/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Cosmos Landscape W5.03 - HiddenGem Team

Cosmos Landscape W5.03

Ecosystem

Cosmos Landscape W5.03

Ecosystem

Cosmos Landscape W5.03

Ecosystem

Sentinel Hub upgrade v3

Sentinel vừa trải qua lần nâng cấp thứ ba, có nhiều cải tiến khác nhau, bao gồm các phiên bản mới hơn của Cosmos SDK, IBC và Tendermint.

Keplr đạt 500.000 users

Ví Keplr là một ví non-custodial hỗ trợ IBC đầu tiên trên Cosmos Ecosystem, cho phép người dùng lưu trữ, quản lý các loại token của nhiều blockchain khác trong hệ sinh thái dựa trên Cosmos-SDK.

Keplr Wallet hiện đang hỗ trợ cho hơn 15 mạng khác nhau bao gồm Cosmos, Secret Network, Kava, Crypto.org, IRISnet và Persistence,…

Hiện tại, Keplr extension chỉ hỗ trợ tối ưu nhất trên Chrome, người dùng cũng có thể sử dụng nó trên trình duyệt Brave, nhưng sẽ có một số tính năng bị hạn chế.

Vừa qua, Keplr đã đạt được một cột mốc đáng nhớ. Cụ thể, Keplr đã đạt được 500.000 user.

Osmosis Zone Update Blog 29/03

Vừa qua, Osmosis Zone đã tổng hợp lại những thông tin đáng chú ý về các đề xuất (proposal), những token mới, cùng các khuyến khích thanh khoản trên Osmosis Zone.

*** Do thông tin cập nhật từ Osmosis khá dài nên các Bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới để xem nội dung chi tiết:

https://medium.com/osmosis-community-updates/osmosis-zone-update-blog-2022-03-29-c3a19f84f60

from Kiwi insight

Cosmos đề xuất tăng số lượng Validator

Vừa qua, Cosmos đã đưa ra đề xuất số 66 để Cộng đồng cùng biểu quyết. Cụ thể, đề xuất 66 lấy ý kiến về việc có nên tăng số lượng validator từ 150 lên 175 hay không?

Thông tin cụ thể:

Những thông số ấn tượng trong tháng 3 trên IBC

 • 30 days
 • 43 blockchains
 • 4.4 million #IBC transfers
 • $5 billion+ in cross-chain volume

Top 10 trên IBC trong tháng 3

 1. Osmosis
 2. Terra
 3. Cosmos
 4. Juno Network
 5. Crypto.org
 6. Stargaze
 7. Cronos
 8. Secret
 9. Sifchain
 10. Axelar