/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Blockchain NEAR Được Hỗ Trợ Bởi A16Z - HiddenGem Team

Blockchain NEAR Được Hỗ Trợ Bởi A16Z

News

Blockchain NEAR Được Hỗ Trợ Bởi A16Z

News

Blockchain NEAR Được Hỗ Trợ Bởi A16Z

News

Proximity Labs, một công ty nghiên cứu và phát triển đã công bố việc tạo ra một phương tiện tài trợ trị giá $350M để giúp xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung trên blockchain NEAR, nơi nó đang tập trung nỗ lực hết mình.

Theo thông báo của Proximity, decentralized autonomous organization (DAO) nhằm mục đích phân phối tiền bằng token NEAR trong khoảng 4 năm với số tiền từ khoảng 5.000$ đến vài triệu USD. Các khoản tài trợ DAO được mở cho tất cả các dự án DeFi.

Các dự án DeFi như Curve, Sushi, Dodo và Kyber đã khởi chạy hoặc đang trong quá trình thực hiện trên blockchain của NEAR được thiết kế để nhanh hơn, an toàn và có khả năng mở rộng vô hạn. Nó được hỗ trợ bởi các công ty đầu tư mạo hiểm như Andreessen Horowitz A16Z, Pantera Capital, Electric Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Blockchain.com và Baidu Ventures.

Hiện có hơn 1,3 triệu tài khoản đang hoạt động trên mạng lưới. Ngoài ra,  total value locked (TVL) đã vượt quá $150M và bao gồm các NEAR native assets cùng với các tài sản mạng Ethereum như Ether, USDC và Tether thông qua kết nối Rainbow Bridge.