/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Cosmos Landscape W4.03 - HiddenGem Team

Cosmos Landscape W4.03

Ecosystem

Cosmos Landscape W4.03

Ecosystem

Cosmos Landscape W4.03

Ecosystem

Juno khởi chạy phiên bản nâng cấp Lupercalia

Lupercalia sẽ được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ tiến hành nâng cấp những nội dung sau:

  • Vá lỗi bảo mật
  • Cải tiến hiệu suất
  • Mô-đun quản trị có thể Khởi tạo hợp đồng
  • Mô-đun quản trị có thể Thực thi các hợp đồng
  • Chuyển sang sử dụng mô-đun wasmd mainline thay vì fork
  • Tương thích với phần mềm mới nhất CosmWasm v0.24.0, Cosmos SDK 45 và Tendermint v0.34.16

Giai đoạn 2 sẽ giới thiệu các inter-chain accounts. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi Lupercalia 1 hoàn thành.

Thông tin chi tiết: https://medium.com/@JunoNetwork/jun%C3%B8-lupercalia-upgrade-89b7f3a7bfdc

from Kiwi Insight

Osmosis thông qua proposal 176

Đề xuất đã được thông qua với tỉ lệ 90% ĐỒNG Ý. Đề xuất “176” được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề về khí thải carbon của Osmosis bằng cách mua 1 năm tín chỉ carbon. Dựa trên dữ liệu báo cáo được xác nhận bởi các nhà phân tích của Regen Network, Osmosis được dự đoán sẽ thải ra khoảng 5.100 tấn carbon mỗi năm, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Đề xuất này yêu cầu chi ra 6,600 $OSMO để mua 5.100 NCT từ Regen Network để góp phần xử lý lượng khí thải carbon và hướng đến việc xác nhận Osmosis là blockchain trung tính carbon.

Cosmos bỏ phiếu nâng cấp phiên bản Theta

Hiện tại, người dùng có thể tiến hành bỏ phiếu “ĐỒNG Ý” hoặc “KHÔNG ĐỒNG Ý” cho việc Cosmos tiến hành nâng cấp phiên bản Theta. Cụ thể phiên bản mới sẽ tiến hành một vài nâng cấp như sau:

  • Nâng cấp Cosmos SDK lên phiên bản v0.45.1
  • Nâng cấp mô đun IBC lên phiên bản v3.0.0
  • Nâng cấp mô đun interchain account

Akash Network hoàn thành Testnet 3

Akash Network đã chính thức kết thúc Tetsnet đợt 3. Đây là một trong những đợt testnet lớn nhất và thành công nhất từ trước đến nay của Akash. Đã có hơn 14.000 người tham gia và 2.700 người được xác minh. Sau đợt testnet này, Akash sẽ chuẩn bị khởi chạy Mainnet 3. Và để kỷ niệm cột mốc lịch sử này, Akash đã thêm các ưu đãi trị giá 300.000 $AKT trong 30 ngày tới vào pool AKT/OSMO. Tham gia tại: https://app.osmosis.zone/pool/3

Secret Network chuẩn bị cho 2 bản nâng cấp Shockwave

Secret Network tiết lộ kế hoạch cho 2 bản nâng cấp Shockwave: nhiều sáng kiến ​​thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Secret và củng cố mạng lưới của Secret Network với tư cách là trung tâm bảo mật Web3 trong năm 2022. Hai phiên bản nâng cấp mainnet chính: Shockwave Alpha (tháng 4) và Shockwave Omega (tháng 6).