/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Các Dự Án Đầu Tiên Của Polkadot Parachains Auctions - HiddenGem Team

Các Dự Án Đầu Tiên Của Polkadot Parachains Auctions

News

Các Dự Án Đầu Tiên Của Polkadot Parachains Auctions

News

Các Dự Án Đầu Tiên Của Polkadot Parachains Auctions

News

Điều gì sẽ xảy ra ?

Polkadot đã chờ đợi khoảnh khắc này kể từ Genesis block đầu tiên trên Polkadot, trong gần 2 năm. Vô số giờ được dành bởi các nhà phát triển tài năng, những bộ óc sáng tạo giỏi nhất đằng sau hàng chục dự án mới, ý tưởng mới, tất cả đều đến với điều này – Polkadot đã sẵn sàng khởi động các cuộc đấu giá parachain và trở nên đầy đủ chức năng. Mọi thứ đều được thử nghiệm trên Canary network, Kusama và chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hệ sinh thái của Polkadot và Kusama hiện có nhiều dự án khác nhau bao gồm tất cả các trường hợp sử dụng blockchain hiện có:

 • DeFi (Acala, Bifrost, Centrifuge, Basilisk)
 • NFT (RMRK, Unique Network)
 • Privacy (Integritee, Phala)
 • Smart contracts (Astar, Moonriver)
 • Decentralized identity (Kilt)
 • Bridges (Interlay)
 • Scalability (Integritee)
 • Gaming (Bit.Country)

Không phải tất cả chúng đều sẽ đến Polkadot vì chúng vẫn phải khởi chạy trên Kusama trước. Nhưng một số dự án đã sẵn sàng. Bài viết này để giúp bạn hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra ngay bây giờ với các cuộc đấu giá parachain, điều gì đằng sau tất cả các dự án này và cách hệ sinh thái sẽ được hưởng lợi từ việc kết nối chúng với  Relay Chain.

Một lưu ý nhỏ: đối với những người không quen thuộc với toàn bộ hệ thống đấu giá huy động vốn, sẽ rất hữu ích khi đọc bài viết này trước. Các quy tắc cho đấu giá Polkadot giống như đối với Kusama, sự khác biệt duy nhất là native token cho các khoản đóng góp, để tham gia vào các cuộc đấu giá Polkadot, bạn phải đóng góp  $DOT token. Phần còn lại là như nhau.

Acala là một nền tảng DeFi tương thích với Ethereum để swapping, borrowing, lending và liquidity staking với một DEX và AMM. Nó có nhiều tính năng hoạt động và quan trọng nhất, nó có Liquid Dot (LCDOT) của Acala, một sản phẩm liquid staking, cho phép tất cả những người tham gia crowdloan đã đóng góp cho Acala, duy trì tính thanh khoản của họ sau khi khóa DOT ban đầu của họ trong mô-đun crowdloan. Bạn đóng góp vào crowdloan nhưng bạn không mất khả năng sử dụng stake của mình trong suốt thời gian thuê vị trí. Đây là một ý tưởng mới mà Acala nảy ra sau khi thực hiện quảng cáo crowdloan đầu tiên trên Kusama. Tất cả những người hợp tác trong Acala Liquid Crowdloan Vault sẽ nhận được cả ACA và LCDOT, đồng thời có thể đổi  liquid tokens thành DOT vào cuối thời hạn thuê parachain 96 tuần.

