Radio Caca (RACA) Archives - HiddenGem Team

Radio Caca (RACA)

Maye Musk NFT “Diamonds Are Forever” quý giá được mang đấu giá từ thiện

Tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển cho Tổ chức từ thiện Binance và sáng kiến Tree Millions, vì nhóm Radio Caca quyết tâm tạo ra sự khác biệt ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử. Đấu giá từ thiện Radio Caca Radio Caca đã tổ chức một cuộc đấu giá...

Radio Caca được công bố là ngôi sao tháng của Binance Smart Chain MVBII

Radio Caca - cường quốc NFT, GameFI và Metaverse  Binance đã tiết lộ những dự án nhận được giải thưởng ngôi sao hàng tháng có giá trị nhất của họ (Most Valuable Builder - MVB) vào tháng 9, với Radio Caca (RACA) chiếm một trong những vị trí này. Những người chiến thắng...