/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Celestia - Mạng dữ liệu và đồng thuận cho ứng dụng Web3 - HiddenGem Team

Celestia – Mạng dữ liệu và đồng thuận cho ứng dụng Web3

Project

Celestia – Mạng dữ liệu và đồng thuận cho ứng dụng Web3

Project

Celestia – Mạng dữ liệu và đồng thuận cho ứng dụng Web3

Project

Celestia là gì ?

Celestia (trước đây là LazyLedger) – là Modular Blockchain Network đầu tiên có sẵn lớp dữ liệu sẵn và đồng thuận có thể cắm được cho phép bất kỳ ai cũng có thể triển khai một blockchain phi tập trung một cách nhanh chóng mà không cần khởi động một mạng lưới đồng thuận mới. Trong một cuộc phỏng vấn với Nick White của Celestia, anh ấy giải thích Celestia là một loại điện toán đám mây cho Web 3.

Trong Web 2 các dịch vụ đám mây, chẳng hạn như Amazon Web Services, cho phép người dùng khởi chạy các trang web trên máy ảo chia sẻ máy vật lý (máy chủ vật lý). Celestia cho phép người dùng khởi chạy các ứng dụng phi tập trung trên các chuỗi ứng dụng cụ thể có chung một lớp đồng thuận.

Vấn đề của các monolithic blockchains, các giải pháp mở rộng L2 và EVM

Đã có các giải pháp mở rộng quy mô như  Optimism, ZKsync và Starknet. Tuy nhiên, tính khả dụng của dữ liệu trên các giải pháp mở rộng này phụ thuộc vào Ethereum. Và vấn đề hiện tại là phí trên Ethereum vẫn khá còn khá cao.

Giải thích tại sao gas fees trên L2s còn cao:

Ethereum Virtual Machine (EVM) bị giới hạn trong những gì các nhà phát triển có thể triển khai và phí gas cao. Các nhà phát triển không thể xây dựng các ứng dụng phức tạp mà EVM không hỗ trợ trừ khi bạn phát triển một blockchain với thứ giống hoặc gần giống như Tendermint.

Có một chi phí đáng kể liên quan đến việc tạo ra một blockchain. Các nhà phát triển phải tạo một lớp đồng thuận (thường là PoS) và khởi động chương trình token sale. Và Celestia có khả năng “cứu” những dự án và nhà phát triển khỏi tất cả những rắc rối này.

Hầu hết các blockchains ngày nay đều là monolithic. Các chức năng cốt lõi của blockchain. Đồng thuận và thực thi xảy ra đồng thời và được thực thi bởi cùng một validators . Một kiến ​​trúc monolithic rất khó mở rộng quy mô vì mọi giao dịch phải được thực hiện bởi full node, gây ra tắc nghẽn.

Celestia hoạt động như thế nào

Celestia áp dụng kiến ​​trúc modular, phân tách một blockchain stack thành các thành phần chuyên biệt. Các chức năng cốt lõi, đồng thuận và thực thi, được tách thành các lớp khác nhau.

Một kiến ​​trúc monolithic có thể bị hạn chế. Các chức năng đồng thuận và thực thi được “đóng gói” thành một lớp và sau đó một smart contract sẽ được xây dựng trên lớp được đóng gói này. Người dùng bị ràng buộc trong một môi trường thực thi, hạn chế khả năng tối ưu hóa và chuyên biệt cho các trường hợp sử dụng cụ thể.

Một kiến ​​trúc modular tách sự đồng thuận và thực thi thành các lớp riêng biệt. Lớp thực thi tồn tại trên blockchain của riêng nó, cho phép tối ưu hóa và chuyên môn hóa cho các trường hợp sử dụng cụ thể. Bất kỳ nhà phát triển nào đang xây dựng các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên kiến ​​trúc này sẽ tận hưởng tính linh hoạt, bảo mật và khả năng mở rộng tốt hơn.

Trong một modular blockchain việc lấy mẫu tính sẵn có của dữ liệu có thể đạt được, cho phép một node xác minh một block bằng một mẫu nhỏ, chẳng hạn như xác minh một block 100MB chỉ với 10KB dữ liệu. Một máy có sức mạnh xử lý tối thiểu, như điện thoại thông minh, có thể hoạt động như một node.

Khi các nhà phát triển xây dựng dApp trên Celestia trực tiếp, họ có thể chọn môi trường thực thi để sử dụng và chạy song song nhiều môi trường thực thi tùy thích. Trong một môi trường monolithic, sự đồng thuận ràng buộc chặt chẽ các quy tắc thực thi, có nghĩa là người dùng bị ràng buộc với bất kỳ môi trường thực thi nào mà base chain hỗ trợ.

Trong tương lai, chúng ta có thể thấy các Tendermint chains và các Cosmos zones sử dụng Celestia làm lớp dữ liệu khả dụng. Các zones này sẽ trở nên giảm thiểu sự tin cậy bằng cách sử dụng các bằng chứng gian lận (fraud proofs) để cung cấp cho hệ sinh thái Cosmos một mức độ bảo mật đồng nhất và giúp giảm sự phụ thuộc vào quản trị xã hội khi đối phó với các zones xấu.

Devnet

Devnet được ra mắt vào tháng 12 năm 2021 với ba thành phần chính: Optimint, Celestia-app và Celestia-node.

  • Celestia-node: Có nhiệm vụ đồng thuận và kết nối mạng cho blockchain này. Thành phần này xác định cách các light và full nodes tạo ra các block mới, lấy mẫu dữ liệu từ các block và đồng bộ hóa các block mới và tiêu đề block.
  • Optimint: Là một Cosmos zone triển khai trực tiếp trên Celestia dưới dạng bản tổng hợp. Phần mềm này tạo ra một mạng ngang hàng, thu thập các giao dịch thành các block, sau đó đăng chúng lên Celestia để cung cấp dữ liệu và sự đồng thuận.
  • State machine cho chuỗi hoạt động trên ứng dụng Celestia. Nó là ứng dụng xử lý giao dịch và staking.