Hệ thống cũng sẽ cho phép đơn giản staking DOT thông qua Acala và đổi lại nhận được LCDOT, không phải cho mục đích huy động vốn crowdloan. LCDOT có thể được staked trong liquidity pools hoặc được sử dụng để mua bất kỳ token nào khác, tạo ra sự kết hợp vô tận cho các cơ hội DeFi. Hiện tại, 3 tháng sau khi ra mắt total locked value (TLV) của tài sản trên Karura, phiên bản Kusama của Acala, vượt $400M với 75.000 người dùng. Chúng tôi kỳ vọng những con số này sẽ tăng lên đáng kể trên Polkadot Acala.

aUSD một stablecoin của Acala tương tự như DAI, hiện có cơ hội trở thành stablecoin chính của hệ sinh thái do lợi thế người đi trước và do sự ổn định của hệ sinh thái Acala. Nó dựa trên giao thức Hozon. Để tạo aUSD, người dùng phải khóa token của họ trong hợp đồng CDP (Collateralized Debt Position) làm tài sản thế chấp. Nó được kiểm soát bởi thuật toán đặc biệt kiểm tra giá của các tokens thế chấp để đảm bảo rằng giá trị của các tokens bị khóa lớn hơn giá trị của aUSD được mint. Mô-đun này sẽ chấp nhận tất cả các tokens từ hệ sinh thái và có thể khóa bất kỳ tokens nào của bất kỳ dự án nào để tạo ra một stablecoin. Theo thời gian, hệ sinh thái ngày càng trở nên tương tác tốt hơn và aUSD sẽ trở thành một phần rất quan trọng của Polkadot DeFi.

Và điều cuối cùng chúng ta phải kể đến là EVM trên Acala. Sau khi nó hoạt động, các nhà phát triển sẽ có thể viết các ứng dụng phi tập trung trên Acala theo cách họ đã làm trên Ethereum nhưng tất cả các tính năng của Substrate cũng sẽ có sẵn cho họ.

Nền tảng Acala sẽ agnostic về phí, nó sẽ chấp nhận phí được trả bằng bất kỳ ecosystem token nào. Native token cho nền tảng là ACA, nguồn cung tối đa của nó bị giới hạn bởi con số 1 tỷ và giảm phát vì tất cả các tokens nhận được dưới dạng phí giao dịch, tạo CDP và penalties đều bị loại bỏ khỏi nguồn cung bằng cách burning chúng.

 • Total ACA Crowdloan Rewards: 17% nguồn cung ACA (170.000.000 ACA): 15% phần thưởng cơ bản + 2% cho các phần thưởng khác nhau
 • Liquid, Transferable ACA: 20% ACA sẽ là liquid và có thể chuyển
 • Tiền thưởng giới thiệu: 5% tiền thưởng ACA cho người được giới thiệu và 5% cho chủ sở hữu liên kết giới thiệu.
 • VIP Referral Bonus: 10% tiền thưởng bổ sung trên tất cả DOT đã đóng góp bằng mã giới thiệu của bạn khi bạn giới thiệu 500 tài khoản đóng góp trên 3.000 DOT. Điều này được giới hạn cho tối đa 100 người chiến thắng. Nếu có hơn 100 người chiến thắng đủ điều kiện, top 100 người trong DOT đã đóng góp bằng cách sử dụng mã giới thiệu của họ sẽ kiếm được phần thưởng này.
 • Quest Bonus: 2% tiền thưởng ACA và NFT dành riêng cho người dùng hoàn thành tất cả 5 Nhiệm vụ Acala .
 • Karura Crowdloan Contributor Bonus: 2% tiền thưởng ACA bổ sung khi sử dụng cùng tài khoản mà bạn đã sử dụng cho Karura crowdloan.
 • NFT Reward: Được trao cho tất cả các contributors của Acala Crowdloan ngoại trừ những người dùng tham gia thông qua các sàn giao dịch.

EVM, DEX, nhiều loại liquid tokens khác nhau, stablecoin, tất cả những điều này khiến Acala trở thành một trong những dự án mạnh nhất trong hệ sinh thái.

