/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Chiến Lược Crowdloan Của Konomi Network - HiddenGem Team

Chiến Lược Crowdloan Của Konomi Network

News

Chiến Lược Crowdloan Của Konomi Network

News

Chiến Lược Crowdloan Của Konomi Network

News

(1) Konomi sẽ tham gia Polkadot Parachain slot auction bắt đầu từ Batch 2. Theo tin tức chính thức của Polkadot, Batch 2 Parachain slot auction sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 trở đi.

(2) Tổng phần thưởng: 30 triệu Kono (30% tổng nguồn cung của Kono), trong đó 1 triệu Kono sẽ được chia đều cho những người đóng góp sớm theo đóng góp của họ (phần thưởng này sẽ được phát hành ngay lập tức), 4 triệu sẽ được phân phối đều cho những người đóng góp đóng góp hơn 10.000 DOT, 25 triệu sẽ được chia đều cho tất cả những người đóng góp theo đóng góp của họ (25% phần thưởng này sẽ được released ngay lập tức và phần còn lại sẽ được released linearly trong vòng 24 tháng).

(3) Tối đa Crowdloan: 4.000.000 DOT

(4) Konomi sẽ bắt đầu chiến dịch Crowdloan từ Batch 2 (23 tháng 12 năm 2021). Những người đóng góp đầu tiên được xác định là top đầu tiên gồm 2.000 người dùng tham gia vào crowdloan và đóng góp hơn 100 DOT. Để tăng xác suất Konomi nhận được Parachain, Parachain sẽ được cho thuê trong thời hạn 2 năm.

(5) Top 500 contributors (đóng góp> 1000 DOT) sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt sau khi giải quyết xong.

(6) Dưới đây là phương pháp tính toán để bất kỳ người dùng nào nhận được ưu đãi của Kono:

(Tổng số tiền Kono incentive / Tổng số tiền DOT contribution) * Số lượng DOT contribution cá nhân

Nếu đạt đến số tiền tối đa, mỗi người dùng sẽ nhận được 6,25 Kono dưới dạng khuyến khích và nhiều token hơn sẽ được trao nếu không đạt đến số tiền tối đa. Ngoại trừ ưu đãi dành cho người mới bắt đầu, 25% token incentive sẽ được released ngay lập tức và phần còn lại sẽ được released linearly trong khoảng thời gian 24 tháng, có nghĩa là mỗi khi block được released, một tỷ lệ nhất định của Kono sẽ được mở khóa và người dùng có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Vd: Jack với tư cách là người đóng góp đầu tiên đã hỗ trợ Konomi 1000 DOT. Những người đóng góp sớm đã quyên góp được tổng cộng 1.000.000 DOT và tổng cộng 3.000.000 DOT vào cuối vòng. Sau đó Jack sẽ nhận được tổng cộng:

(1.000.000 / 1.000.000) * 1000 + (25.000.000 / 300.000) * 1000 = 1000 + 8333 = 9333 Phần thưởng Kono

Trong đó 1000 + 8333 * 25% = 3083 Kono sẽ được released ngay lập tức, phần thưởng còn lại sẽ được released linearly trong 24 tháng.

Lưu ý: Konomi sẽ điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả đấu giá Batch 1 và thông báo mới cho cộng đồng thông qua mạng xã hội. Konomi có quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này.