/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
CEO Binance Cho Biết Chiến Dịch Tài Trợ Chính Sắp Đến Với Binance.US - HiddenGem Team

CEO Binance Cho Biết Chiến Dịch Tài Trợ Chính Sắp Đến Với Binance.US

News

CEO Binance Cho Biết Chiến Dịch Tài Trợ Chính Sắp Đến Với Binance.US

News

CEO Binance Cho Biết Chiến Dịch Tài Trợ Chính Sắp Đến Với Binance.US

News

Binance US có thể có vòng gọi vốn trong vòng một vài tháng và nó có thể là bước khởi đầu cho các nỗ lực gây quỹ từ nhóm Binance rộng lớn hơn.

Người khổng lồ crypto huy động tiền mặt

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã xác nhận rằng Binance.US đang chuẩn bị cho một vòng gây quỹ và nó có thể là vòng đầu tiên trong số rất nhiều. Xác nhận được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV vào đầu tuần này, trong đó giám đốc Binance đã đề cập đến một số chủ đề bao gồm cả quy định .

Trong khi các quy định và quyền là một tính năng gần đây của các cuộc thảo luận trên Binance, thì việc gây quỹ cũng là một điểm quan tâm chính.

“Tôi nghĩ công ty đầu tiên sẽ hoàn thành việc gây quỹ có lẽ là Binance.US – họ hoạt động tương đối độc lập, mặc dù tôi là Chủ tịch hội đồng quản trị nên tôi vẫn biết thông tin,” CZ cho biết. “Tôi nghĩ họ sẽ hoàn thành một vòng [gây quỹ] trong vòng một hoặc hai tháng. Vì vậy, đó là cái đầu tiên. Nếu nó diễn ra tốt đẹp và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thành công, thì chúng tôi sẽ lặp lại nó ở những nơi khác nhau trên thế giới. “

Từ lâu, người ta đã nghi ngờ rằng Binance sẽ sớm hoàn thành một vòng gọi vốn, nhưng bây giờ có vẻ như nhiều sự kiện gây quỹ có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Rất có thể các sự kiện gây quỹ có thể diễn ra ở một số khu vực khác nhau trên thế giới.

Nguồn: CZ xuất hiện trên Bloomberg TV

Khi được hỏi về các vị trí của trụ sở Binance mới, CZ cho biết: “Chúng tôi đang xem xét 3-5 thành phố để bắt đầu.”

Dự kiến ​​sẽ có thêm thông tin chi tiết về hoạt động gây quỹ Binance và trụ sở chính tại khu vực của Binance trong những tuần tới.