SORA Network Archives - HiddenGem Team

SORA Network

SORA (XOR) Có Thể Trở Thành Token Chính Thức Của Pegasus World Kit – Bộ Công Cụ Dành Cho Nhà Phát Triển Game

Các điểm chính: JP GAMES tìm cách sử dụng XOR làm token chính của bộ công cụ dành cho nhà phát triển metaverse Pegasus World Kit. Để cung cấp thanh khoản ban đầu, JP GAMES yêu cầu một khoản vay cộng đồng trị giá 60.000 XOR. Đầu mùa hè này, JP GAMES đã thông báo rằng...

$VAL: Token Dùng Để Reward Cho Validator trên SORA

Các điểm chính: VAL là một token mới được sử dụng để reward cho những validator bảo vệ SORA network, được tạo ra bởi quản trị cộng đồng; tất cả các hợp đồng và mã thực thi đã được phát hành ở dạng vô hiệu hóa và không thể được sử dụng cho đến khi được thành viên cộng...

Nghị Viện SORA

Các điểm chính: Sự phân chia đa cơ quan cho phép kiểm soát sự thông đồng và chống lại sự kiểm duyệt.Không sử dụng token để bỏ phiếu giống như những blockchain network và tổ chức xã hội khác, SORA sẽ sử dụng sự phân chia đa cơ quan để quản lý blockchain network của...

SORA VALidator Rewards

Các mục chính: Token VAL trước đây được gọi là STK trong một số tài liệu.Token VAL là một token mới trong nền kinh tế SORA được sử dụng để reward cho validator.Tổng nguồn cung ban đầu của VAL là 100 triệu và giảm dần theo thời gian, vì VAL sẽ bị đốt theo mỗi giao dịch...

SORA: TRẬT TỰ KINH TẾ MỚI

Các mục chính: Các khoản dự trữ trên token bonding curve sẽ cung cấp tính thanh khoản cho XOR.Một mã token mới cho staking reward được đề xuất, tạm gọi là VAL.ERC-20 XOR giao dịch trên Ethereum là nguồn cung ban đầu của v2 XOR (SORA substrate network). Người nắm giữ...