Acala Ecosystem Archives - HiddenGem Team

Acala Ecosystem

Acala Thông Báo Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) Cung Cấp Cho Những Người Tham Gia Polkadot Crowdloan

lcDOT tham gia vào sản phẩm phái sinh của Acala cho phép các trường hợp sử dụng DeFi mới trong Acala DeFi Economy Cập nhật : Các cuộc đấu giá vị trí Parachain đã được Polkadot chính thức thông báo sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 11, vì vậy bây giờ có thể bắt đầu...

Acala: Crowdloans & Đấu giá Slot Parachain

Các cuộc đấu giá để lên Parachain của Polkadot đang nhanh chóng đến gần, điều đó đồng nghĩa với việc cộng đồng có thể sớm tham gia vào Acala Crowdloan , một sự kiện độc quyền dành cho những người ủng hộ Acala, tham gia đóng góp DOT và kiếm một phần token Acala. Hiện...

“Tree” từ NUTS Finance Nhận Khoản Tài Trợ Acala Đầu Tiên – Đưa Giao Thức Ổn Định Tài Sản Đến Acala Multi-chain DeFi Hub Trên Polkadot

Tree từ NUTS Finance đã được chấp nhận là người nhận tài trợ Hệ sinh thái Acala đầu tiên. Tree là một giao thức tài sản tổng hợp được thiết kế để tối ưu hóa sự phân mảnh thanh khoản nhằm tăng khả năng sử dụng tài sản trong hệ sinh thái Polkadot. Tree được hỗ trợ bởi...

Acala Treasury Huy Động Hơn $61M Từ Hơn 26K Cộng Tác Viên Trước Khi Ra Mắt Nền Tảng Smart Contract DeFi Của Acala Trên Polkadot

Acala đã hoàn thành xuất sắc sự kiện Build Acala: Ready The Treasury, thu được hơn $61 triệu đóng góp từ hơn 26.000 thành viên cộng đồng trên khắp thế giới. $61 triệu này sẽ được quyên góp từ Acala Foundation cho Acala Treasury on-chain, Acala Protocol DAO, khi ra mắt...