Qredo Network Archives - HiddenGem Team

Qredo Network

Qredo: Lưu ký phi tập trung cho các tổ chức

By Rasheed Saleuddin Các tổ chức đang đến, các hedge fund và những người chấp nhận đầu tiên đang mua Bitcoin. Các kho bạc công ty bao gồm Microstrategy và Tesla hiện nắm giữ hàng tỷ $ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ. ETF đang nhân rộng ở Canada, Châu Âu...