/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
COSMOS - Mạng Lưới Phi Tập Trung Của Các Blockchain Song Song - HiddenGem Team

COSMOS – Mạng Lưới Phi Tập Trung Của Các Blockchain Song Song

News

COSMOS – Mạng Lưới Phi Tập Trung Của Các Blockchain Song Song

News

COSMOS – Mạng Lưới Phi Tập Trung Của Các Blockchain Song Song

News

COSMOS Là Gì ?

Nói một cách chính xác, Cosmos là một mạng lưới phi tập trung của các blockchain song song và độc lập, mỗi blockchain được cung cấp bởi các thuật toán đồng thuận như BFT và Tendermint. Cosmos được phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng một nền tảng cho phép kết nối nhiều Blockchain chung một nền tảng với tầm nhìn “Internet Of Blockchains”

Nói cách khác, Cosmos là một hệ sinh thái gồm các blockchain có thể mở rộng quy mô và tương tác với nhau. Trước Cosmos, các blockchains đã bị chặn và không thể giao tiếp với nhau. Chúng rất khó để xây dựng và chỉ có thể xử lý một lượng nhỏ giao dịch mỗi giây. Cosmos giải quyết những vấn đề này bằng một tầm nhìn kỹ thuật mới.

Hiện tại ví dụ như Polkadot (DOT) là một nền tảng Web 3.0 với cấu trúc SDK riêng biệt, DFinity (ICP) là một mạng lưới blockchain với Decentraized Cloud. Thì Cosmos là Internet Of Blockchains từ 2014 và được khỏi chạy vào 2016.

Blockchain Là Gì ?

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được duy trì bởi một tập hợp các trình xác thực vẫn chính xác ngay cả khi có một số trình xác thực độc hại. Mỗi bên lưu trữ một bản sao của sổ cái trên máy tính của và cập nhật nó theo các quy tắc được xác định bởi giao thức khi nhận được các blocks của giao dịch. Mục tiêu của công nghệ blockchain là đảm bảo sổ cái được sao chép chính xác, có nghĩa là mỗi bên honest đều thấy cùng một phiên bản của sổ cái tại bất kỳ thời điểm nào.

Lợi ích chính của công nghệ blockchain là khả năng các bên chia sẻ sổ cái mà không cần phải dựa vào quyền trung tâm. Ứng dụng đầu tiên và nổi tiếng nhất của công nghệ blockchain hiện nay là Bitcoin, một loại tiền tệ phi tập trung.

Blockchain là một State Machine xác định được sao chép trên full-node để duy trì sự an toàn đồng thuận.

 • State Machine là một từ hoa mỹ để chỉ một chương trình giữ một trạng thái và sửa đổi nó khi nó nhận được đầu vào. Có một trạng thái, có thể đại diện cho những thứ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng và các giao dịch, sửa đổi trạng thái.
 • Tính xác định có nghĩa là nếu tạo các giao dịch giống nhau từ cùng một trạng thái ban đầu sẽ luôn có cùng một trạng thái kết quả.
 • Tính an toàn trong cơ chế đồng thuận đề cập đến thực tế là mọi honest node mà State Machine được sao chép trên đó sẽ thấy cùng một trạng thái tại cùng một thời điểm. Khi các node nhận được các blocks của giao dịch, chúng xác minh rằng nó hợp lệ, có nghĩa là mỗi giao dịch đều hợp lệ và bản thân block đã được xác nhận bởi hơn 2/3 số người duy trì được gọi là validator.

Từ quan điểm kiến trúc, blockchain có thể được chia thành ba layer.

 • Application: Chịu trách nhiệm cập nhật trạng thái cho một tập hợp các giao dịch, tức là xử lý các giao dịch đó.
 • Networking: Chịu trách nhiệm về việc khuếch tán các giao dịch và các thông điệp liên quan đến sự đồng thuận.
 • Consensus: Cho phép các node đồng ý về trạng thái hiện tại của hệ thống.

State Machine cũng giống như một lớp ứng dụng. Nó xác định trạng thái của ứng dụng và các chức năng chuyển đổi trạng thái. Các layer khác chịu trách nhiệm tái tạo State Machine trên tất cả các node kết nối với mạng.

 

 Cosmos làm thế nào để phù hợp với hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn ?