Astar (Shiden on Kusama) là một dApp hub tiên tiến với các smart contracts, EVM và WASM, dApp staking và các giải pháp layer-2. Trọng tâm chính của nó là thúc đẩy phát triển dApp trên Polkadot và phần thưởng không chỉ cho những validators mà còn cho cả các nhà phát triển. Một mạng không có trường hợp sử dụng là một mạng chết và không ai quan tâm nó có thể xử lý bao nhiêu giao dịch mỗi giây. Các nhà phát triển là những người tạo ra mục đích cho tất cả các mạng blockchain và giờ đây với việc dApp staking trên Astar, họ có thể kiếm được phần thưởng cho công việc của mình. 40% phần thưởng của mỗi block thuộc về các nhà phát triển, do đó họ được khuyến khích khởi chạy dApps trên Astar thay vì Ethereum hoặc bất kỳ parachain nào khác.

Để chỉ định một smart contracts người dùng phải khóa các tokens của mình trên Astar dashboard, do đó tạm thời xóa chúng khỏi circulation. Sau khi được đề cử, cả người được đề cử và nhà điều hành (chủ sở hữu hợp đồng) sẽ nhận được phần thưởng nếu ai đó thực hiện smart contracts này. Chương trình này khuyến khích cả người dùng và nhà phát triển, stake tokens và triển khai các smart contracts trên Shiden. Càng nhiều người dùng stake token của họ và đề cử smart contracts thì giá trị của native token (ASTR) sẽ càng cao.

Astar hỗ trợ cả Ethereum Virtual Machine và Web Assembly Virtual Machine, cho phép tự do lựa chọn coding language và development tools. Những nhà phát triển đã chuyển từ Ethereum có thể dễ dàng chuyển các ứng dụng của họ sang Astar và tiếp tục phát triển trên Solidity, bằng cách sử dụng các tools tương tự.

Các tính năng quan trọng khác:

 1. Cho phép viết contracts bằng Solidity, ink !, Rust, C / C ++, C #, Typescript, Haxe và Kotlin.
 2. Một trong những tính năng cốt lõi của nó, X-VM (Cross Virtual Machine), tạo ra một lớp trừu tượng cho phép các hợp smart contracts thực hiện các cuộc gọi và đọc dữ liệu lưu trữ từ các công cụ hợp đồng khác nhau (virtual machines) và ngôn ngữ trong cùng một blockchain.
 3. Hỗ trợ Native Metamask và Remix
 4. Có thể thay đổi địa chỉ chủ sở hữu dapp trong Astar sau khi triển khai hợp đồng.
 5. Ethereum bridge (đã hoạt động trên Shiden)
 6. Optimistic Virtual Machine cho phép các nhà phát triển dapp sử dụng các giao thức layer-2 như vậy dưới dạng Rollups. zkRollups hiện được hỗ trợ đầy đủ, nhiều giao thức sẽ ra mắt.

Là nền tảng smart contracts, Astar và Shiden có thể trở thành central hub cho tất cả các blockchain không dựa trên Substrate. Nó có thể được thực hiện bằng cách xây dựng bridges với tất cả các blockchain phổ biến và kết nối các tokens và dữ liệu từ chúng tới Polkadot và Kusama. Thậm chí có thể tương tác với các giải pháp layer-2 của Ethereum như Boba Network hoặc Optimism.

Shiden đã chứng minh sự xứng đáng của mình đối với hệ sinh thái và làm cầu nối nhiều ERC20 tokens như USDT và DAI với parachain của nó (với sự hỗ trợ của AnySwap) và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có thể swap KAR sang USDT hoặc bất kỳ hình thức nào khác ERC20 token trên Polkadot DEXes. Shiden và Astar sẽ lần lượt nằm trong số các parachains hữu ích nhất cho Kusama và Polkadot.

Native token của Astar là ASTR. Nguồn cung tối đa của nó bị giới hạn bởi con số 7 tỷ (trước đây là 70 triệu). Mục đích chính của nó là dApp staking, quản trị và trả phí. Các tokens chính xác vẫn chưa được tiết lộ, nhưng bây giờ có khả năng một số tokens được gửi đến Treasury Fund sẽ bị burn, vì điều tương tự gần đây đã xảy ra trên Kusama. Toàn bộ Treasury Shiden, 370.000 SDN, đã bị burn sau khi được cộng đồng chấp thuận để làm cho token giảm phát hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng điều tương tự sẽ xảy ra trên Astar.

