/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Boca Chica Mars Edition thông báo chi tiết Aurora IDO - HiddenGem Team

Boca Chica Mars Edition thông báo chi tiết Aurora IDO

News

Boca Chica Mars Edition thông báo chi tiết Aurora IDO

News

Boca Chica Mars Edition thông báo chi tiết Aurora IDO

News

Boca Chica sẽ tổ chức IDO chính thức đầu tiên vào ngày 11 tháng 11. Boca Chica Mars Edition, mặc dù có ít sự cố, và nhờ có rất nhiều phản hồi có giá trị đã được chứng minh là một cách đáng tin cậy để gây quỹ. Chúng tôi tự hào khi Aurora ra mắt trên Boca Chica và là dự án đầu tiên trên Mars.

Chi tiết về đợt giảm giá Aurora

Aurora sẽ có TGE (Token Generation Event) vào ngày 18 tháng 11 lúc 20:00. Tất cả các mã thông báo sẽ được tự động phân phối cho những người đã tham gia bán thành công.

Tóm tắt ngắn gọn về việc giảm giá:

Chương trình giảm giá Boca Chica bắt đầu lúc 20:00.

Trang web: mars.bocachica.io

Ngày: 11 tháng 11 năm 2021

Số tiền: 300,000 $ AURORA

Giá: $ 1

Mã thông báo được chấp nhận: NEAR / HAPI

Mô hình 2 round:

NEAR round. Mọi người tham gia sẵn sàng tham gia phải đặt cược NEAR với validator. Đặt cược cho phép tham gia IDO và gửi tiền NEAR ngay lập tức vào Boca Chica (chỉ qua giao diện Boca Chica). NEAR round tổng cộng 94% tổng số tiền.

HAPI round. HAPI round cho phép cộng đồng HAPI tham gia mua bán bằng mã thông báo HAPI. HAPI Round tổng cộng là 6% tổng số tiền.

Sẽ có hai vòng: NEAR round và HAPI round. NEAR round cho phép người dùng mua mã thông báo Aurora trực tiếp với NEAR. HAPI round cho phép những người nắm giữ HAPI cũng có thể mua mã thông báo Aurora bằng HAPI.

KYC (Know Your Client). Điều kiện để tham gia

Để đủ điều kiện phân phối, mỗi người tham gia phải vượt qua quy trình KYC để tuân thủ các điều kiện bán hàng. Những người không đạt KYC nên hạn chế tham gia bán hàng. Trang web để thông qua KYC sẽ có sẵn ngay sau khi bán hàng. Do đó, cần lưu ý rằng cư dân từ các quốc gia sau HẠN CHẾ tham gia mua bán: Albania, Bahamas, Barbados, Botswana, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Ghana, Jamaica, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Indonesia, Iran, Pakistan, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Panama, Syria, Thái Lan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Yemen, Zimbabwe.