/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
CEO Shopify tham gia Hội đồng quản trị Coinbase - HiddenGem Team

CEO Shopify tham gia Hội đồng quản trị Coinbase

News

CEO Shopify tham gia Hội đồng quản trị Coinbase

News

CEO Shopify tham gia Hội đồng quản trị Coinbase

News

Tobias Lütke, Giám đốc điều hành và người sáng lập trang thương mại điện tử Shopify, sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Coinbase vào cuối tuần này.

Lütke sẽ giúp Coinbase thực hiện các kế hoạch mở rộng khi sàn giao dịch crypto nhắm mục tiêu đến các sản phẩm mới hơn thu hút các nhà đầu tư và nhà giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới.

“Chúng tôi hy vọng sẽ mở ra tiềm năng của crypto trong việc tăng cường tự do kinh tế giống như cách Shopify thực hiện,” Giám đốc điều hành của Coinbase, Brian Armstrong, cho biết.

Lütke là người sớm chấp nhận tiền điện tử thông qua thỏa thuận của Shopify với Coinbase Commerce. Phục vụ hàng triệu thương gia tại hơn 175 quốc gia.

Lütke cho biết: “Các khái niệm về tài chính phi tập trung và tinh thần kinh doanh minh chứng cho lời hứa của Web 3, nơi cơ hội tồn tại cho nhiều người chứ không phải một số ít,” Lütke cho biết trong một tuyên bố. “Coinbase và Shopify chia sẻ tầm nhìn cùng chí hướng này và tôi rất vui được tham gia Hội đồng quản trị để hỗ trợ tương lai mà Brian và nhóm Coinbase đang xây dựng”.

Lütke tham gia hội đồng quản trị bao gồm Armstrong, đồng sáng lập Coinbase, Fred Ehrsam, người sáng lập a16z Marc Andreessen và Kelly Kramer, cựu CSO của Cisco.