Nguồn cung cho cuộc đấu giá parachain đầu tiên:

14 triệu ASTR – 20% tổng nguồn cung:

– 15% cho crowdloan + auctions

– 5% cho bonus pool

Tỷ lệ phần thưởng: lượng ASTR cố định cho mỗi DOT, 15% nguồn cung ban đầu sẽ được phân phối cho tất cả những người tham gia dựa trên đóng góp DOT của họ.

Vesting: 10% ASTR token sẽ có sẵn sau khi kích hoạt giao dịch, phần còn lại sẽ được cấp trong 22 tháng với tính năng linear unlock nhưng có thể được sử dụng để dApp staking.

Bonus Rewards:

 • Giới thiệu: Bạn nhận được 0,1 ASTR cho mỗi 1 DOT mà bạn bè của bạn đóng góp. Những người quyên góp thông qua đề xuất của bạn sẽ nhận được 1% tiền thưởng trên số tiền staked của họ
 • 20% tiền thưởng cho người tham gia sớm: nếu bạn tham gia trước khi kết thúc auction 1
 • 10% tiền thưởng cho những người tham gia Plasm Lockdrop và Shiden Crowdloan.

Moonbeam (Moonriver cho Polkadot) là một nền tảng  smart contract khác trên Polkadot. Sự khác biệt chính của nó so với Astar là thiếu hỗ trợ WASM. Tuy nhiên, việc chuyển các dApps dựa trên Solidity từ Ethereum sang Moonbeam thậm chí còn dễ dàng hơn so với trường hợp của Astar.

Các tính năng chính của Moonbeam:

 1. Hỗ trợ tất cả các Ethereum smart contract được viết bằng Solidity và Vyper.
 2. Tương thích với Ethereum tools chẳng hạn như MetaMask, Truffle và Remix.
 3. Hỗ trợ các Ethereum libraries như Ethers.js, vì vậy bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể làm việc với một Moonriver node như thể nó là một Ethereum node. Ngoài ra, nó hỗ trợ các Web3 Python và Javascript libraries cho phép sử dụng các giao thức IPC, HTTP hoặc WebSocket giống như cách các nhà phát triển Ethereum làm.
 4. Giao dịch Cross-chain ERC20 token. Moonbeam có thể kết nối với Ethereum thông qua Kusama bridge, thông qua ChainBridge và chuyển các tokens qua lại.
 5. Tích hợp sẵn cho oracles, chẳng hạn như ChainLink, Razor Network và Band Protocol.
 6. Đồng thời, nó vẫn là một blockchain dựa trên Substrate và hoàn toàn tương thích với toàn bộ bộ Substrate toolset bao gồm trình khám block explorers, front-end development libraries và wallets.

Một trong những thông báo quan trọng và gần đây nhất mà dự án có được là quan hệ đối tác với Etherscan, một nền tảng phân tích và block explorers cho các chuỗi tương thích với EVM. Họ sẽ cùng nhau khởi động Moonscan. Đó là một bước tiến lớn của mạng lưới bởi vì với Moonscan, các nhà phát triển sẽ có thể xác minh các smart contract của họ, tức là mô tả cách chúng hoạt động cho người dùng cuối để đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng chúng. Moonscan cũng sẽ có một công cụ so sánh smart contract để phân tích sự khác biệt giữa các contracts, a block explorer, statistics, danh sách token được mint được  và nhiều hơn nữa.

