/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bitcoin Mining Hashrate di chuyển Sideway trong tháng qua - HiddenGem Team

Bitcoin Mining Hashrate di chuyển Sideway trong tháng qua

News

Bitcoin Mining Hashrate di chuyển Sideway trong tháng qua

News

Bitcoin Mining Hashrate di chuyển Sideway trong tháng qua

News

Theo báo cáo hàng tuần mới nhất từ ​​Arcane Research, BTC hashrate đã phá vỡ chuyển động đi lên của nó và đã gặp phải tình trạng đình trệ gần đây.

“Mining hashrate” là một chỉ số đo lường tổng sức mạnh tính toán hiện có trên mạng blockchain Bitcoin.

Nói chung, càng nhiều hashrate, thì hiệu suất mạng càng tốt. Ngoài ra, càng toàn cầu hóa (tức là mức độ phi tập trung càng nhiều) thì tính bảo mật của chuỗi càng cao. Khi giá trị của số liệu này tăng lên, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều giàn khai thác trực tuyến hơn khi các miners bị thu hút bởi crypto.

Mặt khác, xu hướng giảm của hashrate cho thấy các miners không thấy có lợi khi khai thác Bitcoin vào lúc này, vì vậy họ đang đưa máy của mình vào ngoại tuyến để cắt giảm lỗ do chi phí điện.

Bây giờ, đây là biểu đồ cho thấy xu hướng trong hashrate Bitcoin trong năm qua:

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, hashrate Bitcoin đã tăng ổn định kể từ tháng 7 năm 2021, cho đến đầu tháng 3 năm 2022.

Mining hashrate đã thiết lập mức ATH mới trong khoảng thời gian này nhưng kể từ đó nó chủ yếu di chuyển sideway.

Một lý do cho xu hướng này có thể là lợi nhuận khai thác thấp ngay bây giờ. Do giá BTC đang gặp khó khăn và một số yếu tố khác như cạnh tranh cao và phí giao dịch thấp, lợi nhuận khai thác đang ở mức thấp nhất trong 12 tháng.

Hiện tại vẫn chưa rõ xu hướng này có thể kéo dài bao lâu, nhưng trong tương lai bất kỳ đợt tăng giá nào của Bitcoin sẽ khuyến khích nhiều miners tham gia và những người hiện có sẽ mở rộng.

Mặc dù vậy, những người khai thác đang phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận cực kỳ mỏng, vì vậy xu hướng đi ngang sẽ giúp giải tỏa cho những miners online ngay bây giờ vì họ không phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng và lợi nhuận thậm chí còn thấp hơn theo cách đó.