Kylin Network đang ở mức vốn hóa thị trường $100M.  Ở một khía cạnh nào đó, có thể lập luận rằng phần khó nhất đã qua - Kylin đã đi từ 0 đến 1, từ một ý tưởng trở thành hiện thực. MVP được ra mắt, cộng đồng mạnh và đầy nhiệt huyết và  đã chiếm vị trí trên thị trường...