Trade (ERC20) và staking đơn đồng ONE đã có trên sàn giao dịch Bancor! Giới thiệu Bancor là một sàn giao dịch phi tập trung được thiết kế để giảm thiểu impermanent loss và cung cấp khả năng staking đơn (chỉ cần mỗi ONE). Điều này có nghĩa là với tư cách là người cầm...