/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Coinbase Tăng Cường Quyền Lưu Giữ Tiền Điện Tử Cho Facebook Novi - HiddenGem Team

Coinbase Tăng Cường Quyền Lưu Giữ Tiền Điện Tử Cho Facebook Novi

News

Coinbase Tăng Cường Quyền Lưu Giữ Tiền Điện Tử Cho Facebook Novi

News

Coinbase Tăng Cường Quyền Lưu Giữ Tiền Điện Tử Cho Facebook Novi

News

Facebook đã chọn Coinbase làm Custody Partner để thử nghiệm Novi, một ví tiền kỹ thuật số mới cho phép mọi người gửi và nhận tiền ở nước ngoài ngay lập tức, an toàn và không tính phí.

Đối với chương trình thử nghiệm, Coinbase đang hỗ trợ Novi thông qua Coinbase Custody, giúp bảo mật tiền của người dùng bằng khả năng cold storage capability được tách biệt hoàn toàn độc quyền để quản lý khóa cá nhân.

Người dùng Novi có thể tham gia thử nghiệm có thể nhận được Pax Dollar (USDP) thông qua tài khoản Novi của họ, tài khoản Novi sẽ giữ tiền gửi bằng Coinbase Custody. Người dùng Novi sau đó sẽ có thể chuyển USDP cho nhau ngay lập tức.

Tiền của người dùng Novi sẽ được giữ trong Coinbase Custody Trust Company, một người giám sát đủ điều kiện và một công ty ủy thác có mục đích hạn chế ở New York. Coinbase Custody Trust Company được quản lý bởi Bộ Dịch vụ Tài chính New York và là công ty ủy thác theo luật ngân hàng của bang New York. Người dùng Novi cũng được hưởng lợi từ chương trình bảo hiểm hàng đầu của Coinbase Custody, bao gồm chính sách tội phạm thương mại trị giá $320M

Coinbase Custody là nền tảng crypto-native và người giám sát quản lý an toàn $180 tỷ (tính đến 30/6/21) tài sản tiền điện tử trên nền tảng. Trong 9 năm qua, Coinbase đã phát triển chuyên môn sâu về cơ sở hạ tầng tiền điện tử an toàn và có thể mở rộng, mà chúng tôi đã xây dựng ban đầu để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng bên thứ nhất của riêng mình. Sau đó, chúng tôi đã triển khai cơ sở hạ tầng này và hiện cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng an toàn của mình cho phần còn lại của thị trường. Điều này bao gồm các giải pháp giám sát hàng đầu, thực hiện giao dịch theo thuật toán multi-venue, hỗ trợ staking, tài trợ,defi access, tuân thủ và phân tích dữ liệu on-chain và thị trường.

Chúng tôi tin rằng trong tương lai, mọi công ty sẽ là một công ty tiền điện tử, bao gồm các nền tảng fintech, ngân hàng, phương tiện truyền thông xã hội, công ty gaming và thương hiệu tiêu dùng. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho họ những công cụ tốt nhất có thể để người dùng của chính họ có trải nghiệm hạng thương gia và tham gia vào nền kinh tế tiền điện tử.

Xin lưu ý: Coinbase hiện hỗ trợ Pax Dollar (USDP) theo ticker ban đầu là Paxos Standard (PAX), được đổi thương hiệu vào ngày 24 tháng 8 năm 2021.