/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
CEO JP Morgan: "DeFI và Blockchain là có thật" - HiddenGem Team

CEO JP Morgan: “DeFI và Blockchain là có thật”

News

CEO JP Morgan: “DeFI và Blockchain là có thật”

News

CEO JP Morgan: “DeFI và Blockchain là có thật”

News

Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của ngân hàng JPMorgan, đã ca ngợi công nghệ blockchain và DeFi trong một bức thư gửi cổ đông. Một sự trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố trước đây của anh ấy về crypto.

Dimon nói: “Tài chính phi tập trung và blockchain là có thật, là những công nghệ mới có thể triển khai ở công cộng và tư nhân”. Dimon nói thêm rằng JPMorgan là “người đi đầu” trong những đổi mới này. 

Ông nói rằng  sử dụng mạng lưới blockchain có tên là Liink để cho phép các ngân hàng chia sẻ thông tin phức tạp và chuyển các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ được mã hóa bằng JPM Coin. 

JPM Coin được tạo vào tháng 2 năm 2019 dưới dạng một đồng stablecoin và được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn. Mặt khác, Liink đã được ra mắt vào năm 2017 và cho đến nay, hơn 400 tổ chức tài chính đã đăng ký để sử dụng. 

Những nhận xét này thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm về crypto của Dimon, vốn thường tập trung vào nhận thức tiêu cực của anh ấy về Bitcoin — loại crypto hàng đầu của ngành. 

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.