/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
CEO Robinhood vạch ra cách DOGE có thể trở thành 'Tiền tệ của Internet' - HiddenGem Team

CEO Robinhood vạch ra cách DOGE có thể trở thành ‘Tiền tệ của Internet’

News

CEO Robinhood vạch ra cách DOGE có thể trở thành ‘Tiền tệ của Internet’

News

CEO Robinhood vạch ra cách DOGE có thể trở thành ‘Tiền tệ của Internet’

News

CEO của Robinhood, Vladimir Tenev, đã lên Twitter để giải thích cách DOGE có thể trở thành tiền tệ tương lai của Internet chỉ vài giờ sau khi người tạo ra Dogecoin chỉ trích Elon Musk vì những trò hề trên Twitter của mình.

Giám đốc điều hành của Robinhood, Vladimir Tenev, đã lên Twitter vào chiều thứ Năm để giải thích cách Dogecoin có thể trở thành “tiền tệ tương lai của internet”.

Trong một chuỗi 12 bài đăng cho gần 200.000 người theo dõi của mình, Tenev đã vạch ra những bước cần thực hiện để biến memecoin thành một tài sản có thể sử dụng cho các khoản thanh toán và giao dịch hàng ngày trên internet.

Tenev bắt đầu thu hút sự chú ý của thực tế là phí giao dịch của Dogecoin – khoảng         $0.003 cho mỗi giao dịch – đã đủ nhỏ để đặt altcoin này như một công cụ tiên phong crypto khả thi.

Ông tin rằng block size và block time của Dogecoin là những lĩnh vực chính cần phải cải thiện nếu crypto được chấp nhận rộng rãi.

Dogecoin hiện có block size 1MB và tblock time là 1 phút, có nghĩa là tổng thông lượng của Dogecoin ở mức xấp xỉ 40 giao dịch mỗi giây (transactions per second – TPS).

Trong khi đó, mạng VISA có thông lượng xấp xỉ 65.000 TPS – có nghĩa là DOGE sẽ cần phải tăng tổng thông lượng lên khoảng 1.625 lần để ngang bằng với VISA. Tenev nói rằng đây không phải là một lo lắng và có thể được giải quyết đơn giản bằng cách tăng giới hạn block size của DOGE từ 1MB lên 1GB và cuối cùng là 10GB.

Tenev đã kết thúc chuỗi bằng một thông báo cho các nhà phát triển Dogecoin, yêu cầu họ tập trung vào việc tăng giới hạn block size lên trên tất cả.