/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Các ngân hàng tiểu bang cung cấp dịch vụ lưu ký cryptocurrency tại Mỹ - HiddenGem Team

Các ngân hàng tiểu bang cung cấp dịch vụ lưu ký cryptocurrency tại Mỹ

News

Các ngân hàng tiểu bang cung cấp dịch vụ lưu ký cryptocurrency tại Mỹ

News

Các ngân hàng tiểu bang cung cấp dịch vụ lưu ký cryptocurrency tại Mỹ

News

Đại biểu Christopher T. Head đã giới thiệu dự luật vào tháng 1 năm 2022, tìm kiếm một sửa đổi để cho phép các ngân hàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký cryptocurrency.

Thượng viện Virginia của Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua yêu cầu sửa đổi dự luật cho phép các ngân hàng truyền thống hoạt động cung cấp dịch vụ lưu ký cryptocurrency. 

“Một ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ lưu ký cryptocurrency miễn là ngân hàng có đủ 26 giao thức phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả và tuân thủ luật hiện hành.”

Dự luật đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ phiếu thuận 39-0 và đang chờ được Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin ký thành luật. Các ngân hàng có ý định cung cấp dịch vụ này cho khách hàng sẽ cần phải tuân thủ ba yêu cầu được đề cập trong dự luật – thực hiện các hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, có đủ bảo hiểm và giám sát để giải quyết các rủi ro liên quan đến cryptocurrency.

Tuy nhiên, Thượng viện sẽ yêu cầu khách hàng của các ngân hàng giữ các khóa công khai và cá nhân liên quan đến cryptocurrency của họ, nói thêm:

“Hoạt động với tư cách ủy thác, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển cryptocurrency của họ cho ngân hàng kiểm soát bằng cách tạo các khóa riêng mới do ngân hàng nắm giữ”.

Mới tháng trước, Ủy ban Hạ viện đã có một cuộc thảo luận về việc các quy định về stablecoin và tài sản kỹ thuật số nên được giải quyết ở cấp tiểu bang hay liên bang.

Jean Nellie Liang, thứ trưởng tài chính cho biết rằng các tổ chức phát hành stablecoin được chốt bằng  USD – cả ngân hàng của tiểu bang và liên bang – nên được tuân theo các tiêu chuẩn giống như các tổ chức lưu ký được bảo hiểm.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.