/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Blocto - Steam trong thế giới blockchain - HiddenGem Team

Blocto – Steam trong thế giới blockchain

Project

Blocto – Steam trong thế giới blockchain

Project

Blocto – Steam trong thế giới blockchain

Project

Sơ lược về Blocto

Mục tiêu của Blocto là xây dựng một hệ sinh thái cross-chain nâng cao trải nghiệm người dùng. Thông qua Blocto, người dùng có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng blockchain (dApps), crypto currency và NFT, bất kể chúng được xây dựng trên blockchain nào; các nhà phát triển có thể tích hợp với các công cụ nhận dạng và thanh toán mà Blocto cung cấp, thông qua đó tạo ra trải nghiệm tham gia dễ dàng.

Hiện tại, Blocto đã tích hợp mạng Flow, Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Solana và sắp tới là mạng Tezos. Với khả năng tương tác được cải thiện, cơ sở người dùng tăng lên theo cấp số nhân. Blocto tham vọng có thể trở thành “Steam trong thế giới blockchain”.

Sản phẩm của Blocto

Hiện tại, Blocto đang cho phép người dùng lưu trữ tài sản, swap, chuyển tài sản từ mạng này sang mạng khác, lưu trữ NFT và giao dịch trên marketplace. Các sản phẩm của Blocto hiện tại:

 • Blocto Launchpad
 • Blocto Bay (NFT Marketplace)
 • Blocto Swap
 • Blocto DAO
 • Blocto Staking

Hiện tại, người dùng đã có thể sử dụng các sản phẩm của Blocto thông qua ứng dụng trên điện thoại (cả iOS và Android) và tiện ích trên trình duyệt (browser extension). Bên cạnh đó, Blocto còn hỗ trợ cho các nhà phát triển ứng dụng thông qua Blocto SDK.

Tokenomic

Token name: Blocto

Symbol: BLT

Contract:

 • BSC: 0x02Bdf640fba368E7Ba5c6429cCaF251512273865
 • Solana: BLT1noyNr3GttckEVrtcfC6oyK6yV1DpPgSyXbncMwef

Circulating Supply: 25.000.000

Max Supply: 500.000.000

Token use case: Governance, Utility

Token Allocation

 • Mining: 25%
 • Private: 16%
 • IEO/IDO: 2%
 • Ecosystem: 16%
 • Accelerator Fund: 16%
 • Founders: 14%
 • Team & Shareholders: 6%
 • Staking: 5%

Team, Advisor và các Qũy đầu tư

Advisor

Blocto được hỗ trợ bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ:

 • Mark Cuban – chủ sở hữu Dallas Mavericks của giải nhà nghề Mỹ NBA, một trong những nhà đầu tư của chương trình Shark Tank – Mỹ
 • Kevin Chou – Founder of Rally & Gen.G Esport
 • Roham Gharegozlou – Advisor & Strategic Investor, CEO of Dapper Labs
 • Animoca Brands – Lead Investor & Advisor
 • Joseph Delong – Advisor & Strategic Investor, CTO of SushiSwap

Quỹ đầu tư

Blocto đã huy động được $ 8.8M thông qua vòng gọi vốn Serie A, được dẫn đầu bởi những tên tuổi hàng đầu thị trường: Alameda Research, Animoca Brands, CMS Holding, Divergence Ventures, ALTONOMY, LD Capital, Double Peak,.. và những quỹ đầu tư khác.