/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Chainlink Blockchain Agnostic: Native Oracle Hỗ Trợ Tất Cả Mạng - HiddenGem Team

Chainlink Blockchain Agnostic: Native Oracle Hỗ Trợ Tất Cả Mạng

News

Chainlink Blockchain Agnostic: Native Oracle Hỗ Trợ Tất Cả Mạng

News

Chainlink Blockchain Agnostic: Native Oracle Hỗ Trợ Tất Cả Mạng

News

Hệ sinh thái smart contract ngày càng chuyển dịch theo hướng tương lai multi-chain. Việc áp dụng blockchain không bị cô lập với bất kỳ mạng nào mà thay vào đó diễn ra trên một hệ sinh thái bao gồm các sổ cái phi tập trung khác nhau, mỗi sổ cái đều có các đề xuất giá trị và khả năng kỹ thuật của riêng nó. Các blockchain khác nhau và các giải pháp layer-2 tối ưu hóa cho các thuật toán đồng thuận, mô hình bảo mật, ngôn ngữ lập trình, yêu cầu phần cứng v…v khác nhau. Điều này mang lại sự linh hoạt cho cả nhà phát triển và người dùng, có thể chọn mạng phù hợp nhất với các trường hợp sử dụng smart contract mà họ muốn xây dựng và tương tác.

Tuy nhiên, điểm chung đối với tất cả các mạng blockchain và layer-2 là chúng bị cô lập với thế giới thực, cái được gọi là “oracle problem”. Để giải quyết trở ngại này đòi hỏi một phần cơ sở hạ tầng bổ sung được gọi là oracle, cung cấp các blockchain và các ứng dụng smart contract mà chúng hỗ trợ, quyền truy cập vào nguồn dữ liệu bên ngoài an toàn và đáng tin cậy và tính toán off-chain.

Là một Blockchain-Agnostic và Heterogeneous Framework để xây để xây dựng mạng lưới oracle phi tập trung, Chainlink tích cực hỗ trợ hệ sinh thái multi-chain bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển cơ sở hạ tầng oracle an toàn và cần thiết để xây dựng các hybrid smart contract trên mạng blockchain mà họ lựa chọn. Chainlink Oracle Network đã bảo mật hàng chục tỷ USD trên một số blockchain hàng đầu như: Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, xDai, Heco, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Harmony, Optimism, Solana Devnet, v…v.

Khả năng của Chainlink phục vụ nhiều mạng blockchain với sự hỗ trợ của các native oracle đã được thực hiện bởi các nhóm phát triển và được hỗ trợ bởi Chainlink Community Grants Program, những người đã tích hợp, thử nghiệm và giám sát thành công việc triển khai các phương pháp của Chainlink trên nhiều mạng blockchain. Thông qua chương trình này, các mạng blockchain bổ sung hiện đang trong quá trình tích hợp bao gồm Terra, Klaytn, RSK, Cosmos, Celo, Stacks, Plasm, Edgeware, OKExChain v..v. Khi hỗ trợ được tích hợp cho các mạng lưới blockchain, các nhà phát triển trong các môi trường đó có thể xây dựng các dApp nâng cao hơn để tận dụng các tài nguyên của off-chain, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đó.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp thiết kế mạng oracle Blockchain-Agnostic đều được tạo ra như nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tim hiểu những cân nhắc bảo mật chính xung quanh thiết kế oracle Blockchain-Agnostic, cách tiếp cận độc đáo của Chainlink đối với thuyết Native Blockchain-Agnosticism, cũng như cách giải pháp này hỗ trợ sự phát triển của Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).

Blockchain-Agnostic Mạng Lưới Oracle Phi Tập Trung

Mạng lưới oracle phi tập trung trực tiếp bảo đảm việc thực thi các ứng dụng smart contract bằng cách cung cấp đầu vào dữ liệu và tính toán cần thiết để tạo ra kết quả đầu ra như mong đợi. Nếu thông tin được cung cấp bị hỏng hoặc không có sẵn, contract của người dùng sẽ không thực thi như thiết kế và có thể dẫn đến mất tiền của người dùng. Do đó, cách tiếp cận đối với Blockchain-Agnostic trong các mạng lưới oracle phải được thực hiện cẩn thận để không ảnh hưởng đến bảo mật, tốc độ hoặc tính khả dụng mà người dùng mong đợi từ các ứng dụng hybrid smart contract.

Rủi ro của giải pháp tiếp cận không tối ưu đối với Oracle Blockchain Agnosticism

Cách tiếp cận đối với Blockchain Agnosticism là vận hành một mạng lưới oracle chỉ trên một mạng lưới blockchain và sau đó kết nối dữ liệu được báo cáo với các blockchain bằng cách sử dụng thiết kế trình chuyển tiếp. Mặc dù thiết kế này trên lý thuyết cung cấp các smart contract trên các blockchain khác nhau với các báo cáo oracle, nhưng nó cũng đưa ra những đánh đổi đáng kể.