BITCOIN STORY (BLOCKCHAIN 1.0)

Để hiểu Cosmos phù hợp với hệ sinh thái blockchain như thế nào, chúng ta cần quay lại phần đầu của câu chuyện về blockchain. Blockchain đầu tiên là Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số peer-to-peer được tạo ra vào năm 2008, sử dụng một cơ chế đồng thuận mới được gọi là Proof-of-Work (PoW). Đây là ứng dụng phi tập trung đầu tiên trên blockchain. Chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu nhận ra tiềm năng của các ứng dụng phi tập trung và mong muốn xây dựng những cái mới nổi đã xuất hiện trong cộng đồng.

Vào thời điểm đó, có hai lựa chọn để phát triển các ứng dụng phi tập trung:có thể chọn 1 trong 2 cách: fork bitcoin codebase hoặc xây dựng trên nó. Tuy nhiên, cơ sở mã bitcoin rất nguyên khối, cả ba phần layers-networking, consensus and application được trộn lẫn với nhau.

Ngoài ra, ngôn ngữ scripting Bitcoin bị hạn chế và không thân thiện với người dùng. Cần có những công cụ tốt hơn.

ETHEREUM STORY (BLOCKCHAIN 2.0)

Vào năm 2014, Ethereum đã đưa ra một đề xuất mới để xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Sẽ có một blockchain duy nhất, nơi mọi người có thể triển khai bất kỳ loại chương trình nào. Ethereum đạt được điều này bằng cách biến Application Layer thành một Ethereum Virtual Machine (EVM). Virtual Machine này có thể xử lý các chương trình được gọi là smart contract mà bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể triển khai cho blockchain Ethereum theo cách không được phép (Permissionless). Cách tiếp cận mới này cho phép hàng nghìn nhà phát triển bắt đầu xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps). Tuy nhiên, những hạn chế của phương pháp này đã sớm trở nên rõ ràng và vẫn tồn tại cho đến nay.

 • Hạn chế khả năng mở rộng

Hạn chế đầu tiên là mở rộng quy mô – các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên Ethereum bị hạn chế bởi tốc độ chia sẻ 15trans/s. Thực tế là Ethereum vẫn sử dụng Proof-of-Work (PoW) và các dApp trên Ethereum cạnh tranh với nhau cho các tài nguyên hạn chế của một blockchain duy nhất.

 • Khả năng sử dụng

Hạn chế thứ hai là tính linh hoạt tương đối thấp đối với các nhà phát triển. Vì EVM là một sandbox cần phải chứa tất cả các trường hợp sử dụng, nên nó tối ưu hóa cho trường hợp sử dụng trung bình. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển phải thỏa hiệp về thiết kế và hiệu quả của ứng dụng (ví dụ: yêu cầu sử dụng mô hình tài khoản trong nền tảng thanh toán mà mô hình UTXO có thể được ưu tiên hơn). Trong số những thứ khác, chúng bị giới hạn ở một số ngôn ngữ lập trình và không thể triển khai tự động thực thi code.

 • Chủ quyền

Hạn chế thứ ba là mỗi ứng dụng bị giới hạn về chủ quyền, bởi vì chúng đều chia sẻ cùng một môi trường cơ bản. Về cơ bản, điều này tạo ra hai Layer Governance: Layer Application và Layer Underlying Environment. Cái trước bị giới hạn bởi cái sau. Nếu có lỗi trong ứng dụng, không thể làm gì được nếu không có sự chấp thuận của ban quản trị nền tảng Ethereum. Nếu ứng dụng yêu cầu một tính năng mới trong EVM, thì nó lại phải hoàn toàn dựa vào sự quản lý của nền tảng Ethereum để chấp nhận nó.

Những hạn chế này không dành riêng cho Ethereum mà dành cho tất cả các blockchain đang cố gắng tạo ra một nền tảng duy nhất phù hợp với tất cả các trường hợp sử dụng. Đây là lúc Cosmos phát huy tác dụng.

TẦM NHÌN CỦA COSMOS (BLOCKCHAIN 3.0)

Tầm nhìn của Cosmos là giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các blockchain và phá vỡ các rào cản giữa các blockchains bằng cách cho phép chúng giao dịch với nhau. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra Internet of Blockchains một mạng lưới các blockchain có thể giao tiếp với nhau theo cách phi tập trung. Với Cosmos, blockchain có thể duy trì chủ quyền, xử lý giao dịch nhanh chóng và giao tiếp với các blockchains khác trong hệ sinh thái, làm cho nó tối ưu cho nhiều trường hợp sử dụng hơn.

