Trong vài ngày qua, sự thay đổi tên của Facebook đã gây chú ý trên các phương tiện truyền thông crypto, đánh dấu tham vọng của công ty trong việc hướng vào lĩnh vực metaverse. Từ bộ phim được đón nhận nồng nhiệt “Ready Player One” đến thị trường mới nổi ngày nay đông...