/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
BNB burn token lần thứ 18 - HiddenGem Team

BNB burn token lần thứ 18

News

BNB burn token lần thứ 18

News

BNB burn token lần thứ 18

News

(1,684,387 BNB ~$906,764,885 BURNED)

Trong quý vừa qua, BNB đã hoàn thành đấu giá đầu tiên gọi là BNB Auto-Burn . Tổng cộng 1.684.387,11 BNB đã bị burn. Điều này bao gồm 6296.305493 BNB đã được burn từ Pioneer Burn Program.

  • Tổng số BNB đã burn: 1.684.387,11 BNB
  • BNB được burn từ Pioneer Burn: 6296.305493 BNB

Thông tin thêm:

Kể từ khi BNB và Binance ra mắt vào năm 2017, Binance đã cam kết loại bỏ 100M BNB, hoặc một nửa tổng nguồn cung khỏi lưu thông, thông qua một quá trình được gọi là burn. Không giống như các lần burn hàng quý trước của chúng tôi, số lượng coin bị loại bỏ trong quý này được tính toán tự động theo công thức Auto-Burn.

Trước đây, việc burn BNB phản ánh việc sử dụng token và doanh thu được tạo ra trong sàn giao dịch tập trung Binance. Do phản hồi của cộng đồng, BNB Auto-Burn sẽ thay thế hiệu quả cơ chế trước đó theo hướng độc lập với hệ sinh thái tập trung Binance. Điều đó đang được nói, BNB vẫn sẽ tiếp tục burn một phần phí gas của Binance Smart Chain (BSC) trong thời gian thực.

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance cho biết: “Việc triển khai BNB Auto-Burn là một bước tiếp theo tự nhiên trong hành trình và sẽ giúp cộng đồng BNB phát triển thông qua việc cung cấp quyền tự chủ, tính minh bạch và khả năng dự đoán cao hơn .