Tầm nhìn này đạt được thông qua một bộ công cụ mã nguồn mở như Tendermint, Cosmos SDK và IBC được thiết kế để cho phép mọi người xây dựng các ứng dụng blockchain tùy chỉnh, an toàn, có thể mở rộng và tương tác một cách nhanh chóng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một số công cụ quan trọng nhất trong hệ sinh thái cũng như kiến trúc kỹ thuật của mạng Cosmos. Lưu ý rằng Cosmos là một dự án cộng đồng mã nguồn mở ban đầu được xây dựng bởi nhóm Tendermint. Mọi người đều được hoan nghênh xây dựng các công cụ bổ sung để làm phong phú thêm hệ sinh thái nhà phát triển lớn hơn.

Tendermint BFT Và ABCI Là Gì ?

Cho đến gần đây, việc xây dựng một blockchain yêu cầu phải xây dựng cả ba layer (Networking, Consensus, and Application) từ đầu. Ethereum đã đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng phi tập trung bằng cách cung cấp một Virtual-Machine blockchain mà trên đó bất kỳ ai cũng có thể triển khai logic tùy chỉnh dưới dạng Smart Contract. Tuy nhiên, nó không đơn giản hóa sự phát triển của các blockchain. Giống như Bitcoin, Go-Ethereum vẫn là một công nghệ nguyên khối rất khó phân tách và tùy chỉnh. Đây là nơi mà Tendermint, được tạo ra bởi Jae Kwon vào năm 2014, đã xuất hiện.

Tendermint BFT là một giải pháp đóng gói các networking và consensus layers của một blockchain thành một công cụ chung, cho phép các nhà phát triển tập trung vào phát triển ứng dụng thay vì giao thức cơ bản phức tạp. Kết quả là, Tendermint tiết kiệm hàng trăm giờ thời gian phát triển. Lưu ý rằng Tendermint cũng chỉ định tên của thuật toán đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (BFT) được sử dụng trong công cụ Tendermint BFT. Để biết thêm về lịch sử của các giao thức đồng thuận và BFT, bạn có thể xem podcast thú vị này của người đồng sáng lập Tendermint, Ethan Buchman.

Tendermint BFT được kết nối với ứng dụng bằng một giao thức ổ cắm được gọi là Application Blockchain Interface (ABCI). Giao thức này có thể được gói gọn trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, giúp các nhà phát triển có thể chọn một ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của họ.

Nhưng đó không phải là tất cả. Dưới đây là các đặc tính làm cho Tendermint BFT trở thành một công cụ blockchain hiện đại:

 • Sẵn sàng cho blockchain công khai hoặc riêng tư: Tendermint BFT chỉ xử lý networking và consensus cho một blockchain, có nghĩa là nó giúp các node tuyên truyền (propagate) các giao dịch và validators đồng ý về một tập hợp các giao dịch để thêm vào blockchain. Vai trò của Application Layer là xác định cách cấu thành bộ trình xác nhận. Các nhà phát triển có thể xây dựng cả blockchain công khai và riêng tư trên công cụ Tendermint BFT. Nếu ứng dụng xác định rằng validators được bầu dựa trên số lượng token mà họ có đang bị đe dọa, thì blockchain có thể được mô tả là Proof-of-Stake (PoS). Tuy nhiên, nếu ứng dụng xác định rằng chỉ một nhóm hạn chế các thực thể được ủy quyền trước mới có thể là validators, thì blockchain có thể được mô tả là được cấp phép hoặc riêng tư. Các nhà phát triển có tất cả quyền tự do tùy chỉnh các quy tắc xác định validator set của blockchain thay đổi.
 • Hiệu suất cao: Tendermint BFT có thể có thời gian block theo thứ tự là 1s và xử lý lên đến hàng nghìn giao dịch mỗi giây.
 • Tính tổng kết tức thì: Một thuộc tính của thuật toán đồng thuận Tendermint là tính tổng kết tức thì. Điều này có nghĩa là các fork không bao giờ được tạo miễn là hơn 1/3 validators là trung thực (Byzantine). Người dùng có thể chắc chắn rằng các giao dịch của họ được hoàn tất ngay sau khi một block được tạo (điều này không xảy ra trong các blockchain Proof-of-Work như Bitcoin và Ethereum).
 • Bảo mật: Sự đồng thuận của Tendermint không chỉ có khả năng chịu lỗi mà còn có trách nhiệm. Nếu blockchain forks, có một cách để xác định trách nhiệm pháp lý.

