/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Business Partnership agreement - HiddenGem Team

Business Partnership agreement

News

Business Partnership agreement

News

Business Partnership agreement

News

Hôm nay KiwiGROUP vui mừng thông báo về buổi kí kết hợp tác cùng KOH Partners JSC, Samsung Goldex Co., Ltd, An Phu Thinh Holdings.

Bốn bên sẽ hợp tác với tư cách là đối tác kinh doanh chiến lược dựa trên năng lực của các bên và sự tin tưởng lẫn nhau. Để đạt được các mục tiêu chung đáp ứng sự trung thực về đạo đức kinh doanh chuẩn mực.

Thông qua đó, cùng nhau đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Nội dung hợp tác chung bao gồm:
– Thành lập quỹ Blockchain và Quỹ Metaverse với quy mô lên đến 50 triệu đô-la cho mỗi quỹ;
– Tổ chức Metaverse Summit tại Việt Nam và Hàn Quốc;
– Hợp tác về Media & Marketing Community, đầu tư chiến lược cho các dự án blockchain, GameFi, Metaverse của Việt Nam và Hàn Quốc;
– Hợp tác truyền thông cho Samsung Goldex;

Từng chương trình hợp tác cụ thể hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng riêng biệt.