Moonbeam được thiết kế cho một số nhóm nhà phát triển. Nó có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển Ethereum những người muốn chuyển các dự án hiện có của họ sang một blockchain có thể mở rộng hơn và ít tốn kém hơn hoặc chỉ cần di chuyển một phần khối lượng công việc của họ cho đến khi Ethereum mở rộng quy mô (điều này sẽ không xảy ra trong tương lai gần). Một số dự án có chiến lược nhân rộng trên mọi chain có thể, do đó chúng tôi đã thấy một số DEX được chuyển sang Moonbeam. Ngoài ra, nó có thể tốt cho những người muốn hưởng lợi từ việc sử dụng smart contract, những người cần chức năng đó trong sản phẩm của họ, vì native Kusama Relay Chain không được tích hợp sẵn logic on-chain.

Mã thông báo: GLMR coin

Nguồn cung ban đầu: 1 tỷ

Pool phần thưởng: 100 triệu (10% nguồn cung cấp genesis)

Mô hình phần thưởng : Đóng góp DOT / Tổng đóng góp DOT * 100 triệu GLMR

30% incentives sẽ có sẵn để yêu cầu ngay lập tức (sau khi EVM và chuyển tiền được kích hoạt) 70% còn lại sẽ cấp trên cơ sở từng block cho thời hạn của hợp đồng thuê (96 tuần).

Native token là Moonriver (MOVR) với tổng nguồn cung ban đầu là 10 triệu và tỷ lệ lạm phát hàng năm là 5%. Nó được sử dụng để thực hiện smart contract, làm phí giao dịch mạng, làm token quản trị và như một phần thưởng cho các nhà khai thác chạy các collator nodes. 20% phí giao dịch được chuyển đến Treasury, 80% phí giao dịch bị burn.

Bifrost là một nền tảng DeFi cho phép tạo ra các cross-chain derivatives. Nó giải quyết một vấn đề mới – người dùng nói chung không biết phải chọn gì, staking trên các PoS chains, chẳng hạn như Ethereum 2.0, Polkadot và Cosmos hoặc cung cấp thanh khoản cho các staking pools trên Uniswap, Kava hoặc Balancer. Nếu họ chọn DeFi yield farming, điều đó có nghĩa là ít người stake PoS tokens hơn và tính bảo mật của mạng PoS giảm xuống. Nếu họ chọn stake, họ kiếm được ít tiền hơn. Đồng thời, càng nhiều  PoS tokens được stake chúng càng ít được giao dịch trên thị trường crypto và tính thanh khoản của chúng bị ảnh hưởng rất nhiều, gây ra sự biến động giá điên cuồng.

Giải pháp của Bifrost khá đơn giản – thay vì  staking PoS tokens của riêng họ, token holders có thể phân bổ chúng vào Bifrost staking pool và stake chúng ở đó. Sau khi khóa các  staking tokens, Bifrost tạo ra cùng một số lượng derivatives tokens và gửi lại cho người dùng. Ví dụ: người dùng hiện có thể stake ETH và nhận vETH cho nó cho các hoạt động DeFi. Các tokens vETH này cũng có thể được stake trong một pool hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào khác, do đó người dùng Bifrost có thể nhận được lợi nhuận gấp đôi cả từ việc staking và DeFi yield farming. Ngoài ra, nó có tính năng KSM staking và DOT staking.

Nhóm Bifrost đang xây dựng bridges với EOS, ETH – có nhiều bridges nền tảng khác và các tính năng bổ sung trong kế hoạch. Bifrost là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của Kusama và Polkadot. Sự khác biệt chính giữa Bifrost Finance và tất cả các dự án khác, tham gia vào các cuộc đấu giá là Bifrost không có canary network. Nó đã được kết nối với Kusama và nó sẽ kết nối cùng một parachain với Polkadot sau khi thắng một slot.

Ngoài ra, Bifrost có một giải pháp hoạt động cho các khoản vay từ parachain crowdloans, được gọi là SALP. Ý tưởng cũng giống như staking. Tóm lại: người dùng gửi DOT token đến mô-đun SALP để hỗ trợ một dự án nhất định, mô-đun tạo vsDOT token và vsBond và gửi DOT token đã thu được đến dự án và trong trường hợp đấu giá thành công, người dùng có thể giao dịch các tokens mới này trong khi DOT ban đầu của họ bị khóa trong thời gian cho thuê slot. SALP có thể được sử dụng để tham gia vào bất kỳ kênh quảng cáo nào trên Polkadot, do đó là một lý do nữa để nó thu hút được nhiều người dùng hơn.

