Chương trình sẽ cung cấp tổng cộng $80M cho các nhà phát triển muốn tạo các tiện ích bổ sung, tiện ích và games độc lập tương tác với 2 tựa game hàng đầu và hệ sinh thái Chromia gaming nói chung. Chromia đang nhanh chóng thiết lập mình như một nền tảng metaverse và...