/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
CasperLabs trở thành blockchain được chọn cho Thành phố Phúc Châu, Trung Quốc - HiddenGem Team

CasperLabs trở thành blockchain được chọn cho Thành phố Phúc Châu, Trung Quốc

News

CasperLabs trở thành blockchain được chọn cho Thành phố Phúc Châu, Trung Quốc

News

CasperLabs trở thành blockchain được chọn cho Thành phố Phúc Châu, Trung Quốc

News

CasperLabs đang xây dựng một giao thức và sẽ là nhà cung cấp dịch vụ cho mạng lưới Blockchain của Trung Quốc.

  • CasperLabs đã công bố quan hệ đối tác với mạng lưới Blockchain của Trung Quốc có tên BSN. Thông qua thỏa thuận, Casper sẽ được thêm vào làm blockchain trong thành phố Phúc Châu để sử dụng phát triển Crypto Infrastructure Public & Private.
  • Như đã nói, mục tiêu chính của quan hệ đối tác là cho phép BSN đạt được lợi ích từ khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung của Casper. Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, BSN đã mở rộng đến hơn 120 nodes, đóng vai trò là trung tâm dữ liệu và xử lý các giao dịch trên các mạng blockchain của nó.
  • Mrinal Manohar, đồng sáng lập và CEO của CasperLabs, cho biết: ” Bằng cách hợp tác với Casper, BSN được lợi ích từ khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung của Casper. Việc sử dụng OPB loại bỏ việc sử dụng cryptocurrencies để thanh toán phí gas. Kết hợp lại, điều này giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng blockchain công khai và riêng tư với chi phí thấp hơn rất nhiều.”