Kusama Archives - HiddenGem Team

Kusama

Đợt Parachains đầu tiên của Kusama: Một cuộc phỏng vấn với các nhóm

Một khoảng thời gian hoạt động sôi nổi theo sau thông báo về các cuộc đấu giá parachain đầu tiên của Kusama. Các dự án chuẩn bị tham gia, các cuộc đấu giá diễn ra và tất cả 5 vị trí chiến thắng đều được giới thiệu vào mạng. Kể từ đó, mỗi bên đã làm việc thông qua các...