/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Celo Landscape W3.04 - HiddenGem Team

Celo Landscape W3.04

Ecosystem

Celo Landscape W3.04

Ecosystem

Celo Landscape W3.04

Ecosystem

ReFiSummer: Sự ra đời của nền kinh tế nghìn tỷ đô 

Phong trào ReFi có thể tạo ra sự thay đổi hệ thống sâu sắc cần thiết để không chỉ đảo ngược cuộc khủng hoảng khí hậu và khôi phục sức khỏe của hành tinh, mà còn cải thiện đáng kể sức khỏe của cộng đồng của chúng ta 

ReFi là sự thức tỉnh của một nền kinh tế nghìn tỷ đô la. Đây là lý do tại sao:

Sự bù đắp carbon – phần nổi của tảng băng trôi ReFi – đã đại diện cho một thị trường tỷ đô la và nghiên cứu của celo dự báo rằng nhu cầu bù đắp carbon sẽ tăng từ 1,7 tỷ tấn theo nhu cầu tích lũy trong 16 năm qua lên từ 1,1 đến 3,6 tỷ tấn mỗi năm vào năm 2050. Theo giá hiện tại, con số đó tương đương với hàng chục tỷ đô la. Thật dễ dàng để thấy một loại tài sản nghìn tỷ đô la mới đang được hình thành khi bạn thêm vào các ứng dụng chuỗi mới như NFT hoặc stablecoin của Celo , được hỗ trợ một phần bởi tài sản vốn tự nhiên.

CheeFinance hợp tác với BandProtocol

CheeFinance là 1giao thức cho vay tiên tiến với tính thanh khoản FT / NFT được xây dựng bởi các cựu chiến binh blockchain.

CheeFinance đang tích hợp với BandProtocol để cung cấp một thị trường tiền tệ chuỗi chéo an toàn.

Sự phát triển của UniswapV3 trên Celo

Trong diễn đàn quản trị Uniswap, một đề xuất cộng đồng mới đã được đệ trình để triển khai giao thức trên chuỗi khối Celo, là mạng tương thích với EVM , ưu tiên cho thiết bị di động.

Nền tảng Celo sẽ đầu tư $10M vào các khoản tài trợ và khuyến khích dành riêng cho người dùng Uniswap, bên cạnh ưu đãi tài chính cho Uniswap. Mục tiêu chính của việc triển khai sẽ là thiết lập các nhóm thanh khoản tài sản xanh được hỗ trợ bởi các tài sản vốn tự nhiên như tín chỉ carbon được mã hóa.

Tổ chức đã cố gắng thúc đẩy việc áp dụng các loại tiền tệ tự nhiên được hỗ trợ vốn và cho rằng quan hệ đối tác gần đây của họ với Uniswap sẽ hỗ trợ họ hoàn thành mục tiêu đó.

Đề xuất sẽ được bỏ phiếu . Theo tổng quan ban đầu về các phiếu bầu hiện tại, sáng kiến ​​này đã thu hút được 100% sự ủng hộ. Sau khi được triển khai, quỹ Celo dự định mở rộng số lượng các trường hợp sử dụng xanh được Uniswap hỗ trợ.

Celo là một blockchain đang được phát triển với trọng tâm là các mục tiêu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Mặt khác, Uniswap là công ty dẫn đầu thị trường trong hệ sinh thái DeFi, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng tỷ giao dịch hàng ngày. Ngoài ra, giao thức DeFi đã tạo điều kiện cho các khoản quyên góp cho chính phủ Ukraine bằng cách thiết lập giao diện hoán đổi altcoin.

Celo và MercyCorps Ventures hợp tác mang lại lợi ích cho những microworkers ở Kenya

Trong hai năm qua, Celo Foundation đã hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cứu trợ để cung cấp viện trợ nhân đạo dựa trên blockchain cho những người cần nó. Tại Philippines , đã làm việc thông qua Quỹ Grameen và tại Haiti , tiếp tục làm việc thông qua Hope for Haiti . Sự thành công của hai chương trình này khẳng định nguyên lý trọng tâm trong sứ mệnh của Celo: công nghệ blockchain và crypto có thể chuyển đổi cơ bản quyền tiếp cận của cộng đồng đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính, tạo ra điểm vào cho mọi người nắm giữ và sở hữu crypto

Celo hợp tác Project Wren 

Công nghệ chuỗi khối cung cấp những cơ hội đáng kinh ngạc cho sự đổi mới tài chính, tuy nhiên, nó được biết đến với việc sử dụng năng lượng cao và do đó là lượng lớn khí thải carbon . Mặc dù điều này vẫn đúng với Bitcoin, nhưng các blockchain gần đây đã phát triển thành một cơ chế đồng thuận mới (Proof of Stake) sử dụng ít năng lượng hơn đáng kể. Celo, một nền tảng blockchain ưu tiên cho thiết bị di động giúp bất kỳ ai có điện thoại di động đều có thể truy cập các công cụ tài chính, là một mạng Proof of Stake, do đó làm cho nó trở nên thân thiện hơn với trái đất. Tuy nhiên, cộng đồng Celo cảm thấy họ có thể làm tốt hơn và đã quyết định trở thành một trong những blockchain trung tính carbon đầu tiên.

Chúng ta sẽ không thể khử cacbon trong nền kinh tế trong một sớm một chiều và chúng ta phải chấp nhận rằng một số thay đổi quan trọng đối với thế giới sẽ làm tăng lượng khí thải cacbon của nhân loại ngay từ bây giờ. Sự bù đắp carbon mở rộng đường băng mà chúng ta có trước khi đối mặt với biến đổi khí hậu thảm khốc. Mặc dù bù đắp không phải là giải pháp lâu dài, nhưng đây là lựa chọn nhanh nhất cho hầu hết nền kinh tế trong khi chúng tôi mang đến nhiều năng lượng tái tạo trực tuyến hơn. Các khoản bù đắp cho phép các công ty thanh toán cho những tác động tiêu cực mà lượng khí thải carbon của họ gây ra đối với phần còn lại của thế giới.