0–1, hàm này sẽ được băm thành hàm băm ‘cha mẹ’ của nó (Hash 0). Điều này được tiếp tục cho đến khi chúng ta đến phần băm trên cùng được gọi là Gốc Merkle.

Những lợi ích

Quá trình này có nhiều lợi ích bao gồm bảo mật, tốc độ và hiệu quả. Bằng cách sử dụng quy trình này để cô đọng dữ liệu, nó có thể được xác minh rất nhanh chóng mà không để lộ bất kỳ dữ liệu thực tế nào bằng cách đối sánh từng băm với Merkle Tree Root. Do sự phức tạp của Merkle Tree được tạo ra tương quan với khía cạnh phi tập trung của blockchain, nên rất khó để thay đổi dữ liệu được tìm thấy trong các hàm băm này.

Tốc độ của mạng có thể được tăng lên đơn giản bằng cách sử dụng công nghệ này. Thay vì gửi tệp qua mạng để được xác minh và sau đó gửi lại, một máy tính chỉ cần gửi hàm băm. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một chuỗi ký tự, vì vậy nó có thể được xác minh rất nhanh chóng. Nếu có sự khác biệt, thì hàm băm của các cây con sẽ được yêu cầu cho đến khi khối có thể thu thập được và được thay đổi khi cần thiết. Điều này nhanh hơn nhiều so với việc tìm kiếm toàn bộ một tệp cho một lỗi. Tất nhiên, đây cũng là cách sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn nhiều.

Nguồn: https://www.thewolfofallstreets.io/what-is-a-merkle-tree/