Bit.Country Metaverse Network và Ash WSB công bố quan hệ đối tác của họ để đưa Ash Armyh từ Twitterverse sang metaverse Bit.Country. Metaverse đang định hình lại không gian cryptocurrency. Mô hình tạo giá trị mới đang xuất hiện. Ngoài cryptocurrency, những người có...