fantomGO đang xây dựng một bộ sản phẩm và sáng kiến ​​và nhằm mục đích hoạt động như một bàn đạp cho Fantom.  Giới thiệu Sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm fantomGO, sẽ là ền tảng fantomGO, một nền tảng gây quỹ phi tập trung nhằm mục đích gắn kết cộng đồng người dùng...