Manta Network (Calamari on Kusama) là một giao thức privacy có thể tương tác dựa trên zk-SNARK, một dạng mới của zero-knowledge cryptography, cũng được sử dụng bởi Zcash. Từ viết tắt zk-SNARK là viết tắt của “Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge” và đề cập đến một cấu trúc proof trong đó người ta có thể chứng minh việc sở hữu thông tin nhất định, một khóa bí mật mà không tiết lộ thông tin đó và không có bất kỳ tương tác nào giữa prover và verifier.
Manta bao gồm hai phần chính: giao thức thanh toán cá nhân phi tập trung và giao thức trao đổi token riêng tư phi tập trung.

 1. Giao thức thanh toán ẩn danh phi tập trung (decentralized anonymous payment – DAP) dựa trên zk-SNARK. Nó cho phép mint và giao dịch một phiên bản bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ  nào từ hệ sinh thái Polkadot bằng cách gửi nó vào Manta. Token bị khóa bởi parachain của chính nó sau khi nhận được yêu cầu từ Manta DAP. Một private token có thể được đổi lấy giá trị ban đầu của nó bất cứ lúc nào.
 2. Giao thức trao đổi ẩn danh phi tập trung (decentralized anonymous exchange – DAX) cũng dựa trên zk-SNARK. Nó có một automated market maker (AMM) và nó không có hoạt động front-running trước do tính riêng tư của nó.

Tại sao front-running là một vấn đề lớn như vậy? Theo truyền thống, các bot giao dịch và chênh lệch giá có lợi thế không công bằng so với những người dùng DEX thông thường vì họ luôn có thể điều hành trước bất kỳ giao dịch phi tập trung nào. Để làm điều đó, họ kiểm tra mempool của các giao dịch để biết các giao dịch. Khi nhìn thấy một order có kích thước lớn, giả sử bán 1.000 ETH, họ có thể đặt một order hàng tương tự và đặt phí gas cao hơn để nhận được ưu tiên thực hiện từ những validators, do đó sẽ front-running order lớn này. Những con bot như vậy luôn kiếm được rất nhiều tiền từ người dùng, nhưng một private DEX có thể giải quyết vấn đề này. MantaSwap ẩn địa chỉ của người dùng, điều này ngăn không cho bị theo dõi.

Trên MantaSwap, người dùng có thể giao dịch ẩn danh các private versions của token trên nền tảng với nhau. Ngoài sự riêng tư hoàn toàn, MantaSwap hoạt động giống như UniSwap hoặc bất kỳ DEX phổ biến nào khác. Hiện tại, đây là nền tảng giao dịch phi tập trung duy nhất trong không gian crypto dựa trên zk-SNARK, do sự phức tạp của các tính toán cần thiết cho loại cryptography này. Thông thường, nó rất đòi hỏi tài nguyên, nhưng thời gian chạy dựa trên WASM cho Substrate cho phép biên dịch nó từ code Rust sang WASM, làm cho nó hiệu quả hơn EVM và do đó yêu cầu ít tài nguyên hơn để thực thi.

Nhóm nghiên cứu cũng có kế hoạch tích hợp Manta vào nền tảng cho vay tư nhân phi tập trung, nơi người dùng có thể gửi và vay các token với một số lãi suất. Manta stablecoin cũng đang trên đà phát triển. Vì vậy, mạng lưới sẽ rất lớn.

Native token của Manta là MA, tổng nguồn cung của nó là 1.000.000.000 và nó đang giảm phát. Các mục đích chính của nó là thanh toán phí, stake, quản trị. Phí sẽ được thanh toán mỗi khi người dùng mints private token, đổi tokens cơ sở từ private token hoặc swaps tokens trên MantaSwap.

