/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Cosmos Xây Dựng Blockchain Mới Có Tên Sagan Để Thử Nghiệm - HiddenGem Team

Cosmos Xây Dựng Blockchain Mới Có Tên Sagan Để Thử Nghiệm

News

Cosmos Xây Dựng Blockchain Mới Có Tên Sagan Để Thử Nghiệm

News

Cosmos Xây Dựng Blockchain Mới Có Tên Sagan Để Thử Nghiệm

News

Tóm tắt

  • Cosmos đang xây dựng một blockchain riêng biệt sẽ được sử dụng để thử nghiệm các giao thức trước khi khởi chạy trên mainnet.
  • Giống như Kusama của Polkadot, các token trên blockchain sẽ có giá trị thực.

Blockchain platform Cosmos đang tung ra một blockchain mới, được gọi là Sagan để test và thử nghiệm.

Vào cuối bài phát biểu quan trọng đầu tiên – giờ đây sẽ trở thành một sự kiện hàng quý. Cosmos đã giới thiệu sự ra mắt của Sagan bằng một đoạn clip dài 30 giây bao gồm lời trích dẫn của Carl Sagan, một nhà vũ trụ học nổi tiếng người Mỹ, tên của blockchain và một hình ảnh của một canary.

Canary tượng trưng rằng blockchain này sẽ là một “canary network” theo một nguồn tin. Thuật ngữ này được đặt ra bởi nền tảng blockchain Polkadot – và canary network Kusama của nó và đề cập đến một blockchain được sử dụng để thử nghiệm các giao thức trước khi chúng hoạt động trên main network.

Có sự khác biệt giữa các testnet được sử dụng tương tự để thử nghiệm và các canary networks như Kusama và Sagan. Các testnet tokens thường không mang bất kỳ giá trị nào, vì vậy chúng tạo ra mặt kỹ thuật của blockchain chính chứ không phải môi trường thực của nó. Mặt khác, các token trên canary network có giá trị thực vì vậy chúng gần giống với môi trường thực hơn nhiều. Điều đó tạo ra động lực lớn hơn để mọi người tìm ra lỗi và khai thác tiềm năng.

Trước đó trong bài phát biểu chính, Tendermint (công ty xây dựng Cosmos) và Interchain Foundation cũng đã công bố mối quan hệ đối tác với công ty gaming Forte sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư không được tiết lộ vào công ty, theo nguồn tin và thông báo rằng nền tảng DeFi Emeris của họ sẽ ra mắt vào tháng 12. Emeris sẽ bao gồm cross-chain farming và cross-chain staking trong hệ sinh thái Cosmos.