Coinbase Archives - HiddenGem Team

Coinbase

NEAR PROTOCOL- Nền tảng blockchain thế hệ kế tiếp được Coinbase hỗ trợ lớn trong 2022

Tương lai của tiền điện tử là một thế giới mà chúng ta có nhiều nền tảng blockchain như Ethereum, Polkadot, Solana và nhiều nền tảng khác, tất cả đều được kết nối với nhau và cung cấp các nhu cầu khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Một số người sẽ gieo cho bạn ý...

SEC tuyên bố muốn kiện Coinbase vì sản phẩm Lend

Thứ Tư tuần trước, sau nhiều tháng Coinbase nỗ lực tích cực hoạt động trên thị trường, SEC đã gửi cho chúng tôi một thông báo Wells về chương trình Coinbase Lend vốn đang được chuẩn bị. Thông báo của Wells là cách chính thức mà cơ quan quản lý nói với một công ty rằng...