Các thành phần chính trong mạng lưới Cosmos

Các mạng lưới Cosmos (Cosmos Network) kết hợp tất cả các nền tảng Blockchain bằng cách tận dụng các lợi thế của Tendermint và giao thức truyền thông liên khối (Inter-Blockchain Communication Protocol – IBC). Các dự án được tích hợp vào Cosmos Network có thể trao đổi token lẫn nhau giống như việc trao đổi nguyên tử và đây cũng có thể là lý do Cosmos có tên tên viết tắt là ATOM (nguyên tử). Tóm lại, Cosmos là một mạng lưới cung cấp khả năng tương tác và kết nối giữa các Blockchain lại với nhau.

Cosmos SDK và Application Layer Frameworks

Tendermint BFT làm giảm thời gian phát triển của một blockchain từ hàng năm xuống hàng tuần, nhưng việc xây dựng một ứng dụng ABCI an toàn từ đầu vẫn là một việc khó khăn. Đây là lý do tại sao Cosmos SDK tồn tại.

Cosmos SDK là một khuôn khổ tổng quát giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng các ứng dụng blockchain an toàn trên Tendermint BFT. Nó dựa trên hai nguyên tắc chính:

 • Module: Mục tiêu của Cosmos SDK là tạo ra một hệ sinh thái các module cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các blockchain dành riêng cho ứng dụng mà không cần phải viết code từng bit chức năng của ứng dụng từ đầu. Bất kỳ ai cũng có thể tạo module cho Cosmos SDK và việc sử dụng các module được xây dựng sẵn trong blockchain cũng đơn giản như nhập chúng vào ứng dụng. Ví dụ: nhóm Tendermint đang xây dựng một tập hợp các module cơ bản cần thiết cho Cosmos Hub. Các module này có thể được sử dụng bởi bất kỳ nhà phát triển nào khi họ xây dựng ứng dụng của riêng mình. Ngoài ra, các nhà phát triển có thể tạo các module mới để tùy chỉnh ứng dụng của họ. Khi Cosmos Network phát triển, hệ sinh thái của các module SDK sẽ mở rộng, khiến việc phát triển các ứng dụng blockchain phức tạp ngày càng dễ dàng hơn.
 • Bảo mật dựa trên khả năng: Khả năng hạn chế ranh giới bảo mật giữa các module, cho phép các nhà phát triển lý luận tốt hơn về khả năng kết hợp của các module và hạn chế phạm vi của các tương tác độc hại hoặc không mong muốn. Cosmos SDK được thiết kế để giải quyết mối đe dọa này bằng cách là nền tảng của hệ thống Object Capability. Các đặc tính cấu trúc của hệ thống Object Capability ưu tiên tính module trong thiết kế code và đảm bảo tính đóng gói đáng tin cậy trong quá trình thực thi code. Các đặc tính cấu trúc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích một số thuộc tính bảo mật của chương trình Object Capability hoặc hệ điều hành. Một số trong số này – cụ thể là các thuộc tính luồng thông tin – có thể được phân tích ở cấp độ tham chiếu đối tượng và kết nối, độc lập với bất kỳ kiến thức hoặc phân tích nào về code xác định hành vi của các đối tượng. Do đó, các thuộc tính bảo mật này có thể được thiết lập và duy trì khi có sự hiện diện của các đối tượng mới có chứa mã độc không xác định và có thể là độc hại.

Cosmos SDK cũng đi kèm với một bộ công cụ hữu ích dành cho nhà phát triển để xây dựng giao diện dòng lệnh (CLI), máy chủ REST và một loạt các thư viện tiện ích thường được sử dụng khác.

Cosmos SDK, giống như tất cả các công cụ Cosmos, được thiết kế theo module. Ngày nay, nó cho phép các nhà phát triển xây dựng trên Tendermint BFT. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng với bất kỳ công cụ consensus nào khác triển khai ABCI. Theo thời gian, chúng tôi mong đợi nhiều SDK sẽ xuất hiện, được xây dựng với các mô hình kiến trúc khác nhau và tương thích với nhiều công cụ consensus – tất cả đều nằm trong một hệ sinh thái duy nhất: Cosmos Network.

