Cộng đồng đã bỏ phiếu để khởi động Injective Astro: Incentive Program trị giá $120M Úc để mang lại tính thanh khoản và các nhà giao dịch cho Injective Protocol. Injective Astro sẽ là chương hoành tráng nhất trong lịch sử của Injective vì nó là một trong những...