Thứ nhất, bởi vì các node oracle trong thiết kế này chỉ có thể cung cấp dữ liệu trực tiếp đến một blockchain, điều này có nghĩa là tần suất và chi phí của các bản cập nhật oracle trên tất cả các blockchain khác bị giới hạn bởi tốc độ và thông lượng của blockchain chính. Điều này tạo ra một bottleneck, nơi ngay cả khi các mạng lưới blockchain và layer-2 có thông lượng cao hơn và chi phí thấp hơn được triển khai và thông qua thì các bản cập nhật oracle vẫn bị giới hạn bởi blockchain chính mà từ đó dữ liệu được bridge. Điều này có thể làm tăng chi phí cho người dùng và dẫn đến việc cập nhật oracle ít thường xuyên hơn so với oracles chạy nguyên bản trên blockchain đó.

Thứ hai, thiết kế trình chuyển tiếp giới thiệu độ trễ tăng lên, bởi vì người dùng không chỉ phải đợi dữ liệu được phân phối lần đầu trên blockchain chính, sau đó họ phải đợi dữ liệu được bridge với blockchain thứ 2 hoặc mạng lưới layer-2 mà smart contracthoạt động. Trong thời gian thị trường biến động và tắc nghẽn mạng lưới blockchain, điều này có thể dẫn đến việc dữ liệu cũ được chuyển đến các smart contract, điều này cuối cùng có thể khiến các giao thức có nguy cơ bị thiếu hụt.

Thứ ba, mô hình chuyển tiếp yêu cầu một tập hợp các trình chuyển tiếp bên thứ ba có tính khả dụng cao và được khuyến khích sẵn sàng làm cầu nối dữ liệu báo cáo oralce từ chain này sang chain khác. Thông thường, điều này có dạng một trình chuyển tiếp tập trung duy nhất, nếu nó gặp phải downtime, khiến người dùng trên mọi blockchain khác không có dữ liệu họ yêu cầu. Ngoài ra, điều này có thể làm tăng chi phí vì người dùng không chỉ trả đủ để giải quyết phí giao dịch cung cấp dữ liệu lên mạng lưới blockchain đầu tiên mà còn cho phí giao dịch cung cấp dữ liệu vào blockchain thứ hai.

Cuối cùng, việc bridge dữ liệu oracle từ blockchain này sang blockchain khác giới thiệu một số các vấn đề phụ thuộc nghiêm trọng. Người dùng phải tin tưởng rằng cả blockchain mà các node oracle phân phối dữ liệu trực tiếp đến và cơ chế trình chuyển tiếp được sử dụng đều hoạt động như được thiết kế mà không có vấn đề gì.

Cách tiếp cận của Chainlink với Native Blockchain Agnosticism

Cách tiếp cận của Chainlink đối với Blockchain-Agnosticism tuân theo một mô hình khác về cơ bản so với thiết kế trình chuyển tiếp. Thay vì chỉ phân phối dữ liệu đến một mạng lưới blockchain và kết nối dữ liệu với các chain khác, Chainlink Oracle Network có thể phân phối dữ liệu trực tiếp đến bất kỳ mạng lưới blockchain hoặc mạng lưới layer-2 nào mà không có bất kỳ sự phụ thuộc chéo vào bất kỳ mạng lưới blockchain hoặc trình chuyển tiếp nào khác. Cuối cùng, điều này có nghĩa là các Chainlink Orcale Network có thể hoạt động trực tiếp trên mỗi blockchain, cung cấp hỗ trợ native oracle cho các tài nguyên bên ngoài và tính toán off-chain.

Do đó, Chainlink Oracle Network có thể hoạt động ở tốc độ và chi phí gốc của bất kỳ mạng lưới blockchain hoặc mạng lưới layer-2 nào, cho phép các smart contract có thông lượng cao hơn và chi phí thấp hơn các blockchain có tần suất cao hơn và chi phí thấp hơn. Ví dụ: các Chainlink Oracle Network trên mạng lưới chính Polygon đã cập nhật nguồn cấp dữ liệu với tần suất nhanh chóng, điều này không thể đạt được nếu dữ liệu được bridge từ một blockchain có thông lượng thấp hơn và / hoặc chi phí cao hơn.

Ngoài ra, bởi vì các mạng lưới oracle trên một blockchain không phụ thuộc vào bất kỳ blockchain nào khác, người dùng có mức độ đảm bảo cao hơn và sẽ nhận được các bản cập nhật oracle kịp thời ngay cả khi các blockchain khác gặp sự cố downtime. Mức độ tách biệt này làm giảm attack-surface, giảm độ trễ cập nhật oracle và cho phép các smart contract hưởng lợi từ bộ tính năng của blockchain đã chọn để triển khai. Ví dụ: các mạng lưới oracle của Chainlink trên các mạng như Ethereum không phụ thuộc vào tính bảo mật hoặc tính tồn tại của các blockchain có thông lượng cao hơn, giúp đảm bảo không có thêm giả định tin cậy nào cần thiết để cung cấp các báo cáo oracle chính xác.

