Aurora Archives - HiddenGem Team

Aurora

Chi Tiết Thiết Kế Rainbow Bridge 2.0

Các Rainbow Bridge là cây cầu chính thức để chuyển tokens giữa Ethereum, NEAR và Aurora blockchains. Phiên bản gốc 1.0 chỉ hỗ trợ chuyển giữa Ethereum và NEAR và sau đó khi được mở rộng để hỗ trợ Aurora, một số hạn chế đã xuất hiện khiến chúng tôi phải tiến hành thiết...

Xem Xét Mức Độ Đang Diễn Ra Trên Aurora

Bạn nên biết cách chuyển token của mình từ Ethereum network sang AURORA network (và cũng có thể nhận được một đợt airdrop token $AURORA cho việc này). Trước hết, hãy truy cập bridge website https://aurora.dev/bridge và nhấp vào New Transfer: Trong phần transfer, nhấp...

AuroraDAO Phê Duyệt $AURORA Token

AuroraDAO phê duyệt $AURORA Token để đảm bảo quản lý và phát triển dự án hiệu quả hơn. AuroraDAO đã phê duyệt việc tạo token dự án chính thức. AURORA Token có tổng nguồn cung là 1 tỷ. Mạng lưới triển khai là Ethereum được kết nối với NEAR và Aurora bằng cách sử dụng...