/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Cosmos Landscape W1.05 - HiddenGem Team

Cosmos Landscape W1.05

Ecosystem

Cosmos Landscape W1.05

Ecosystem

Cosmos Landscape W1.05

Ecosystem

Kava Network triển khai Kava RISE

Kava RISE là chương trình khuyến khích và thu hút các nhà lập trình cho sự phát triển DeFi, GameFi và NFT trên Kava Network. Tổng giá trị của chương trình là $750M, phần thưởng sẽ được phân bổ như sau: 62,5% cho Nhà phát triển, 37,5% cho Stakers, 0% cho Team, và 0% cho Reverse.

from kava network

Chương trình Kava RISE sẽ được bắt đầu với bản nâng cấp Kava 10 (Kava Network), sẽ khởi chạy cả Ethereum và Cosmos Co-Chains trên mainnet và cho phép các nhà phát triển triển khai các phiên bản trực tiếp của dApps dựa trên Ethereum và Cosmos SDK trên Kava Network.

Thông tin chi tiết:

Secret Network nâng cấp vào ngày 11/05

Phiên bản tiếp theo của Secret Network sẽ được nâng cấp vào ngày 11/05, phiên bản Shockwave. Và với phiên bản này, Secret Network sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh của mạng lưới với việc nâng cao hiệu suất, kết hợp Interchain Accounts, đồng bộ với CosmWasm.

Next: https://scrt.network/blog/shockwave-next-phase-secret-network-growth

pSTAKE kết thúc giai đoạn thử nghiệm

pSTAKE là một giao thức liquid staking hỗ trợ thanh khoản cho các tài sản PoS đã stake. Vừa qua đã thông báo kết thúc thử nghiệm giai đoạn 1, mạng thử nghiệm pSTAKE stkETH sẽ sớm tạm dừng để nâng cấp và thử nghiệm nội bộ trong thời gian tạm dừng. Đây là một bước quan trọng đối với việc phát hành mainnet.

Thông tin chi tiết:

Akash công bố công cụ tính toán lợi nhuận cho nhà cung cấp

Akash Network là một nền tảng decentralized cloud-computing (điện toán đám mây phi tập trung), cho phép người dùng cung cấp sức mạnh máy tính để nhận lại reward token. Và người hoàn toàn có thể tự định giá cho các tài nguyên mà mình cung cấp. Vừa qua đã công bố một website để người dùng có thể tính toán reward.

Thông tin chi tiết:

GNO Land thông báo airdrop cho ATOM holder

GNO là ngôn ngữ lập trình, hỗ trợ các Hợp đồng thông minh có thể tương tác (Interoperable Concurrent Smart Contracts) mở rộng quy mô bằng cách sử dụng GNO Lang.

Thông tin từ Jae Kwon – Founder của dự án, những nhà đầu tư nắm giữ ATOM sẽ được airdrop token $GNOT, những token holder nắm giữ token trên các sàn CEX sẽ không được tham gia đợt airdrop này, người dùng cần phải chuyển số lượng token của mình về ví Keplr hoặc đang staking trên Cosmos.

Thông tin chi tiết: