/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bitcoin tăng mạnh do Do Kwon mua $125M? - HiddenGem Team

Bitcoin tăng mạnh do Do Kwon mua $125M?

News

Bitcoin tăng mạnh do Do Kwon mua $125M?

News

Bitcoin tăng mạnh do Do Kwon mua $125M?

News

Bitcoin tăng gần $43.000, tăng 3.5% do suy đoán Terra sẽ mua BTC trị giá $3B.

Do Kwon – người sáng lập Terra của Hàn Quốc, dường như đã nói quá nhiều trong một cuộc trò chuyện trên Twitter, nơi ông nói với maxi Udi Wertheimer rằng UST stablecoin sẽ được hỗ trợ không chỉ với Luna mà còn với BTC.

Điều đó đủ để gửi những người đang tìm kiếm blockchain, và tất nhiên đó là một thứ eth, nơi một Gnosis safe address được cho là thuộc về Luna đã chuyển $125M token tether.

Địa chỉ Luna, tháng 3 năm 2022

Địa chỉ này có giá trị gần $2B USDt và USDc. $125M trong số đó gần đây đã được chuyển đến một địa chỉ trông giống như một địa chỉ Binance. Động thái này càng trùng khớp với mức tăng đột biến ban đầu của giá Bitcoin.

Do đó, dự án có lẽ đang thực hiện những gì MakerDAO đã làm, đa dạng hóa các tài sản ổn định DAI, trong trường hợp này, bắt đầu với bitcoin.

Tuy nhiên, Luna giảm một 2.5%, có lẽ vì việc giữ Bitcoin thay vào đó có thể hợp lý hơn, đặc biệt nếu giao dịch mua Telegrammed này được diễn ra sau đó.

Họ không cần phải làm theo vì họ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, nhưng sẽ có ý nghĩa khi có Bitcoin làm nguồn dự trữ và có thể là một số ETH với các hành động của họ hiển thị trên blockchain.

Họ cũng có thể thấy cần phải tiết lộ nó trước để không vi phạm bất kỳ luật và quy định tiềm năng nào với việc Do Kwon trước đây đã kiện SEC sau khi người này phục vụ anh ta một cách công khai.

Hoặc cách khác, họ có thể đã nghĩ rằng các động thái của họ sẽ được theo dõi, và do đó, để không gây ra đầu cơ không mong muốn, họ có thể đã làm rõ một cách không chính thức kế hoạch mua hàng tỷ Bitcoin của mình.