ETHERMINT

Điều tuyệt vời về Cosmos SDK là tính module của nó cho phép các nhà phát triển chuyển hầu như bất kỳ cơ sở code blockchain nào hiện có đã có trong Golang trên đầu. Ví dụ: Ethermint là một dự án chuyển  Ethereum Virtual Machine vào một module SDK. Ethermint hoạt động giống như Ethereum nhưng cũng được hưởng lợi từ tất cả các thuộc tính của Tendermint BFT. Tất cả các công cụ Ethereum hiện có (Truffle, Metamask, v.v.) đều tương thích với Ethermint và bạn có thể chuyển các smart contract của mình mà không cần làm gì thêm.

Tại sao phải tạo ra một blockchain với Cosmos SDK khi chỉ có thể triển khai ứng dụng phi tập trung của mình trên một Virtual Machine blockchain ?

Vì hầu hết các ứng dụng phi tập trung ngày nay đều được phát triển trên các Virtual Machine blockchains. Lý do của hiện tượng này là cho đến nay các blockchain khó phát triển hơn nhiều so với smartcontract. Nhờ vào Cosmos SDK các nhà phát triển có thể dễ dàng phát triển toàn bộ các blockchains dành riêng cho ứng dụng, có một số lợi thế. Trong số những người khác, chúng mang lại sự linh hoạt, bảo mật, hiệu suất và chủ quyền hơn. Để tìm hiểu thêm về các blockchains dành riêng cho ứng dụng, nếu không muốn xây dựng blockchain private, vẫn có thể làm cho smartcontract tương thích với Cosmos bằng cách triển khai chúng trên Ethermint.

Kết nối các Blockchains với nhau – IBC

Giờ đây, các nhà phát triển đã có cách để nhanh chóng xây dựng các blockchains tùy chỉnh. Kết nối giữa các blockchains được thực hiện thông qua một giao thức được gọi là giao thức Inter-Blockchain Communication (IBC). IBC tận dụng đặc tính cuối cùng tức thì của Tendermint consensus để cho phép các chain không đồng nhất chuyển token hoặc dữ liệu cho nhau.

Chain không đồng nhất là gì ?

Về cơ bản, nó bao gồm hai điều:

 • Các layer khác nhau: Các chain không đồng nhất có các layer khác nhau, có nghĩa là chúng có thể khác nhau về cách chúng triển khai các phần networking, consensus và application. Để tương thích với IBC, một blockchain chỉ cần tuân theo một số yêu cầu, yêu cầu chính là consensus layer phải có độ hoàn thiện nhanh. Các chain Proof-of-Work (như Bitcoin và Ethereum) không thuộc loại này, vì chúng có tính xác suất cuối cùng.
 • Chủ quyền: Mọi blockchain được duy trì bởi một tập hợp các trình xác thực có công việc là đồng ý về block tiếp theo để cam kết với blockchain. Trong blockchain Proof-of-Work, những trình xác thực này được gọi là miners. Blockchain có chủ quyền là một blockchain có bộ xác nhận của riêng nó. Trong nhiều trường hợp, điều quan trọng là các blockchain phải có chủ quyền, vì những validators chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc sửa đổi trạng thái. Trong Ethereum, tất cả các ứng dụng đều được chạy bởi một tập hợp các bộ trình xác thực chung. Bởi vì điều này, mỗi ứng dụng chỉ có chủ quyền hạn chế.

IBC cho phép các blockchain không đồng nhất chuyển các token và dữ liệu cho nhau, có nghĩa là các blockchains với các validator và ứng dụng khác nhau có thể tương tác với nhau. Ví dụ: nó cho phép các blockchain công khai và riêng tư chuyển các token cho nhau. Hiện tại, không có khuôn khổ blockchain nào khác cho phép mức độ tương tác này.

CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA IBC

Nguyên tắc đằng sau IBC khá đơn giản. Lấy một ví dụ trong đó một tài khoản trên chain A muốn gửi 10 token (gọi chúng là ATOM) đến chain B.

Tracking

Liên tục, chain B nhận được các tiêu đề của chain A và ngược lại. Điều này cho phép mỗi chain theo dõi bộ xác nhận của chain kia. Về bản chất, mỗi chain chạy một light-client của chain kia.