Cuối cùng, vì các node oracle của Chainlink có thể trực tiếp cung cấp dữ liệu đến các mạng lưới blockchain sử dụng các smart contract đang hoạt động, nên không cần chuyển tiếp của bên thứ ba. Điều này làm tăng đảm bảo độ tin cậy và giảm thiểu nhu cầu của người dùng để bù đắp phí giao dịch được trả trên nhiều mạng lưới blockchain. Do đó, người dùng được cung cấp quyền truy cập vào các bản cập nhật oracle mới hơn và tiết kiệm chi phí hơn về tổng thể.

Chainlink hợp tác chặt chẽ với các nhóm phát triển của các blockchain và mạng lưới layer-2 khác nhau để đảm bảo sự tích hợp rộng của các Chainlink Oracle đáp ứng độ tin cậy lâu dài và nhu cầu chính xác của hệ sinh thái nhà phát triển của họ. Bằng cách không ảnh hưởng đến bảo mật, tốc độ hoặc độ tin cậy, Chainlink Network cung cấp cho hệ sinh thái multi-chain một bộ sưu tập các mạng oralce phi tập trung, blockchain-agnostic được tích hợp native để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng hybrid smart contract trong bất kỳ môi trường nào. Hơn nữa, Chainlink sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ cho các mạng lưới blockchain additional, hỗ trợ các nhà phát triển mạnh hơn trên toàn hệ sinh thái smart contract.

Kích hoạt hệ sinh thái multi-chain có thể tương tác với CCIP

Nhờ hỗ trợ native một loạt các blockchain và mạng lưới layer-2, Chainlink Network rất phù hợp để cung cấp cho hệ sinh thái multi-chain giải pháp cross-chain messaging an toàn và đáng tin cậy nhất, cho phép các smart contract kết nối các lệnh và token qua môi trường on-chain khác nhau. Quan trọng là, việc tránh sử dụng trình chuyển tiếp của bên thứ ba trong thiết kế multi-chain của nó giúp đảm bảo không có điểm lỗi tập trung khi dữ liệu được bridge qua các chains. Với sự hỗ trợ ngày càng tăng của Chainlink cho các mạng lưới blockchain additional, một tiêu chuẩn đang được tạo ra để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái multi-chain.

Thông qua Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), một tiêu chuẩn nguồn mở toàn cầu cho cross-chain messaging, các nhà phát triển sẽ có cơ sở hạ tầng off-chain an toàn cần thiết để tạo ra các ứng dụng cross-chain và token bridge thực sự an toàn. CCIP sẽ tận dụng bộ sưu tập siêu tin cậy hiện có của các node oracle Chainlink, Sybil-resistant và blockchain-agnostic, vốn đã đảm bảo hàng chục tỷ USD trong các ứng dụng DeFi trên các mạng lưới blockchain khác nhau. Thông qua việc tạo ra các bridge an toàn khác nhau trên các chains khác nhau, tất cả đều được cung cấp bởi tiêu chuẩn CCIP, người dùng có quyền truy cập vào giải pháp tương tác liền mạch mà không có rủi ro về sự tập trung (centralization).

Tiêu chuẩn CCIP sẽ được bảo mật hơn nữa thông qua một hệ thống quản lý rủi ro mới được phát minh có tên là The Anti-Fraud Network ( đại loại: mạng chống gian lận ). The Anti-Fraud Network sẽ bao gồm các mạng lưới oracle phi tập trung với các “ủy ban độc lập” gồm các node có mục đích duy nhất là giám sát các dịch vụ CCIP về hoạt động độc hại và c

ác mạng lưới blockchain để tồn tại. Thông qua lớp xác minh bổ sung này, việc tắt khẩn cấp có thể được tự động kích hoạt, bảo vệ người dùng trước các sự  kiện Black Swan có thể xảy ra.

Với hơn 100 mạng lưới blockchain hoạt động với Chainlink và nhiều mạng lưới đã được hỗ trợ trên mainnet, Chainlink là cơ sở hạ tầng lý tưởng để phục vụ như một giao thức trung lập đáng tin cậy cho giao tiếp cross-chain giữa tất cả các mạng lưới blockchain và layer-2. Với bộ sưu tập ngày càng mở rộng các blockchain được hỗ trợ bởi Chainlink Oracles, các nhà phát triển có quyền truy cập vào nhiều loại dịch vụ phi tập trung mà họ cần để xây dựng các ứng dụng hybrid smart contract ngày càng tiên tiến.