Mainnet của Automata Network hiện đã hoạt động sau nhiều tháng mong đợi. Kể từ thông báo "Hello World" của chúng tôi trên Twitter. Đến cuộc diễu hành của các quan hệ đối tác, đỉnh cao của sự làm việc chăm chỉ trong 3 năm qua cuối cùng đã đưa chúng tôi đến thời điểm...