Bonding

Khi quá trình chuyển IBC được bắt đầu, ATOM bị khóa (liên kết) trên chain A.

Proof Relay

Sau đó, một proof cho thấy 10 ATOM được liên kết được chuyển tiếp từ chain A sang chain B.

Validation

Proof được xác minh trên chain B dựa trên tiêu đề của chain A và nếu nó hợp lệ thì 10 ATOM-vouchers sẽ được tạo trên chain B.

ATOM đã được tạo trên chain B không phải là ATOM thực, vì ATOM chỉ tồn tại trên chain A. Chúng là đại diện trên B của ATOM từ chain A, cùng với proof rằng các ATOM này bị đóng băng trên chain A.

Một cơ chế tương tự được sử dụng để mở khóa ATOM khi chúng quay trở lại chain gốc của chúng.

Thiết Kế “Internet Of Blockchains”

IBC là một giao thức cho phép hai blockchain không đồng nhất chuyển các token cho nhau. Từ đó, làm cách nào để chúng ta tạo ra một mạng lưới các blockchain ?

Kết nối từng blockchain trong mạng với nhau thông qua các kết nối IBC trực tiếp. Vấn đề chính của cách tiếp cận này là số lượng kết nối trong mạng tăng lên 2 bậc với số lượng blockchains. Nếu có 100 blockchains trong mạng và mỗi blockchain cần duy trì kết nối IBC với nhau, thì đó là 4950 kết nối.

Để giải quyết vấn đề này, Cosmos đề xuất một kiến trúc module với hai lớp blockchain: Hub và Zone. Zones là các blockchain không đồng nhất thông thường và Hub là các blockchain được thiết kế đặc biệt để kết nối các Zones với nhau. Khi một Zone kết nối IBC với một Hub, nó có thể tự động truy cập mọi Zone khác được kết nối với nó. Do đó, mỗi Zone chỉ cần thiết lập một số lượng kết nối hạn chế với một tập hợp các Hub bị hạn chế. Các Hubs cũng ngăn chặn việc chi tiêu gấp đôi giữa các Zones. Điều này có nghĩa là khi một Zone nhận được token từ một Hub, nó chỉ cần tin tưởng Zone gốc của token này và Hub.

Hub đầu tiên được đưa ra trong Cosmos Network là Cosmos Hub. Cosmos Hub là một blockchain Proof-of-Stake công khai có staking token được gọi là ATOM và nơi phí giao dịch sẽ được thanh toán bằng nhiều token. Sự ra mắt của Hub cũng đánh dấu sự ra mắt của  Cosmos Network.

Cầu Nối Các Chain Non-Tendermint

Cho đến nay, kiến trúc của Cosmos cho thấy cách các chain dựa trên Tendermint có thể tương tác với nhau. Nhưng Cosmos không giới hạn ở chain Tendermint. Trên thực tế, bất kỳ loại blockchain nào cũng có thể được kết nối với Cosmos.

Có hai trường hợp để phân biệt:  fast-finality chains và probabilistic-finality chains.

Fast-Finality Chains

Các blockchains sử dụng bất kỳ thuật toán đồng thuận có độ chính xác nhanh nào đều có thể kết nối với Cosmos bằng cách điều chỉnh IBC. Ví dụ: nếu Ethereum chuyển sang Casper FFG (Friendly Finality Gadget), một kết nối trực tiếp có thể được thiết lập giữa nó và hệ sinh thái Cosmos bằng cách điều chỉnh IBC để hoạt động với Casper.

Probabilistic-Finality Chains

Đối với các blockchains không có độ hoàn thiện nhanh, như chain Proof-of-Work, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Đối với những chains này phải sử dụng một loại chain proxy đặc biệt được gọi là Peg-Zone.

Peg-Zone là một blockchain theo dõi trạng thái của một blockchain khác. Bản thân Peg-Zone có độ hoàn thiện nhanh và do đó tương thích với IBC. Vai trò của nó là thiết lập tính cuối cùng cho blockchain mà nó bridge.

Peg-Zone cũng cho phép người dùng gửi bất kỳ token nào tồn tại trên Cosmos đến chain Ethereum (token Cosmos sẽ được đại diện là ERC20 trên chain Ethereum). Nhóm Tendermint hiện đang làm việc trên việc triển khai Peg-Zone cho chain Ethereum có tên Peggy.