Phân bổ dành riêng cho huy động vốn crowdloan: 15% tổng nguồn cung ($150M)

 • 120M cho dự trữ đấu giá parachain
 • 30M cho sự kiện thanh khoản MantaPay

Phần thưởng: 1 DOT = 4 MA (5 MA cho những người tham gia sự kiện thanh khoản MantaPay)

Sự kiện thanh khoản MantaPay: 3% nguồn cung token (30.000.001 MANTA) sẽ được phân phối cho những người đóng góp của Manta crowdloan những người hoàn thành các mốc tiền gửi trên MantaPay.

Phần thưởng đóng góp sớm:

 • Trước phiên đấu giá đầu tiên – 10% tiền thưởng
 • Trước khi kết thúc phiên đấu giá thứ ba – 5% tiền thưởng

Giới hạn huy động vốn từ crowdloan: 30.000.001 DOT

Centrifuge Chain (Altair on Kusama) là một nền tảng hàng đầu để mã hóa các tài sản trong thế giới thực. Nó hợp nhất các công nghệ DeFi và bất động sản. Trên nền tảng Tinlake, các nhà đầu tư có thể sử dụng tiền của mình để đầu tư vào các nhóm bất động sản trong thế giới thực và kiếm được AIR token. Những phần thưởng pools này được xác định bởi Centrifuge Community. Mọi tài sản trong thế giới thực là một NFT có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trên Tinlake để nhận được một số tài trợ. Vì vậy, nó hoạt động như một khoản vay có thế chấp – bằng cách khóa NFT, người đi vay có thể nhận được tiền tài trợ và trả lại sau đó với một số lãi suất. Tiền lãi này được trả cho các nhà đầu tư và cho nền tảng.

Người tạo tài sản có thể sử dụng tiền do các nhà đầu tư chung cung cấp. NFT được mint dựa trên một tài liệu được tạo và chia sẻ giao thức P2P của Centrifuge, giao thức này không được công khai vì nó chứa một số thông tin riêng tư về tổ chức phát hành. Phí tài trợ và số tiền Principal/Maximum Financing cho các NFT này được cung cấp bởi thẻ điểm định giá on-chain và về sau do các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài xác định thông qua “Pricing Oracles”.

Tinlake sẽ trở thành một giao thức  multi-chain decentralized hoạt động trên Kusama Altair, Polkadot Centrifuge và Ethereum Centrifuge. Hiện tại, nó đã hoạt động trên Ethereum và đối với phiên bản này, stablecoin chính được sử dụng trong tất cả các pools là DAI. Altair hiện đang trong quá trình ra mắt trên Kusama và vẫn chưa rõ tài sản nào sẽ được sử dụng làm stablecoin trên chains của nó. Có thể là KUSD trên Kusama, và aUSD trên Polkadot.

CFG là native token cho Centrifuge Chain. Nguồn cung CFG được mint ban đầu là 400.000.000 với 25.000.000 bổ sung được mint để áp dụng. Tỷ lệ lạm phát hàng năm là 3%, những token này sẽ được sử dụng làm phần thưởng PoS block, phần thưởng khóa DOT và phần thưởng thanh khoản. Việc sở hữu CFG mang lại cho người dùng stake trong Centrifuge network và có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, stake đối với Collators và tham gia vào quản trị on-chain của Centrifuge. Nó cũng sẽ khuyến khích bảo mật chain- cả bằng cách thưởng cho DOT holder trong Parachain Loan Offering và bằng cách phân phối phần thưởng khối cho  Collators và Nominators. Centrifuge cũng trao quyền quản trị cho chủ sở hữu. Centrifuge Chain sử dụng mô-đun quản trị gốc của Substrate, bao gồm một hội đồng được bầu chọn và khả năng quản lý các nâng cấp mạng.

Tokenomics chính xác cho phương thức cộng đồng chưa được công bố.