/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Chủ tịch Bullard của FED muốn tăng lãi suất lên tới 3.5% vào cuối năm - HiddenGem Team

Chủ tịch Bullard của FED muốn tăng lãi suất lên tới 3.5% vào cuối năm

News

Chủ tịch Bullard của FED muốn tăng lãi suất lên tới 3.5% vào cuối năm

News

Chủ tịch Bullard của FED muốn tăng lãi suất lên tới 3.5% vào cuối năm

News

Lạm phát của Hoa Kỳ đang ở mức “quá cao”, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St.Louis James Bullard cho biết: “Hôm thứ Hai khi ông nhắc lại trường hợp tăng lãi suất lên 3.5% vào cuối năm nay để làm chậm các chỉ số lạm phát cao nhất trong 40 năm”.

Bullard đã nói tại một sự kiện do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức: 

“Những gì chúng ta cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng chuyển sang trạng thái trung lập. Ông nói thêm, với tăng trưởng kinh tế dự kiến ​​vẫn ở trên mức tiềm năng, nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 3.6% và có khả năng sẽ giảm xuống dưới 3% trong năm nay”.

FED đã tăng lãi suất chính sách mục tiêu lên 0.25% vào tháng trước và dự báo của FED được công bố vào thời điểm đó cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất sẽ tăng lên 1.9% vào cuối năm nay. Lộ trình lãi suất đề xuất của Bullard sẽ yêu cầu tăng lãi suất là 0.5% tại tất cả sáu cuộc họp còn lại của FED trong năm nay.

Lộ trình của lãi suất dựa trên các hợp đồng tương lai lãi suất, hiện đang định giá trong phạm vi lãi suất chính sách cuối năm ở mức 2.5%-2.75%.

Bullard cho biết: “Ông cũng muốn bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán của FED tại một cuộc họp sắp tới, mặc dù ông nói rằng ông không thấy cần phải bắt đầu bán trái phiếu trừ khi lạm phát không giảm như FED mong đợi”.