Peg-Zones sẽ cần được tùy chỉnh cho chain cụ thể mà chúng là bridge. Xây dựng một Ethereum Peg-Zone tương đối đơn giản vì Ethereum dựa trên tài khoản và có các smart contract.

Giải Quyết Khả Năng Mở Rộng

Cosmos tận dụng hai loại khả năng mở rộng:

 • Khả năng mở rộng theo chiều dọc: Điều này bao gồm các phương pháp để mở rộng quy mô của chính blockchain. Bằng cách loại bỏ Proof-of-Work và tối ưu hóa các thành phần của nó, Tendermint BFT có thể đạt hàng nghìn giao dịch mỗi giây. Yếu tố bottleneck chính là ứng dụng. Ví dụ: một ứng dụng như Virtual Machine Ethereum sẽ áp đặt giới hạn lưu lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với một ứng dụng mà các loại giao dịch và chức năng chuyển đổi trạng thái được nhúng trực tiếp vào đó (ví dụ: ứng dụng Cosmos SDK tiêu chuẩn).
 • Khả năng mở rộng theo chiều ngang: Ngay cả khi công cụ consensus  và ứng dụng được tối ưu hóa cao, tại một số điểm, thông lượng giao dịch của một chain chắc chắn sẽ chạm vào một bức tường mà nó không thể vượt qua. Đó là giới hạn của tỷ lệ theo chiều dọc. Để vượt xa nó, giải pháp là chuyển sang các kiến trúc multi-chain. Có nhiều chain song song chạy cùng một ứng dụng và được vận hành bởi một bộ xác nhận chung, làm cho các blockchain về mặt lý thuyết có thể mở rộng vô hạn.

Cosmos sẽ cung cấp khả năng mở rộng theo chiều dọc rất tốt khi ra mắt, đây sẽ là một cải tiến lớn so với các giải pháp blockchain hiện tại. Sau khi hoàn thành module IBC, các giải pháp khả năng mở rộng theo chiều ngang sẽ được thực hiện.

Vậy Cuối Cùng Cosmos Là Gì ?

Tóm tắt nhanh về Cosmos là gì ở ba điểm ngắn gọn:

 • Cosmos làm cho các blockchain trở nên mạnh mẽ và dễ phát triển với Tendermint BFT và module của Cosmos SDK.
 • Cosmos cho phép các blockchain chuyển giao giá trị với nhau thông qua IBC và Peg-Zones, đồng thời cho phép chúng duy trì chủ quyền của mình.
 • Cosmos cho phép các ứng dụng blockchain mở rộng quy mô tới hàng triệu người dùng thông qua các giải pháp khả năng mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc.

Cosmos không phải là một sản phẩm mà là một hệ sinh thái được xây dựng trên một tập hợp các công cụ module, có thể thích ứng và có thể hoán đổi cho nhau. Các nhà phát triển được khuyến khích tham gia nỗ lực cải tiến các công cụ hiện có và tạo ra những công cụ mới để biến lời hứa về công nghệ blockchain thành hiện thực. Những công cụ này là nền tảng cần thiết để tạo ra internet phi tập trung và hệ thống tài chính toàn cầu của tương lai.

Công Ty Hỗ Trợ Mạng Lưới Cosmos

 • All in Bits, công ty đứng sau Tendermint, hiện đang xây dựngmạng lưới Cosmos dưới sự bảo trợ của Quỹ Interchain (ICF). ICF được thành lập để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ tiếp theo của công nghệ Blockchain với mục tiêu xây dựng một mạng lưới các blockchain.
 • Cả ICF và All in Bits đã được đề xuất để nhận các phần của token ATOM khi ra mắt. Các token All in Bits và ICF nhận được sẽ khởi động sự phát triển của mạng và thúc đẩy sự phát triển trong lịch trình giao dịch hai năm.

Cosmos Hub (ATOM) là gì ?

Cosmos Hub (ATOM) là blockchain Proof of Stake (PoS) xây dựng bằng thuật toán Byzantine Fault Tolerant (BFT) consensus của Tendermint. Là Blockchain được xây dựng đầu tiên trên Cosmos, và sẽ là trung tâm của lưu chuyển dữ liệu giữa các Blockchain.

