/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Celo đề xuất phát triển Uniswap V3 trên native blockchain - HiddenGem Team

Celo đề xuất phát triển Uniswap V3 trên native blockchain

News

Celo đề xuất phát triển Uniswap V3 trên native blockchain

News

Celo đề xuất phát triển Uniswap V3 trên native blockchain

News

Celo nhằm mục đích thúc đẩy các trường hợp sử dụng xanh và tái cân bằng ngân khố của mình bằng các mã token được hỗ trợ bởi tài sản xanh với sự trợ giúp của Uniswap.

Một đề xuất cộng đồng mới đã được đưa ra trong diễn đàn quản trị Uniswap để triển khai giao thức trên blockchain Celo, một mạng tương thích với máy ảo Ethereum, ưu tiên cho thiết bị di động.

Đề xuất mới được tạo ra thay mặt cho Blockchain tại Michigan và hợp tác với Celo Foundation và Celo Climate Collective. Sau khi được thông qua, Uniswap sẽ có thể tiếp cận được với gần sáu tỷ người dùng điện thoại di động. Hiện tại, ứng dụng di động MetaMask cho phép sử dụng Uniswap hoặc các sàn giao dịch phi tập trung khác thông qua trình duyệt trong ứng dụng.

Celo Foundation sẽ cam kết 10 triệu đô la CELO trong các khoản tài trợ và khuyến khích dành riêng cho người dùng Uniswap cùng với 10 triệu đô la ưu đãi tài chính cho Uniswap cụ thể. Trọng tâm chính của việc triển khai sẽ là giới thiệu các pool thanh khoản tài sản xanh với các tài sản được hỗ trợ từ vốn tự nhiên như tín chỉ carbon được mã hóa. Quỹ cũng có kế hoạch giới thiệu các tài sản được hỗ trợ từ thiên nhiên được phát hành trên Celo như đất và rừng trong tương lai gần.

Celo Foundation nhằm mục đích tái cân bằng nguồn dự trữ của mình bằng cách sử dụng các tài sản với sự trợ giúp của cơ chế phi tập trung của Uniswap. Hiện tại, nền tảng phụ thuộc vào các sàn giao dịch tập trung để tái cân bằng, tuy nhiên, các sàn giao dịch này không hỗ trợ tài sản xanh và do đó, vai trò của Uniswap càng trở nên nổi bật hơn.

Tổ chức này đã và đang làm việc hướng tới việc thúc đẩy việc sử dụng các loại tiền tệ tự nhiên được hỗ trợ bằng vốn tự nhiên và hy vọng sự liên kết gần đây với Uniswap sẽ giúp họ đạt được những mục tiêu đó.

Việc bỏ phiếu cho đề xuất được mở cho đến Chủ nhật. Ảnh chụp nhanh các phiếu bầu hiện tại cho thấy 100% đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất. Sau khi được triển khai, Celo Foundation nhằm mục đích xây dựng nhiều trường hợp sử dụng xanh hơn trên Uniswap.

Celo là một trong những blockchain đang phát triển với trọng tâm là các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Mặt khác, Uniswap là một hệ sinh thái DeFi hàng đầu tạo điều kiện cho hàng tỷ giao dịch hàng ngày. Giao thức DeFi cũng giúp mọi người quyên góp cho chính phủ Ukraine bằng cách xây dựng giao diện hoán đổi altcoin.