Devnet vẫn chưa hoàn thành vì team vẫn sẽ làm việc trên các tính năng khác nhau trước testnet. Trên Optimint, sẽ có những cải tiến về đồng bộ hóa block, tích hợp lớp khả dụng dữ liệu, công cụ chung và lập chỉ mục các giao dịch. Trong ứng dụng Celestia, team sẽ làm việc về việc thực hiện phí giao dịch và cũng đánh giá việc nâng cấp lên ABCI ++. Cuối cùng, team mong muốn làm cho các dịch vụ mạng của mình mạnh mẽ hơn trên Celestia node, polish light node và các bằng chứng gian lận mã hóa xấu .

Việc tạo ra một thế giới modular đòi hỏi nhiều hơn các lớp dữ liệu khả dụng có thể mở rộng như Celestia. Nó cũng yêu cầu tạo các cross-rollup bridges, các lớp thực thi mới và công cụ dành cho nhà phát triển. Các team đã làm việc trên các lớp thực thi có thể mở rộng bao gồm Phòng thí nghiệm Offchain Labs, Optimism, Fuel, Matter Labs, và StarkWare. Mặt khác, có những team tạo cầu nối để kết nối các lớp thực thi: Connext, Composable và Axelar.

Quantum Gravity Bridge

Celestium là một Ethereum Layer 2 chain sử dụng Ethereum để dàn xếp và giải quyết tranh chấp nhưng Celestia để cung cấp dữ liệu. Điều đáng chú ý là Celestia không xử lý tính toán và chỉ là một lớp dữ liệu. Celestia có lợi thế về chi phí vì giá của nó dựa trên byte chứ không phải trên bộ nhớ và máy tính. Do đó, Celestia xử lý tính khả dụng và thứ tự của dữ liệu giao dịch, điều này làm cho thông lượng của nó tốt hơn Ethereum.

Quantum Gravity Bridge sẽ nằm trên Ethereum và các Layer 2 operators khác nhau sẽ đăng dữ liệu giao dịch của họ trên mạng Celestia. PoS validators sẽ đặt dữ liệu này thành các block. Sau đó, dữ liệu sẽ được chuyển tiếp từ Celestia sang Ethereum dưới dạng xác nhận tính khả dụng của dữ liệu.

Công việc của hợp đồng Quantum Gravity Bridge là xác minh tất cả các chữ ký trên chứng thực dữ liệu sẵn có từ Celestia. Khi hợp đồng L2 trên Ethereum cập nhật trạng thái của nó, nó sẽ truy vấn hợp đồng DA bridge thay vì dựa vào dữ liệu giao dịch được đăng dưới dạng dữ liệu cuộc gọi đến Ethereum. Cầu sẽ chuyển tiếp một phản hồi tích cực nếu một chứng thực hợp lệ đã được chuyển tới nó trước đó.

Đội ngũ dự án

  • Mustafa Al-Bassam – Giám đốc điều hành, Celestia Labs, có bằng Tiến sĩ trong mở rộng quy mô blockchain tại UCL. Trước đây, anh ấy đã đồng sáng lập Chainspace, một nền tảng smart đã được chia nhỏ mà Facebook sau này đã mua lại. Mustafa cũng đã viết một số bài báo chi tiết về bảo mật của các hệ thống sharded blockchain.
  • John Adler – CRO, Celestia Labs, là một nhà nghiên cứu về khả năng mở rộng L2. Trước đây anh ấy đã làm việc tại ConsenSys, làm việc trên Phase 2 của Ethereum 2.0. Lấy cảm hứng từ các công trình của Mustafa về tính khả dụng của dữ liệu, Adler đã tạo ra đặc điểm kỹ thuật đầu tiên cho một kế hoạch optimistic rollup.
  • Ismail Khoffi – CTO, Celestia Labs, là một kỹ sư nghiên cứu thành lập với nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài việc xây dựng các nguyên mẫu nghiên cứu học thuật, anh ấy cũng đã đóng góp vào việc đưa các dự án phi blockchain và blockchain khác nhau như Google UK và Tendermint vào sản xuất.
  • Nick White – COO, Celestia Labs, có bằng BS & MS từ Stanford. Trước khi gia nhập Celestia, Nick White đã đồng sáng lập Harmony, một giao thức blockchain xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain có thể mở rộng để cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng phân quyền. White đã làm việc ở đó từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. Ông cũng là chuyên gia AI cấp cao tại Zeroth.ai, một chương trình tăng tốc cho các công ty khởi nghiệp AI ở châu Á.

Roadmap

Celestia vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Nhóm phát triển đã phát hành một MVP vào năm 2021 và một mạng phát triển vào tháng 11 năm 2021. Năm 2022 dự án sẽ khởi chạy một mạng testnet và xây dựng dần Mainnet.

Tổng kết

Khả năng mở rộng là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng đầy đủ công nghệ blockchain. Mặc dù có một vài giải pháp mở rộng quy mô L1, nhưng hầu hết đều tập trung vào sản xuất block chứ không phải xác minh block. Với khả năng mở rộng, bảo mật và các tính năng phân quyền, Modular Blockchain Network đầu tiên – Celestia, đang chuẩn bị cho cho Web 3. Celestia không phải là giải pháp duy nhất vì Polygon có Avail và Ethereum có Danksharding. Tuy nhiên, Celestia là duy nhất vì nó tập trung vào tính dễ tích hợp, phân phối nhanh và trải nghiệm người dùng.