ATOM là token chính của mạng lưới Blockchain Cosmos Hub. Vai trò của token ATOM tương tự như hầu hết các mạng lưới Proof Of Stake (POS)

 • Chức năng thanh toán: Gửi và nhận ATOM trên ví blockchain.
 • Stake ATOM để chạy node Validator, duy trì bảo mật mạng. Nhận phần thưởng khuyến khích.
 • ATOM là trung tâm của Inter-Chain, tương lai việc sử dụng các dịch vụ và truy cập với Cosmos Hub sẽ phải thanh toán bằng đồng ATOM.

Đội Ngũ Phát Triển Cosmos Network

Đội ngũ làm việc trên Cosmos Network khá lớn và được dẫn dắt bởi các đồng sáng lập Ethan Buchman, Jae Kwon và Peng Zhong.

 • Jae Kwon: CEO và cũng đồng thời là người sáng lập ra Tendermint. Ông cũng là đồng sáng lập của “I done this”. Ngoài ra, ông cũng có nhiều đóng góp cho các dự án như Scramble.io, Flywheel Network và Yelp.
 • Ethan Buchman: CTO và đồng sáng lập của dự án Cosmos Network
 • Peng Zhong: Đây chính là người đứng đầu bộ phận thiết kế và có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc như một nhà phát triển JavaScript cho Nylira, một công ty phát triển web.

COSMOS ECOSYSTEM

Cosmos là hệ sinh thái phát triển theo mô hình Internet of Blockchain đầu tiên trên thị trường, vì vậy số lượng Dapp trong Cosmos rất lớn.

Hiện có 251 dApp đang phát triển bên trong hệ sinh thái Cosmos. Một số Dapp nổi bật có thể kể đến như Terra Luna, Thorchain, Kava, Injectives,…

Cosmos Hub

Nếu như với Polkadot, cả hệ sinh thái chỉ đang chờ đấu giá Parachain thì với Cosmos Hub, điểm bùng nổ chính là IBC. Sau khi IBC ra mắt thì hệ sinh thái trên Cosmos Hub đã nhanh chóng phát triển. Hiện trên Cosmos Hub đang có 2 dự án nổi bật:

 • Osmosis: Là một giao thức AMM nâng cao được xây dựng bằng cách sử dụng Cosmos SDK cho phép các nhà phát triển thiết kế, xây dựng và triển khai AMM tùy chỉnh của riêng họ. Thu hút được dòng vốn nhờ chương trình Liquidity Mining TVL của Osmosis đang tăng rất nhanh trong thời gian qua, hiện đang ở mức $280 M.
 • Emeris: Nền tảng phát triển UI/ UX cho Gravity DEX.

Ngoài ra một số mảnh ghép tiêu biểu đã kết nối với Inter Blockchain Communication (IBC)

 • Iris Network: Trung tâm dịch vụ liên chuỗi cho dApps. Được xây dựng với Cosmos-SDK, IRIS Hub cho phép khả năng tương tác Cross-chain trong khi cung cấp các module để hỗ trợ DeFi.
 • Akash Network: Là một thị trường điện toán đám mây mã nguồn mở và phi tập trung đầu tiên trên thế giới. Chống kiểm duyệt, không xin phép và tự chủ.
 • Persistence: Giao thức cung cấp năng lượng cho các sản phẩm tài chính thế hệ tiếp theo. Đặc biệt là DeFi trong mảng NFTs.
 • Regen Network: Một giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực giúp cải thiện môi trường trái đất như nông nghiệp, khí hậu, nước, giao dịch hàng hóa…

Dự Phóng Tương Lai Cosmos

 • Gravity Bridge Mainnet: Cầu nối Cosmos – Ethereum sẽ mở rộng quy mô giao dịch ra ngoài hệ sinh thái Cosmos.
 • Những dự án khác kết nối với IBC: Càng nhiều dự án kết nối với IBC, hệ sinh thái Cross-chain trên Cosmos sẽ càng mạnh, và giá trị về ATOM sẽ càng nhiều.
 • Cross-chain Protocol On Cosmos: Hiện trên Cosmos đang có 2 Cross-chain AMM là Osmosis và Gravity DEX, đây là tiền đề để phát triển thêm nhiều Cross-chain Protocol khác như Lending, Borrowing, Stablecoin, Asset Management, Synthetic…