/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Cosmos & Astar (Polkadot) Bridge sắp ra mắt - HiddenGem Team

Cosmos & Astar (Polkadot) Bridge sắp ra mắt

Ecosystem

Cosmos & Astar (Polkadot) Bridge sắp ra mắt

Ecosystem

Cosmos & Astar (Polkadot) Bridge sắp ra mắt

Ecosystem

Octopus Network đã đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên của việc triển khai cầu nối giữa Cosmos và Astar Networks.

Astar Network nhằm mục đích trở thành một multichain, multi-VM smart contract hub trên Polkadot kết nối nhiều blockchains L1. Gần đây, nhờ công trình tuyệt vời của Octopus Network, toàn bộ hệ sinh thái Cosmos sẽ kết nối với Polkadot thông qua Astar Network.

Octopus Network là đơn vị nhận tài trợ trong Astar Builders Program. Astar core team và Octopus team làm việc cùng nhau để cho Polkadot và Cosmos có thể tương tác với nhau. Và có kế hoạch cung cấp một cầu nối sẵn sàng ra mắt giữa Polkadot và Cosmos vào Q1 năm 2022.

Trước đây, Astar Network đã triển khai một testnet bridge với Secret Network, một blockchain dựa trên Cosmos SDK. Tuy nhiên, testnet bridge này dựa trên EVM, có nghĩa là chỉ các blockchain hỗ trợ cả EVM và Cosmos SDK mới tương thích với testnet bridge này.

Là thành tựu kỹ thuật quan trọng, Octopus team đang xây dựng một cầu nối linh hoạt hơn trên Astar Network, cho phép TẤT CẢ các blockchain dựa trên Cosmos SDK tương tác với Astar và kết nối với hệ sinh thái Polkadot thông qua Astar.

Sau khi cung cấp Cosmos <> Astar bridge sẵn sàng khởi chạy vào Q1, tất cả các blockchain trong hệ sinh thái Cosmos bao gồm Terra, Crypto.com chain, Osmosis, Oasis Network, Injective Protocol, etc sẽ tương thích với Polkadot thông qua Astar Network.

Cosmos bridge đầu tiên sẽ được triển khai và thử nghiệm trong canary network Shiden.

Anh em có thể xem bản demo dưới đây được tạo bởi Octopus Network.

Github: https://github.com/octopus-network/astar-m1-deliverable

Demo: https://www.youtube.com/watch?v=PjMH9d_N3AU

Bước tiếp theo

Sau khi đạt được Milestone1, Astar đã hoàn thành cross-chain messaging giữa Cosmos chain và Astar. Bước tiếp theo là hiện thực hóa tính năng cross-chain asset trên Astar Network.

Ngày càng có nhiều Bridges trên Astar

Hiện tại, có 2 Ethereum <> Astar bridges còn hoạt động trên Astar Network, đó là AnySwap và cBridge (Celer Network). Ngày nay, mọi người có thể tự do chuyển tài sản của họ trên Ethereum sang Astar Network mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Tầm nhìn của Astar là xây dựng một nền tảng multichain, multi-VM smart contract. Hỗ trợ hệ sinh thái Ethereum và Cosmos là bước đầu tiên để hiện thực hóa tầm nhìn của dự án. Trong Q1, người dùng Astar sẽ tự do chuyển và swap tài sản của họ giữa Astar (Polkadot), Ethereum và hệ sinh thái Cosmos. Và trong tương lai gần, phạm vi của Astar sẽ mở rộng ra nhiều blockchains L1 hơn nữa.